Z.Dyjas, W.Szymel "Radiokomunikacja ruchoma na falach metrowych"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 4190 egz., Warszawa, 1962

1. Wstęp (7)
Co to jest radiokomunikacja ruchoma. Dotychczasowy rozwój radiokomunikacji ruchomej. Przykłady zastosowania ultrakrótkofalowych ruchomych systemów radiokomunikacyjnych. Korzyści jakie daje radiokomunikacja ruchoma. Korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania fal metrowych w radiokomunikacji ruchomej. Perspektywy rozwojowe.
2. Organizacja sieci ruchomych (35)
Rodzaje pracy sieci. Obszar pracy sieci. Pasma częstotliwości stosowane w ruchomych sieciach lądowych i porównanie ich własności. Porównanie własności eksploatacyjnych systemów modulacji kąta i amplitudy. Układy sieci ruchomych. Sposoby wywoływania. Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie radiowej sieci ruchomej. Warunki techniczne, które powinien spełniać sprzęt nadawczo - odbiorczy dla lądowych służ ruchomych.
3. Budowa i rozwiązania układowe urządzeń nadawczo - odbiorczych dla fal metrowych (90)
Ogólne omówienie rozwiązań zależnych od przeznaczenia. Typowe rozwiązania elementarnych układów składowych urządzeń radiokomunikacyjnych.
4. Opisy i schematy sprzętu ultrakrótkofalowego produkcji krajowej i zagranicznej przeznaczonego dla lądowych służb ruchomych (201)
Radiotelefon typu FM-302
Radiotelefon typu FM-321
Radiotelefon typu FM-252
Radiotelefon typu RS-20
Radiotelefony typu F-45 i typu C-45 (SRA-Szwecja)
Radiotelefony serii F/C-20-70 (SRA-Szwecja)
Radiotelefony przenośne serii P-30 (SRA-Szwecja)
Radiotelefony serii "Teleport" (Telefunken)
Radiotelefony serii 80-D2 i 160-D2 (Telefunken)
Radiotelefon typu Fu G7 (Telefunken)
Radiotelefony przewoźne typu SEM7-160 i stacyjne typu SEF7-160.
5. Układy i źródła zasilania radiotelefonów (304)
Wstęp. Źródła zasilania radiotelefonów stacyjnych i czasowostałych. Źródła zasilania radiotelefonów przenośnych.
6. Instalowanie radiotelefonów (326)
Wstęp. Instalowanie radiotelefonów stacyjnych. Instalowanie radiotelefonów przewoźnych. Wpływ i zapobieganie zakłóceniom instalacji zapłonowej silników spalinowych.
7. Konserwacja radiotelefonów (339)
Wstęp. Metodyka i zakres przeglądów profilaktycznych.
8. Metody pomiarowe parametrów nadajnika i odbiornika, strojenie i naprawa (343)
Pomiary nadajnika. Pomiary odbiornika. Badanie i strojenie zestawów nadawczo - odbiorczych. Lokalizacja uszkodzeń i naprawa. Remont radiostacji nadawczo - odbiorczej. Proste przyrządy pomiarowe i pomocnicze.
Wykaz piśmiennictwa (388)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl