Jan Hennel "Lampy elektronowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, nakład 5120 egz., Warszawa, 1967.

Przedmowa (11)
Ważniejsze oznaczenia literowe (13)
Rozdział 1. Wstęp (17)
Rozdział 2. Kinetyka elektronów (31)
Rozdział 3. Emisja elektronów (49)
Rozdział 4. Termokatody (67)
Rozdział 5. Lampy dwuelektrodowe (diody) (95)
Rozdział 6. Lampy trójelektrodowe (triody) (133)
Rozdział 7. Tetrody i pentody (209)
Rozdział 8. Lampy mieszające (241)
Rozdział 9. Zagadnienia specjalne dotyczące lamp małej mocy (263)
Rozdział 10. Zjawiska występujące przy bardzo wielkich częstotliwościach (287)
Rozdział 11. Lampy dużej mocy (307)
Rozdział 12. Lampy mikrofalowe (329)
Rozdział 13. Wyładowania elektryczne w gazie (395)
Rozdział 14. Lampy gazowane (415)
Rozdział 15. Lampy elektronopromieniowe (461)
Rozdział 16. Lampy fotoelektronowe (493)
Dodatek I. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI (513)
Dodatek II. Oznaczenia typów lamp odbiorczych (514)
Dodatek III. Symbole części składowych lamp elektronowych (516)
Wykaz literatury (519)
Skorowidz (523)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl