Jan Hennel, Alfred Świt "Zarys lamp elektronowych - tom 2"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5190 egz., Warszawa, 1962

9. Zagadnienia specjalne dotyczące lamp małej mocy (7)
Konstrukcja lamp małej mocy.
Rozrzut i stabilność parametrów.
Zakłócenia w lampach małej mocy.
10. Zjawiska występujące przy bardzo wielkich częstotliwościach (25)
Uwagi ogólne.
Układ zastępczy lampy przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Wpływ indukcyjności doprowadzeń.
Czas przelotu elektronu.
Przepływ prądu przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Wpływ czasu przelotu elektronów.
Lampy małej mocy na zakres bardzo wielkich częstotliwości.
11. Lampy dużej mocy (48)
Ogólne właściwości lamp dużej mocy.
Chłodzenie lamp dużej mocy.
Zjawiska występujące w lampach nadawczych przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Lampy nadawcze na fale metrowe i decymetrowe.
12. Lampy mikrofalowe (71)
Uwagi ogólne.
Klistrony dwuobwodowe.
Klistrony refleksowe.
Lampy o fali bieżącej.
Magnetrony.
13. Lampy gazowane (118)
Procesy elementarne przy wyładowaniach elektrycznych w gazie.
Wyładowania elektryczne w gazach.
Gazotrony.
Tyratrony.
Lampy jarzeniowe (jarzeniówki)
14. Lampy elektronopromieniowe (169)
Zasada działania lamp elektronopromieniowych.
Ekran luminescencyjny.
Wyrzutnia elektronowa.
Układ odchylający.
Lampy oscyloskopowe.
Lampy obrazowe.
15. Lampy fotoelektronowe (199)
Uwagi ogólne.
Fotokatody.
Fotodiody próżniowe.
Fotodiody gazowane.
Powielacze fotoelektronowe.
16. Przyrządy półprzewodnikowe (220)
Wiadomości ogólne.
Właściwości elektryczne półprzewodników.
Złącze p-n.
Diody półprzewodnikowe.
Tranzystory.
Półprzewodnikowe przyrządy fotoelektryczne.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl