Franciszek J. Gajewski "Lampa trójelektrodowa - trioda"

Biuro Naukowo-Wydawnicze "Samokształcenie", wydanie nowe - uzupełnione, nakład 6000 egz., Zakopane, 1950

Wynalazek triody (1)
Działanie triody (2)
Nowe cokoły lamp elektronowych (7)
Trioda końcowa (9)
Trioda wielkiej częstotliwości (10)
Duodioda - trioda (13)
Literatura (16)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl