Ryszard Girulski "Amatorskie urządzenia krótkofalowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 6190egz., Warszawa, 1963

1. Rozwój krótkofalarstwa (7)
2. Nadajniki krótkofalowe (9)
3. Układy sprzęgające nadajnik z linią zasilającą (79)
4. Manipulacja telegraficzna (91)
5. Modulacja amplitudy (111)
6. Modulacyjne wzmacniacze małej częstotliwości (130)
7. Wąskopasmowa modulacja częstotliwości (153)
8. Modulacja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną (SSB-A3a) (157)
9. Krótkofalowe nadajniki tranzystorowe (168)
10. Przykładowe rozwiązania układu amatorskich nadajników krótkofalowych (175)
11. Linie przesyłowe (182)
12. Anteny (195)
13. Propagacja fal krótkich (241)
14. Odbiorniki krótkofalowe (247)
15. Układy zasilające (324)
16. Krótkofalowe urządzenia pomiarowo - kontrolne (347)
17. Amatorska radiostacja krótkofalowa (370)
Wykaz piśmiennictwa (380)
Załączniki (381)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl