Zbigniew Faust "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich"

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione,
Warszawa 1972

Wykaz oznaczeń (7)
1. Elementy stosowane w układach radioamatorskich (9)
Wiadomości ogólne. Oporniki. Kondensatory. Cewki. Lampy elektronowe. Diody półprzewodnikowe i tranzystory.
2. Ważniejsze obwody w układach radioamatorskich (80)
Obwody zasilania lamp elektronowych i tranzystorów. Obwody odsprzęgające. Układy sprzężeń międzystopniowych.
3. Montaż układów radioamatorskich (124)
Dobór elementów. Rozmieszczenie elementów na chassis. Wykonanie chassis. Montaż obwodów niedrukowanych. Montaż z zastosowaniem obwodów drukowanych.
4. Konstrukcyjne rozwiązania układów radioamatorskich (169)
Konstrukcja układów próbnych. Prosty wzmacniacz do gramofonu elektrycznego. Wzmacniacz dwulampowy. Wzmacniacz małej częstotliwości z przeciwsobnym stopniem końcowym klasy B. Tranzystorowy wzmacniacz stereofoniczny. Odbiornik tranzystorowy ze wzmocnieniem bezpośrednim. Odbiornik tranzystorowy z przemianą częstotliwości. Zasilacz do odbiornika tranzystorowego. Przyrząd do pomiaru pojemności. Przyrząd do pomiaru RLC. Woltomierz lampowy napięcia stałego z omomierzem. Uniwersalny przyrząd serwisowy. Przyrząd do pomiaru diod i tranzystorów. Przyrząd do pomiaru tranzystorów mocy. Prosty oscyloskop serwisowy. Oscyloskop warsztatowy. Sonda pomiarowa do oscyloskopu. Tranzystorowy generator sygnałowy.
5. Uruchamianie układów radioamatorskich (266)
Sprawdzanie warunków pracy lamp i tranzystorów. Pomiary i badania zmontowanych układów.
Wykaz literatury (308)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl