Jerzy Dreszer "Zarys elektrotechniki"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 9 zmienione, nakład 65000 + 200 egz., Warszawa, 1969

Przedmowa (5)
1. Wiadomości wprowadzające (7)
Krótki rys historyczny rozwoju nauki o elektryczności.
Znaczenie elektryfikacji.
2. Zasadnicze wiadomości z podstaw elektrotechniki (16)
Prąd elektryczny.
Obwody elektryczne prądu stałego.
Prąd elektryczny w cieczach. Ogniwa i akumulatory.
Magnetyzm i elektromagnetyzm.
Pole elektryczne.
Prąd sinusoidalny.
Prąd trójfazowy.
3. Pomiary elektryczne (96)
Wiadomości wstępne.
Pomiary prądu i napięcia.
Pomiary oporu czynnego.
Pomiary mocy i energii elektrycznej.
Pomiary wielkości nieelektrycznych.
4. Zarys elektroniki przemysłowej (114)
Znaczenie teleelektryki i elektroniki.
Lampy elektronowe próżniowe i gazowane.
Fotoelektryczność.
Elementy półprzewodnikowe.
Typowe układy elektroniczne.
5. Zasadnicze wiadomości z telekomunikacji (128)
Sygnalizacja w zakładzie pracy.
Ogólne wiadomości o łączności telefonicznej.
Ogólne wiadomości o łączności bezprzewodowej.
Ogólne wiadomości o telewizji.
6. Transformatory (142)
Zasada działania transformatora jednofazowego.
Transformatory trójfazowe.
Zastosowanie i budowa transformatorów.
7. Prostowniki (152)
Zastosowanie prostowników, układy połączeń.
Prostowniki półprzewodnikowe.
Prostowniki rtęciowe.
8. Maszyny elektryczne prądu stałego (161)
Zasada działania prądnicy prądu stałego.
Budowa maszyn prądu stałego.
Rodzaje prądnic prądu stałego.
Silniki prądu stałego.
Wzmacniacze elektromaszynowe.
Zastosowanie i eksploatacja maszyn prądu stałego.
9. Maszyny prądu sinusoidalnie zmiennego (182)
Zasada działania silników indukcyjnych.
Rodzaje i budowa silników indukcyjnych.
Zastosowanie i obsługa silników indukcyjnych.
Maszyny elektryczne synchroniczne.
Silniki komutatorowe.
Maszyny stosowane w urządzeniach automatyki przemysłowej.
10. Napęd elektryczny (205)
Rodzaje napędu elektrycznego.
Warunki pracy i klasyfikacja silników napędowych.
Ustawianie silników i sprzężenie ich z maszyną napędzaną.
Przyłączanie silników do sieci, aparatura rozruchowa i sterująca.
Zabezpieczenie silników elektrycznych.
Hamowanie i regulacja prędkości maszyn napędzanych.
Konserwacja silników elektrycznych.
Automatyka napędu elektrycznego.
11. Instalacje elektryczne (233)
Rodzaje instalacji elektrycznych.
Przewody instalacyjne.
Osprzęt i sprzęt instalacyjny.
Podstawowe wiadomości o obliczaniu i zabezpieczeniu instalacji elektrycznej.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i biurowych.
Instalacje elektryczne w przemyśle.
Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej.
12. Oświetlenie elektryczne (261)
Rodzaje oświetlenia wnętrz.
Źródła światła elektrycznego.
Oprawy oświetleniowe.
13. Grzejnictwo elektryczne (274)
Zalety i rodzaje grzejnictwa elektrycznego.
Grzejnictwo oporowe i łukowe.
Grzejnictwo indukcyjne, pojemnościowe i promiennikowe.
14. Wiadomości ogólne z elektroenergetyki (288)
Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.
Gospodarka energią elektryczną.
15. Bezpieczeństwo pracy i zagadnienia przeciwpożarowe przy urządzeniach elektrycznych (297)
Porażenie elektryczne.
Środki ochronne i zabezpieczające.
Przepisy bezpieczeństwa i ratownictwa.
Zagrożenie pożarem, ochrona odgromowa.
Wykaz książek (315)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl