Zbigniew Faust "Przewodnik radioamatora - konstrukcje radioamatorskie w literaturze"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1971

Bibliograficzny informator opisów konstrukcji radioamatorskich, które zostały opublikowane w powszechnie dostępnych książkach i czasopismach krajowych i zagranicznych w latach 1961-1969.

Wstęp (17)
1. Odbiorniki radiowe (19)
Odbiorniki radiowe lampowe
Odbiorniki radiowe tranzystorowe
Przeróbka odbiorników radiowych
Podzespoły radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne (66)
Odbiorniki telewizyjne lampowe
Tranzystorowe odbiorniki telewizyjne
Przeróbka odbiorników telewizyjnych
Podzespoły telewizyjne
3. Wzmacniacze (76)
Wzmacniacze lampowe
Wzmacniacze tranzystorowe
4. Zapis i odtwarzanie dźwięku (110)
Aparatura gramofonowa
Magnetofony
Głośniki
Muzyczne instrumenty elektronowe
Aparatura studyjna
5. Krótkofalarstwo (127)
Odbiorniki radiowe KF i UKF
Nadajniki radiowe KF i UKF
Aparatura do sterowania modeli za pomocą fal radiowych
6. Anteny (164)
Anteny odbiorcze
Anteny nadawcz
7. Aparatura pomiarowa (174)
Generatory, wobulatory, falomierze
Oscyloskopy
Mierniki R, L, C
Przyrządy do sprawdzania lamp i tranzystorów
Woltomierze elektronowe
Różne przyrządy serwisowe
8. Źródła zasilania (242)
Zasilacze do odbiorników radiowych i telewizyjnych
Zasilacze laboratoryjne
Przetwornice
Prostowniki do ładowania akumulatorów
Stabilizatory
Transformatory zasilające
9. Wykaz literatury (260)
10. Informacje o lampach elektronowych i przyrządach półprzewodnikowych (265)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl