R. Girulski, J. Różycki "Magnetofon taśmowy"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4 poprawione i uzupełnione, nakład 10190 egz., Warszawa, 1962

1. Wstęp (5)
Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym.
Zastosowanie magnetofonu.
Zastosowanie magnetofonu amatorskiego.
2. Zasady działania magnetofonu taśmowego (9)
Krzywe magnesowania i materiały magnetyczne.
Głowice magnetofonowe.
Zapisywanie z podkładem prądu stałego.
Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości.
Odczytywanie.
Szczegóły przebiegu procesu zapisywania, odczytywania i kasowania.
Nośniki magnetyczne.
Korekcja charakterystyki częstotliwościowej przy prędkościach przesuwu taśmy 19 i 9,5 cm/s.
Magnetofony do zapisywania dwóch śladów dźwiękowych.
3. Wykonanie praktyczne magnetofonu (48)
Wstęp.
Wykonanie głowic.
Wzmacniacze magnetofonowe.
Mechanizm napędowy magnetofonu.
Szczegóły wykonania elektrycznych i mechanicznych podzespołów magnetofonu.
Uruchomienie magnetofonu.
4. Układy magnetofonów produkcji fabrycznej (128)
Przystawka magnetofonowa "Toni"
Magnetofon "Smaragd"
Magnetofon "Piosenka"
Magnetofon "Stellavox" typ SM4
5. Sposób używania magnetofonu (144)
Zapis z odbiornika radiowego.
Zapis z mikrofonu.
Zapis z płyt gramofonowych.
Uwagi dotyczące głośników.
6. Niedomagania pracy magnetofonu, objawy i przyczyny (154)
Niedomagania wywołane wadliwą pracą mechanizmu napędowego magnetofonu.
Niedomagania wywołane wadliwą pracą części elektrycznej magnetofonu.
Wykaz piśmiennictwa (157)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl