Zbigniew Faust "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200egz., Warszawa 1969.

Wykaz oznaczeń (5)
1. Elementy stosowane w układach radioamatorskich (7)
Wiadomości ogólne. Oporniki. Kondensatory. Cewki. Lampy elektronowe. Diody półprzewodnikowe i tranzystory.
2. Ważniejsze obwody w układach radioamatorskich (76)
Obwody zasilania lamp elektronowych i tranzystorów. Obwody odsprzęgające. Układy sprzężeń międzystopniowych. 
3. Montaż układów radioamatorskich (120)
Dobór elementów. Rozmieszczenie elementów na chassis. Wykonanie chassis. Montaż obwodów niedrukowanych. Montaż obwodów drukowanych.
4. Konstrukcyjne rozwiązania układów radioamatorskich (166)
Konstrukcja układów próbnych. Prosty wzmacniacz do adaptera. Wzmacniacz dwulampowy. Odbiornik tranzystorowy ze wzmocnieniem bezpośrednim. Odbiornik tranzystorowy z przemianą częstotliwości. Zasilacz do odbiornika tranzystorowego. Przyrząd do pomiaru pojemności. Woltomierz lampowy napięcia stałego z omomierzem. Uniwersalny przyrząd serwisowy. Przyrząd do pomiaru diod i tranzystorów. Przyrząd do pomiaru tranzystorów mocy. Prosty oscyloskop serwisowy. Oscyloskop warsztatowy. Sonda pomiarowa do oscyloskopu. Tranzystorowy generator sygnałów.
5. Uruchamianie układów radioamatorskich (239)
Sprawdzenie warunków pracy lamp i tranzystorów. Pomiary i badanie zmontowanych układów.
Wykaz literatury (267)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl