Tadeusz Głuski, Mieczysław Próchnicki "Magnetofon TONETTE - opis i eksploatacja"

gluski1.jpg (19120 bytes)

Wydanie II, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1972

Wstęp (11)
1. Opis mechaniczny magnetofonu "Tonette" (13)
2. Zagadnienia eksploatacyjne (78)
3. Opis elektryczny magnetofonu "Tonette" (93)
4. Strojenie i sprawdzanie parametrów magnetofonu (144)
5. Zagadnienia eksploatacyjne (163)
6. Schematy ideowe i montażowe (201)
7. Wykaz części i podzespołów (201)
Wykaz piśmiennictwa (206)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl