Andrzej Fogg "Adaptery"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 10095 egz., Warszawa 1957.

Wstęp (5)
1. Zagadnienia zapisu i odtwarzania płyt gramofonowych (9)
Rys historyczny rozwoju produkcji płyt gramofonowych. Systemy zapisu dźwięku na płytach gramofonowych. Wysoka jakość zapisu i odtwarzania z płyt. Zapis stereofoniczny na płytach gramofonowych.
2. Gramofony i ich części (27)
Adaptery. Adapter mechanoakustyczny. Adapter magnetyczny. Adapter dynamiczny. Adapter o zmiennej oporności magnetycznej. Adapter piezoceramiczny. Adapter elektrostrykcyjny. Adapter elektronowy. Adapter z modulacją częstotliwości. Adaptery do odtwarzania płyt standardowych o 78 obr/min oraz długogrających o 45 i 33  i 1/3 obr/min.
Igły czytające.
Ramię adaptera.
3. Urządzenia wzmacniające i odsłuchowe do odtwarzania płyt gramofonowych (87)
Wzmacniacze odtwarzające. Wzmacniacze napięciowe. Wzmacniacze mocy. Obudowy do głośników.
4. Badania adapterów i kanałów odtwarzających (128)
Pomiar skuteczności adaptera. Pomiar zniekształceń nieliniowych. Pomiar zdolności prowadzenia i zniekształceń intermodulacyjnych. Pomiar poziomu szumów. Pomiar nacisku igły na rowek.
Wykaz piśmiennictwa (141)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl