R. Girulski, J. Różycki "Magnetofon taśmowy"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1956

1. Wstęp (5)
1.1. Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym (5)
1.2. Zastosowanie magnetofonu (6)
1.3. Możliwości zastosowania magnetofonu amatorskiego (7)
2. Magnetofony taśmowe (8)
2.1. Krzywe magnesowania i materiały magnetyczne (8)
2.2. Głowice magnetofonowe (12)
2.3. Zapisywanie z podkładem prądu stałego (15)
2.4. Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości (17)
2.5. Proces odczytywania (21)
2.6. Szczegóły przebiegu procesu kasowania i zapisywania (28)
2.7. Nośniki magnetyczne (35)
3. Wykonanie praktyczne magnetofonu (38)
3.1. Wstęp (38)
3.2. Wykonanie głowic (40)
3.3. Wzmacniacz zapisywania - odczytywania i generator wielkiej częstotliwości (47)
3.4. Mechanizm napędowy magnetofonu (59)
3.5. Uruchomienie magnetofonu (75)
4. Niedomagania pracy magnetofonu, objawy i przyczyny (85)
4.1. Niedomagania wywołane wadliwą pracą mechanizmu napędowego magnetofonu (85)
4.2. Niedomagania wywołane wadliwą pracą części elektrycznej magnetofonu (85)
5. Sposób używania magnetofonu (87)
5.1. Zapis z odbiornika radiowego (87)
5.2. Zapis z mikrofonu (88)
5.3. Zapis z płyt gramofonowych (90)
5.4. Uwagi dotyczące głośników (90)
6. Przykłady rozwiązań magnetofonów amatorskich (91)
6.1. Magnetofon amatorski zmontowany na podstawie źródeł czechosłowackich (91)
6.2. Magnetofon amatorski zmontowany na podstawie źródeł radzieckich (94)
Wykaz piśmiennictwa (99)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl