Jan Hennel "Lampy elektronowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, nakład 10120 egz., Warszawa, 1969.

Przedmowa (11)
Ważniejsze oznaczenia literowe (13)
Rozdział 1. Wstęp (17)
Działanie lamp elektronowych.
Rozwój lamp elektronowych.
Klasyfikacja lamp elektronowych.
Rola lamp elektronowych w nauce i technice.
Rozdział 2. Kinetyka elektronów (31)
Prędkość oraz energia elektronów i jonów w polu elektrycznym.
Ruch elektronów w równomiernym polu elektrycznym.
Prawo załamania promienia elektronowego.
Ruch elektronów w nierównomiernym polu elektrycznym.
Wyznaczanie kształtu torów elektronów metodą grawitacyjną.
Ruch elektronów w polu magnetycznym.
Rozdział 3. Emisja elektronów (49)
Praca wyjścia elektronu z metalu.
Rodzaje emisji elektronów.
Emisja termoelektronowa.
Emisja fotoelektronowa.
Emisja wtórna.
Emisja polowa.
Rozdział 4. Termokatody (67)
Charakterystyczne wielkości termokatody.
Rodzaje termokatod.
Katoda wolframowa.
Katoda torowana.
Katoda tlenkowa.
Konstrukcja i zasilanie termokatod.
Nowe typy termokatod.
Rozdział 5. Lampy dwuelektrodowe (diody) (95)
Charakterystyka diody.
Ładunek przestrzenny w diodzie.
Wzór Langmuira.
Wnioski wynikające ze wzoru Langmuira.
Odchylenia od prawa Langmuira.
Charakterystyka diody w zakresie prądu początkowego.
Opór wewnętrzny diody.
Moc wydzielana w anodzie.
Zastosowania diod.
Rodzaje i konstrukcja diod.
Rozdział 6. Lampy trójelektrodowe (triody) (133)
Pole elektryczne w triodzie.
Napięcie zstępcze.
Wzór Langmuira dla triody.
Charakterystyki triody.
Parametry charakterystyczne triody.
Prąd siatki w triodzie.
Praca triody w układzie wzmacniacza.
Układ zastępczy triody.
Zastosowanie triod.
Rodzaje triod.
Rozdział 7. Tetrody i pentody (209)
Wady triody. Wprowadzenie siatki ekranującej.
Charakterystyki tetrody.
Przebiegi fizyczne w pentodzie.
Charakterystyki pentody.
Parametry charakterystyczne pentody.
Praca pentody w układzie wzmacniacza.
Pentoda regulacyjna.
Tetroda wiązkowa.
Rodzaje pentod.
Rozdział 8. Lampy mieszające (241)
Uwagi ogólne.
Zasada przemiany częstotliwości.
Zasada podwójnego oddziaływania na prąd anody.
Charakterystyki heptody.
Praca heptody w układzie mieszacza.
Oktoda.
Rozdział 9. Zagadnienia specjalne dotyczące lamp małej mocy (263)
Konstrukcja lamp małej mocy.
Rozrzut i stabilność parametrów.
Zakłócenia w lampach małej mocy.
Elektronowy wskaźnik strojenia.
Rozdział 10. Zjawiska występujące przy bardzo wielkich częstotliwościach (287)
Uwagi ogólne.
Układ zastępczy lampy przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Wpływ indukcyjności doprowadzeń.
Czas przelotu elektronu.
Przepływ prądu przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Wpływ czasu przelotu elektronów.
Lampy małej mocy na zakres bardzo wielkich częstotliwości.
Rozdział 11. Lampy dużej mocy (307)
Ogólne własności lamp dużej mocy.
Chłodzenie lamp dużej mocy.
Zjawiska występujące w lampach nadawczych przy bardzo wielkich częstotliwościach.
Lampy nadawcze na fale metrowe i decymetrowe.
Rozdział 12. Lampy mikrofalowe (329)
Uwagi ogólne.
Klistrony dwuobwodowe.
Klistrony refleksowe.
Lampy o fali bieżącej.
Magnetrony.
Rozdział 13. Wyładowania elektryczne w gazie (395)
Procesy elementarne przy wyładowaniach elektrycznych w gazie.
Rodzaje wyładowań elektrycznych w gazie.
Rozdział 14. Lampy gazowane (415)
Rodzaje lamp gazowanych.
Gazotrony.
Tyratrony.
Ignitrony.
Jarzeniówki stabilizacyjne.
Lampy spustowe.
Rozdział 15. Lampy elektronopromieniowe (461)
Zasada działania i rodzaje lamp elektronopromieniowych.
Ekran luminescencyjny.
Wyrzutnia elektronowa.
Układ odchylający.
Lampy oscyloskopowe.
Lampy obrazowe.
Rozdział 16. Lampy fotoelektronowe (493)
Uwagi ogólne.
Fotokatody.
Fotodiody próżniowe.
Fotodiody gazowane.
Powielacze fotoelektronowe.
Dodatek I. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI (513)
Dodatek II. Oznaczenia typów lamp odbiorczych (514)
Dodatek III. Symbole części składowych lamp elektronowych (516)
Wykaz literatury (519)
Skorowidz (523)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl