Jan Hennel "Lampy elektronowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 6, nakład 10210 egz., Warszawa, 1977.

Przedmowa do piątego wydania (11)
Ważniejsze oznaczenia literowe (13)
Rozdział 1. Wstęp (17)
Działanie lamp elektronowych. Rozwój lamp elektronowych. Klasyfikacja lamp elektronowych. Perspektywy lamp elektronowych.
Rozdział 2. Kinetyka elektronów (31)
Prędkość oraz energia elektronów i jonów w polu elektrycznym. Równanie ruchu elektronu w polu elektrycznym. Prawo załamania promienia elektronowego. Ruch elektronów w nierównomiernym polu elektrycznym. Ruch elektronów w polu magnetycznym.
Rozdział 3. Emisja elektronów (41)
Praca wyjścia elektronu z metalu. Rodzaje emisji elektronów. Emisja termoelektronowa. Emisja fotoelektronowa. Emisja wtórna. Emisja polowa.
Rozdział 4. Termokatody (55)
Rodzaje termokatod. Mechanizm działania katody tlenkowej. Konstrukcja i zasilanie katod tlenkowych. Opór skrośny katody tlenkowej. Trwałość katod tlenkowych.
Rozdział 5. Lampy dwuelektrodowe (diody) (69)
Charakterystyka diody. Ładunek przestrzenny w diodzie. Wzór Langmuira. Dokładniejszy wzór ujmujący zależność prądu od napięcia w diodzie. Charakterystyka diody w zakresie prądu początkowego. Opór wewnętrzny diody. Moc wydzielana na anodzie. Zastosowanie diod. Rodzaje i konstrukcja diod.
Rozdział 6. Lampy trójelektrodowe (triody) (95)
Pole elektryczne w triodzie. Napięcie zastępcze. Charakterystyki triody. Parametry różniczkowe triody. Prąd siatki w triodzie. Praca triody w układzie wzmacniacza. Układ zastępczy triody. Zastosowanie triod. Rodzaje triod.
Rozdział 7. Tetrody i pentody (151)
Wady triody. Wprowadzenie siatki ekranującej. Charakterystyki tetrody. Przebiegi fizyczne w pentodzie. Charakterystyki pentody. Parametry różniczkowe pentody. Praca pentody w układzie wzmacniacza. Pentoda regulacyjna. Tetroda wiązkowa. Rodzaje pentod. Porównanie pentod z triodami.
Rozdział 8. Lampy mieszające (181)
Uwagi ogólne. zasada przemiany częstotliwości. Zasada podwójnego oddziaływania na prąd anody. Charakterystyki heptody. Praca heptody w układzie mieszacza.
Rozdział 9. Zagadnienia specjalne dotyczące lamp małej mocy (197)
Konstrukcja lamp małej mocy. Rozrzut i stabilność parametrów. Zakłócenia w lampach małej mocy.
Rozdział 10. Zjawiska występujące przy bardzo wielkich częstotliwościach (219)
Uwagi ogólne. Układ zastępczy lampy przy bardzo wielkich częstotliwościach. Wpływ indukcyjności doprowadzeń. Czas przelotu elektronów. Przepływ prądu przy bardzo wielkich częstotliwościach. Wpływ czasu przelotu elektronów. Lampy małej mocy na zakres bardzo wielkich częstotliwości.
Rozdział 11. Lampy nadawcze (241)
Uwagi ogólne. Lampa elektronowa jako przetwornik energii. Charakterystyki lamp nadawczych. Katody lamp nadawczych. Konstrukcja lamp nadawczych. Chłodzenie lamp nadawczych. Zjawiska występujące w lampach nadawczych przy bardzo wielkich częstotliwościach. Lampy nadawcze na fale decymetrowe.
Rozdział 12. Lampy mikrofalowe (273)
Uwagi ogólne. Klistrony dwuobwodowe. Klistrony refleksowe. Lampy o fali bieżącej. Magnetrony.
Rozdział 13. Wyładowania elektryczne w gazie (333)
Procesy elementarne przy wyładowaniach elektrycznych w gazie. Rodzaje wyładowań elektrycznych w gazie.
Rozdział 14. Lampy gazowane (351)
Rodzaje lamp gazowanych. Gazotrony. Tyratrony. Ignitrony. Jarzeniówki stabilizacyjne. Lampy spustowe.
Rozdział 15. Lampy fotoelektronowe (391)
Uwagi ogólne. Fotokatody. Fotodiody próżniowe. Fotodiody gazowane. Powielacze fotoelektronowe.
Rozdział 16. Lampy obrazowe (409)
Zasada działania lamp obrazowych. Ekran luminescencyjny. Wyrzutnia elektronowa. Układ odchylający. Lampy oscyloskopowe. Kineskopy achromatyczne. Kineskopy kolorowe. Lampy radaroskopowe. Przetworniki obrazowe.
Dodatek I. Oznaczenia typów lamp odbiorczych (452)
Dodatek II. Symbole części składowych lamp elektronowych (454)
Wykaz literatury (456)
Skorowidz (459)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl