Franciszek J. Gajewski "Lampy radiowe wieloelektrodowe"

Biuro Naukowo-Wydawnicze "Samokształcenie", nakład 6000 egz., Zakopane, 1950

Tetroda (1)
Pentoda (3)
Pentoda wielkiej częstotliwości (4)
Pentoda końcowa (5)
Heksoda (7)
Oktoda (9)
Lampy serii czerwonej (11)
EBC3 - duodioda - trioda (11)
EBF2 - duodioda - pentoda (11)
EBL1 - duodioda - pentoda końcowa (12)
EF6 - pentoda wzmacniająca (12)
EF9 - pentoda wzmacniająca (12)
EK2 - oktoda ((12)
EK3 - oktoda czteropromieniowa (13)
EL2 - pentoda końcowa (14)
EL3 - pentoda końcowa (14)
EM1 - magiczne oko (14)
EZ2 - lampa prostownicza (15)
EZ12 - lampa prostownicza (15)
Literatura (16)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl