John E. Gibson, Franz B. Tuteur "Człony układów regulacji"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3190 egz., Warszawa, 1961
(tłumaczył J. Jaczewski)

Od tłumacza (7)
Przedmowa (10)
1. Obwody elektryczne układów regulacji (13)
2. Wzmacniacze prądu stałego (75)
3. Wzmacniacze mocy (133)
4. Maszyny prądu stałego (202)
5. Selsyny i przyrządy pokrewne (245)
6. Demodulatory i modulatory (275)
7. Silniki prądu przemiennego (304)
8. Układy mechaniczne i przekładnie zębate (335)
9. Człony mechaniczne (366)
10. Układy hydrauliczne sterowane pompami o zmiennej wydajności (398)
11. Układy hydrauliczne sterowane zaworami (422)
12. Układy pneumatyczne (475)
13. Człony pneumatyczne (503)
Skorowidz rzeczowy (525)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl