Jerzy Dobrski "Nawijanie cewek przyrządów elektrycznych"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5117 egz., Warszawa, 1957

I. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki (5)
Prąd elektryczny.
Napięcie.
Obwód elektryczny.
Oporność.
Prawo Ohma.
Moc elektryczna.
Pomiary prądu, napięcia i oporności.
Zjawiska wywoływane przez prąd elektryczny.
II. Wiadomości ogólne o uzwojeniach (16)
III. Zjawiska występujące w uzwojeniach (22)
Zjawiska powstające pod wpływem ciepła.
Zjawiska powstające pod wpływem napięcia.
Zjawiska natury mechanicznej.
IV. Części składowe uzwojeń. Materiały stosowane na uzwojenia (30)
Podział uzwojeń.
Podział materiałów.
Materiały stosowane na izolację międzyuzwojeniową, międzywarstwową i międzyzwojową.
Druty nawojowe.
Inne materiały przewodzące.
Materiały pomocnicze.
V. Wyposażenie nawijalni cewek (40)
Narzędzia nawijacza i ich zastosowanie.
Nawijarki, ich budowa i działanie.
Urządzenia dodatkowe.
VI. Wykonywanie korpusów cewek (58)
Korpusy prasowane z bakelitu i innych mas plastycznych i korpusy porcelanowe.
Korpusy tulejowe klejone.
Korpusy tulejowe cięte.
Korpusy kołnierzowe klejone.
Korpusy bakelitowe składane.
Korpusy specjalne.
VII. Nawijanie cewek (70)
Instrukcje wykonawcze.
Nawijanie cewek o korpusach kołnierzowych.
Nawijanie cewek o korpusach tulejowych (bezkołnierzowych).
Nawijanie cewek bezkorpusowych.
Wykonywanie cewek na duże prądy.
Wykonywanie cewek z taśmy miedzianej nawijanej na płask.
Wykonywanie cewek z taśmy miedzianej nawijanej na sztorc.
Nawijanie cewek z początkiem i końcem uzwojenia na zewnętrznej warstwie.
Nawijanie kilku cewek jednocześnie.
Wyprowadzanie zaczepów.
Nawijanie cewek wysokonapięciowych.
Nawijanie cewek wysokonapięciowych o krótkich warstwach.
Nawijanie cewek wysokonapięciowych o długich warstwach.
Nawijanie cewek żarzeniowych, cewek przekładników prądowych itp.
Wykonywanie izolacji papierowo - olejowej cewek wysokonapięciowych.
Nawijanie cewek transformatorów regulacyjnych na rdzeniach okrągłych.
Wykończenia wyprowadzeń.
Wykonywanie połączeń lutowanych.
Uwagi ogólne dotyczące wykonywania uzwojeń. Najczęściej spotykane błędy wykonania.
VIII. Suszenie i nasycanie uzwojeń (119)
Cel nasycania.
Syciwa i ich zastosowanie.
Urządzenia do suszenia i nasycania.
IX. Transport i przechowywanie cewek (125)
X. Próby kontrolne cewek (127)
XI. Bezpieczeństwo pracy (132)
Wykaz piśmiennictwa (135)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl