Aleksander Foerster "Radiowęzły lokalne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 4147 egz., Warszawa 1955.

Wstęp (5)
1. Cel instalowania radiowęzłów lokalnych (9)
2. Części składowe radiowęzłów lokalnych (12)
Mikrofony.
Adaptery gramofonowe.
Odbiornik radiowy.
Tablica manipulacyjna (wejściowa).
Tablica rozdzielcza obwodów głośnikowych.
Sieć przesyłowa.
Głośniki (słuchawki).
3. Wyposażenie radiowęzłów lokalnych (109)
Rodzaje radiowęzłów lokalnych.
Opracowanie założeń projektowych budowy radiowęzłów lokalnych.
4. Techniczna obsługa i konserwacja radiowęzła lokalnego (165)
Techniczna obsługa radiowęzła lokalnego.
Konserwacja radiowęzłów lokalnych.
Dodatek 1 (169)
Urządzenia przeciwzakłóceniowe.
Dodatek 2 (174)
Urządzenia ograniczające wahania napięcia sieci energetycznej.
Wykaz piśmiennictwa (176)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl