J.Gies, C.M.Kirsch, "Elementarne naprawy odbiorników telewizyjnych"

Tłumaczyli: A.Wójciak, P.Kaźmierkowski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1977

1. Wstęp (7)
Przeznaczenie książki. Nieco teorii na temat działania odbiornika telewizyjnego. Wyposażenie standardowe. Ogólne zasady obsługi odbiorników telewizyjnych.
2. Przegląd usterek obrazu (część pierwsza) (20)
Zbyt duży kontrast. Zbyt duża jaskrawość. Obraz zbyt ostry. Obraz nieostry. Obraz zakłócony. Zakłócenia, brak obrazu. Zjawy (odbicia). Obraz płynący. Obraz zakłócony (brak synchronizacji poziomej). Ukośne pasy na obrazie. Poprzeczne pasy, brak obrazu. Obraz podwójny. Obraz zakłócony nieregularnymi, czarnymi i białymi punktami. Obraz zbyt ciemny.
3. Przegląd usterek obrazu (część druga) (38)
Obraz zakłócony. Obraz zanika podczas odbioru stacji UHF. Obraz zbyt ciemny i zbyt kontrastowy. Ekran jasny, brak obrazu. Obraz płynie. Brak synchronizacji linii. Obraz przesunięty w poziomie. Obraz nieostry. Obraz zbyt ciemny. Ekran nie świeci. Jasna linia pozioma. Obraz zniekształcony w pionie. Zbyt mała wysokość obrazu. Obraz przekrzywiony. Niepełna widoczność obrazu. Zniekształcenia poduszkowe. Obraz przesunięty. Zbyt mała szerokość obrazu. Obraz za mały. Pasy poprzeczne na obrazie. Obraz zakłócony przydźwiękiem sieci. Obraz zakłócony częstotliwością fonii. Brak dźwięku. zła synchronizacja obrazu. Dźwięk zakłócony trzaskami.
4. Wykaz usterek obrazu (84)
5. Niektóre metody usuwania uszkodzeń (86)
Lokalizacja uszkodzenia w przypadku całkowitej niesprawności odbiornika. Prosta metoda badania tranzystorów. Przygotowanie anteny pomocniczej. częstotliwości kanałów telewizyjnych. Obliczanie długości fali na podstawie częstotliwości kanałów telewizyjnych.
6. Tendencje rozwojowe w dziedzinie odbiorników TV (92)
Wykaz literatury (94)
Skorowidz rzeczowy (95)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl