R. Girulski, J. Różycki "Magnetofon taśmowy"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 15118 egz., Warszawa, 1957

1. Wstęp (5)
Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym.
Zastosowanie magnetofonu.
Zastosowanie magnetofonu amatorskiego.
2. Zasady działania magnetofonu taśmowego (8)
Krzywe magnesowania i materiały magnetyczne.
Głowice magnetofonowe.
Zapisywanie z podkładem prądu stałego.
Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości.
Odczytywanie.
Szczegóły przebiegu procesu zapisywania, odczytywania i kasowania.
Nośniki magnetyczne.
Korekcja charakterystyki częstotliwościowej przy prędkościach przesuwu taśmy 19 i 9,5 cm/s.
Magnetofony do zapisywania dwóch śladów dźwiękowych.
3. Wykonanie praktyczne magnetofonu (47)
Wstęp.
Wykonanie głowic.
Wzmacniacz zapisywania - odczytywania i generator wielkiej częstotliwości.
Mechanizm napędowy magnetofonu.
Układ elektryczny i mechaniczny magnetofonu walizkowego.
Uruchomienie magnetofonu.
4. Przykłady rozwiązań magnetofonów (107)
Magnetofony amatorskie.
Magnetofony produkowane fabrycznie.
5. Sposób używania magnetofonu (124)
Zapis z odbiornika radiowego.
Zapis z mikrofonu.
Zapis z płyt gramofonowych.
Uwagi dotyczące głośników.
6. Niedomagania pracy magnetofonu, objawy i przyczyny (130)
Niedomagania wywołane wadliwą pracą mechanizmu napędowego magnetofonu.
Niedomagania wywołane wadliwą pracą części elektrycznej magnetofonu.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl