W.I. Chomicz "Ferrytowe anteny odbiorcze"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 10190 egz., Warszawa, 1961
(tłumaczył S. Katz)

Wstęp (5)
Rozdział 1. Właściwości ferrytów i elementy anteny ferrytowej (7)
Fizyczne właściwości ferrytów.
Rdzenie anten magnetycznych, ich wybór i charakterystyki.
Właściwości cewek antenowych.
Rozdział 2. Projektowanie i budowa ferrytowych anten odbiorczych (23)
Właściwości ferrytowych anten odbiorczych.
Układy wejściowe z antenami ferrytowymi.
Projektowanie konstrukcji ferrytowej anteny odbiorczej.
Metody zwiększania skuteczności ferrytowych anten odbiorczych.
Rozdział 3. Metody pomiaru charakterystyk anten ferrytowych (40)
Zasady i metody pomiaru.
Pomiary w polu zwykłym.
Metody pomiaru wysokości skutecznej i skuteczności anteny.
Rozdział 4. Anteny ferrytowe dla zakresu UKF oraz elementy obwodów antenowych z ferrytami (46)
Ferrytowa telewizyjna antena pokojowa.
Antena odbiornika do "łowów na lisa".
Antena ferrytowa do określania kierunku rozprzestrzeniania się fal radiowych.
Urządzenia symetryzujące dla anten telewizyjnych.
Transformatory antenowe z ferrytami.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl