Jerzy Dreszer "Zarys elektrotechniki"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 7 poprawione, nakład 40000 + 200 egz., Warszawa, 1966

I. Podstawowe wiadomości o prądzie stałym (3)
Znaczenie elektryfikacji. Prąd stały. Napięcie i natężenie prądu. Obwody nierozgałęzione prądu stałego. Prawo Ohma. Zależność oporności od wymiarów przewodnika i temperatury. Oporniki. Łączenie oporników (odbiorników). Praca i moc prądu stałego. Sprawność. Elektromagnetyzm i indukcja elektromagnetyczna.
II. Zastosowanie chemicznego działania prądu stałego (36)
Działanie chemiczne prądu stałego. Galwanotechnika i elektrometalurgia. Ogniwa galwaniczne. Akumulatory. Łączenie ogniw i akumulatorów w baterie. Akumulatornie.
III. Fotoelektryczność. Termoelektryczność (48)
Fotoelektryczność. Termoelektryczność.
IV. Ogólne wiadomości o pomiarach elektrycznych (51)
Wiadomości wstępne. Pomiary prądu i napięcia. Pomiary oporności. Pomiary wielkości nieelektrycznych.
V. Podstawowe wiadomości o prądzie zmiennym (66)
Prąd zmienny - wielkości i jednostki. Obwody prądu zmiennego zawierające wyłącznie oporność, pojemność lub indukcyjność. Obwody prądu zmiennego z indukcyjnością, pojemnością i opornością. Prąd trójfazowy.
VI. Maszyny elektryczne prądu stałego (91)
Zasada działania prądnic prądu stałego. Budowa maszyn prądu stałego. Rodzaje prądnic prądu stałego. Zasada działania silników prądu stałego. Rodzaje silników prądu stałego. Zastosowanie i eksploatacja maszyn prądu stałego.
VII. Maszyny synchroniczne (113)
Zasada działania i budowa prądnic synchronicznych. Obsługa prądnic synchronicznych. Silniki synchroniczne.
VIII. Silniki asynchroniczne (123)
Zasada działania silników indukcyjnych. Budowa silników indukcyjnych trójfazowych. Zastosowanie silników indukcyjnych trójfazowych. Silniki małej mocy.
IX. Transformatory (139)
Transformatory jednofazowe. Transformatory trójfazowe. Budowa i zastosowanie transformatorów.
X. Prostowniki (151)
Prostowniki stykowe. Diody próżniowe i prostowniki rtęciowe.
XI. Napęd elektryczny (161)
Wiadomości ogólne o napięcie elektrycznym. Warunki pracy i klasyfikacja silników elektrycznych. Ustawianie silników i sprzężanie ich z maszyną napędzaną. Zabezpieczenie silników elektrycznych. Przyłączanie silników do sieci, aparatura rozruchowa. Hamowanie i regulacja prędkości maszyn napędzanych. Napęd elektryczny urządzeń przemysłowych i narzędzi. Napęd w urządzeniach gospodarstwa domowego. Konserwacja silników elektrycznych. Gospodarka energią elektryczną.
XII. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej (195)
Elektrownie. Sieci elektroenergetyczne. Urządzenia rozdzielcze.
XIII. Instalacje elektryczne (203)
Przewody instalacyjne. Sprzęt instalacyjny. Podstawowe wiadomości o obliczaniu i zabezpieczaniu instalacji elektrycznej. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i biurowych. Instalacje elektryczne w przemyśle. Konserwacje i naprawa instalacji elektrycznej.
XIV. Oświetlenie i grzejnictwo elektryczne (231)
Żarówki, lampy jarzeniowe, świetlówki. Zasady oświetlenia elektrycznego. Grzejnictwo elektryczne.
XV. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych (251)
Porażenie elektryczne. Środki ochronne i zabezpieczające. Przepisy bezpieczeństwa i ratownictwo.
XVI. Zastosowanie elektroniki i teletechniki w zakładach pracy (262)
Znaczenie teleelektryki i elektroniki. Elektronowe lampy próżniowe. Elementy półprzewodnikowe. Typowe układy elektroniczne. Łączność i sygnalizacja w zakładzie pracy. Automatyzacja produkcji.
Podstawowa literatura (286)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl