Praca zbiorowa pod kierownictwem Jana Hennela  "Lampy elektronowe"

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, nakład 800 + 20 egz., Warszawa, 1963
Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów II roku Wydziału Łączności

(materiał zamieszczony dzięki pomocy Aleksandra Zawady)

Wstęp (5)
Podstawy techniki laboratoryjnej (9)
Dobór elementów.
Zestawienie układu.
Pomiary.
Zestawienie i podsumowanie wyników.
Typowe układy pomiarowe.
Obwód żarzenia.
Próbnik lamp elektronowych.
Ćwiczenie 1 (26)
Badanie termokatod.
Ćwiczenie 2 (32)
Badanie diod.
Ćwiczenie 3 (37)
Badanie triod.
Ćwiczenie 4 (42)
Badanie tetrod i pentod.
Ćwiczenie 5 (45)
Badanie diod półprzewodnikowych.
Ćwiczenie 6 (52)
Badanie tranzystorów (52)
Ćwiczenie 7 (60)
Badanie lamp mieszających.
Ćwiczenie 8 (63)
Badanie lamp dużej mocy.
Ćwiczenie 9 (69)
Badanie lamp gazowanych.
Ćwiczenie 10 (76)
Badanie lamp elektronopromieniowych.
Ćwiczenie 11 (81)
Badanie przyrządów fotoelektrycznych.
Ćwiczenie 12 (85)
Badanie klistronu refleksowego.
Ćwiczenie 13 (95)
Układy do badania lamp elektronowych i przyrządów półprzewodnikowych.
Wykaz badanych lamp elektronowych i przyrządów półprzewodnikowych (111)
Wykaz literatury (112)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl