Władysław Cetner "Radiofonia" - część I

Radiowy Instytut Wydawniczy, nakład 7000 egz., 1949

Wstęp (5)
Rozdział I. Przypominamy sobie podstawy elektrotechniki (9)
Budowa materii a elektryczność. Przewodniki, izolatory, prąd elektryczny. Ładunek i pole elektryczne - Indukcja elektrostatyczna. Rodzaje i miara prądu elektrycznego. Napięcie - Siła elektromotoryczna. Obwód elektryczny. Oporność. Prawo Ohma. Cieplne działanie prądu. Moc i praca prądu. Magnesy i pole magnetyczne. Elektromagnes. Pole prądu. Indukcja elektromagnetyczna. Samoindukcja i indukcja wzajemna. Kondensator i pojemność kondensatora. Powstawanie prądu zmiennego. Okres i częstotliwość prądu zmiennego. Oporność pojemnościowa i indukcyjna dla prądów zmiennych. Transformatory. Źródła prądu elektrycznego.
Rozdział II. Zasadnicze pojęcia z podstaw radiotechniki (37)
Długość fali. Widmo drgań elektromagnetycznych. Obwód drgań. rezonans obwodu drgań. Obwody sprzężone. Rozdział fal radiowych.
Rozdział III. Promieniowanie i anteny (49)
Promieniowanie. Anteny. Rozchodzenie się fal. Rodzaje i konstrukcje anten.
Rozdział IV. Zasada działania i rodzaje lamp elektronowych (62)
Emisja elektronów z rozżarzonej katody. Lampa dwuelektrodowa. Charakterystyka lampy dwuelektrodowej. Prostownicze lampy gazowane. Lampa trójelektrodowa. Lampa ekranowa i pentoda. Selektoda. Lampy wielokrotne. Rodzaje katod. Konstrukcja lamp nadawczych. Konstrukcja lamp gazowanych. Konstrukcja lamp odbiorczych. "Oko magiczne".
Rozdział V. Wzmacniacze wysokiej i niskiej częstotliwości (96)
Przedstawienie graficzne pracy lampy. Wzmacniacz rezonansowy wysokiej częstotliwości. Charakterystyka dynamiczna lampy. Selektywność wzmacniacza wysokiej częstotliwości. Wzmacniacze wstęgowe. Zakres częstotliwości akustycznych. Wzmacniacze napięciowe niskiej częstotliwości. Wzmacniacz mocy niskiej częstotliwości. Zniekształcenia powodowane przez wzmacniacze niskiej częstotliwości.
Rozdział VI. Przyrządy elektroakustyczne (117)
Mikrofony. Urządzenia utrwalające dźwięk. Głośniki i słuchawka telefoniczna.
Rozdział VII. Rozgłośnia (144)
Studia. Kabina kontrolno - reżyserska i amplifikatornia. Wykonanie techniczne programu.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl