Jan Ciahotny "Telegraf Morse'a - wskazówki do budowy modelu wraz z objaśnieniami teoretycznemi"

Nakładem Księgarni B. Kotuli, wydanie 3, zupełnie przerobione i rozszerzone, Cieszyn, lata 20-te XX wieku

Do wydania trzeciego (2)
Wstęp
Różne sposoby komunikacji.
Szkic historyczny.
Zasada działania telegrafu Morse'a.
Przekaźnik.
Budowa modelu.
Klucz.
Przyrząd piszący.
Źródło prądu.
Przewód.
Użycie modelu.
Alfabet Morse'a.
Operowania kluczem.
Korespondencja.
Zadania konstrukcyjne.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl