Ryszard Girulski "Amatorskie urzadzenia krótkofalowe"

Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1963

Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

1. Rozwój amatorskiego ruchu krótkofalarskiego (9)
2. Amatorskie nadajniki krótkofalowe (12)
3. Linie przesyłowe (200)
4. Krótkofalowe anteny amatorskie (211)
5. Propagacja fal krótkich (256)
6. Odbiorniki krótkofalowe (262)
7. Zespoły nadawczo-odbiorcze (transceivery) (382)
8. Urządzenia zasilające (343)
9. Krótkofalowe urządzenia pomiarowo - kontrolne (370)
10. Amatorska radiostacja krótkofalowa (395)
Wykaz piśmiennictwa (406)
Załączniki (409)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl