D.F. Dunster "Półprzewodniki dla inżynierów"


Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, nakład 4800 + 200 egz., Warszawa, 1972
Tłumaczyli: Małgorzata Rosińska, Andrzej Rosiński

Przedmowa do wydania polskiego (7)
1. Co inżynierowie powinni wiedzieć o półprzewodnikach? (9)
2. Mikroelektronika - nieunikniony kierunek rozwoju (27)
3. Dlaczego możliwe jest istnienie przyrządów półprzewodnikowych (53)
4. Dioda jako kondensator (66)
5. Złącza oświetlone i nieoświetlone (81)
6. Tranzystory: charakterystyki i prądy zerowe (97)
7. Tunelowanie i dwa mechanizmy przebicia (119)
8. Działanie tranzystorów planarnych (130)
9. Układ zastępczy tranzystora (147)
10. Szumy w tranzystorach (158)
11. Własności tranzystorów na wysokich częstotliwościach (176)
12. Sterowanie ładunkiem - ideą tranzystorów przełączających (193)
13. Pięć zjawisk wynikających z dużych gęstości prądu w tranzystorze (206)
14. Tyrystor - przyrząd do kontroli mocy (219)
15. Tranzystory polowe - inna zasada działania i inne charakterystyki (235)
16. Przepływ prądu w kanale tranzystorów polowych (253)
17. Diody lawinowe - nowy sposób wykorzystania złącz (264)
18. Domeny, które zastępują złącza (286)
Dodatek: krótka charakterystyka literatury źródłowej (313)
Literatura źródłowa (324)
Literatura o półprzewodnikach w języku polskim (329)
Skorowidz (330)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA