Krzysztof Eydziatowicz "Kulisy radiofonii"

Nakładem Wydawnictwa "Książki a radio", Warszawa, Lwowska 1, maj 1938.

CZĘŚĆ I.
Oblicze Radia (9)
Historia i rozwój Radia (15)
Pierwsze audycje. Podstawy organizacji. Organizacje międzynarodowe. Zagadnienia prawne (ogólny rzut oka).
Gospodarcza potęga radia (27)
Zainwestowane kapitały. Personel. Obrót kapitałów. Wpływ radiofonii na życie gospodarcze.
Radio zwierciadłem życia i świata (40)
Państwo wobec nowego zagadnienia (45)
Radio w służbie publicznej (48)
Radiofonia w służbie obrony narodowej (50)
Rola radia podczas nalotu nieprzyjacielskiego. Radio a wojna Włosko - Abisyńska.
Radiofonia szkolna (60)
Nauka i wiedza radiowa (64)
Radiofonizacja różnych krajów (tabela) (68)
CZĘŚĆ II
Radiofonie w różnych krajach (69)
Porównanie programów radiowych (70)
Statystyka programowa (tabela)
Radiofonia w Stanach Zjedn. A.P. (Og. rzut oka) (76)
Radiofonia w Holandii (79)
Radiofonia Angielska (82)
Radiofonia Niemiecka (110)
Radiofonia Włoska (ogólny rzut oka) (121)
Radiofonia Sowiecka (124)
Radiofonia Japońska (ogólny rzut oka) (145)
CZĘŚĆ III
Radio - nowa sztuka (149)
Kształcić czy bawić? (161)
Zawiłość czy prostota? (165)
Wymowa polszczyzny przez radio (168)
Na marginesie słuchowisk (170)
Humor w radio (174)
Transmisje z życia (182)
Transmisje zagraniczne (192)
Muzyka przed mikrofonem (199)
CZĘŚĆ IV
Tworzenie programu (227)
O emisji programów (224)
Praca speakera (256)
Nieco statystyki Polskiego Radia (omówienie i tabele) (260)
CZĘŚĆ V
Słuchacze (271)
Cechy słuchaczy (273)
Badanie opinii i zamiłowań słuchaczy (280)
Krytyka radiowa (297)
List otwarty do radiosłuchaczy... (299)
Co słuchacz powinien wiedzieć o zagadnieniach prawnych dotyczących radiofonii (303)
CZĘŚĆ VI
Telewizja (306)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl