Andrzej Henkel "Praktyczny podręcznik naprawy telewizorów"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, nakład 30000 + 190 egz., Warszawa, 1963

Wstęp
1. Wiadomości ogólne (5)
Układy blokowe odbiorników telewizyjnych.
Kolejność postępowania przy naprawie.
Zasady pracy przy naprawie odbiorników telewizyjnych.
Ogólne metody stosowane przy naprawie odbiorników telewizyjnych.
Naprawa odbiorników o połączeniach drukowanych.
Podstawowe elementy odbiornika telewizyjnego.
2. Wstępne badanie uszkodzonego odbiornika (53)
Przyjęcie odbiornika do naprawy.
Badanie odbiornika przed włączeniem go do sieci.
Ustalenie objawów uszkodzenia.
Wysunięcie hipotezy i plan działania.
3. Badanie torów i bloków odbiornika telewizyjnego (78)
Badanie zasilacza.
Badanie obwodów odchylania.
Badanie układów związanych z pracą kineskopu.
Badanie toru wizji.
Badanie toru fonii.
Badanie obwodów synchronizacji.
Badanie uszkodzeń specjalnego rodzaju.
4. Uszkodzenia występujące w blokach i ich objawy (137)
Zasilacz.
Układ odchylania pionowego.
Układ odchylania poziomego.
Układy związane z pracą kineskopu.
Tor wizji.
Tor fonii.
Obwody synchronizacji.
Uszkodzenia specjalnego rodzaju.
5. Strojenie i pomiary (238)
Sposoby strojenia.
Strojenie toru wizyjnego.
Strojenie toru fonii.
6. Regulacja odbiornika (261)
Zakończenie
Schematy

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl