Jan Hołownia "Odbiorniki radiofoniczne strojone indukcyjnie"


Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 5000 + 180 egz., Warszawa, 1961

"    Książka zawiera ogólne wiadomości z zakresu działania i układów poszczególnych stopni odbiornika radiofonicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zastosowaniem wariometrów do strojenia obwodów odbiornika. Szerzej omówiono współczesne odbiorniki samochodowe, w których z reguły są stosowane wariometry z ruchomym rdzeniem ferromagnetycznym.
    Książka może służyć jako podręcznik dla zaawansowanych radioamatorów oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych. Może ona również być przydatna dla inżynierów i techników, przy projektowaniu i eksploatacji odbiorników strojonych przez zmianę indukcyjności"
Wstęp (5)
1. Wiadomości ogólne (7)
1.1. Zastosowanie wariometrów we współczesnych odbiornikach
1.2. Układy blokowe współczesnych odbiorników radiofonicznych
1.3. Podstawowe właściwości odbiornika radiofonicznego
2. Obwody wejściowe w odbiornikach strojonych wariometrami (15)
2.1. Właściwości obwodów wejściowych
2.2. Obwód wejściowy o sprzężeniu pojemnościowym z anteną
2.3. Obwód wejściowy o sprzężeniu transformatorowym z anteną
2.4. Obwód wejściowy o sprzężeniu bezpośrednim z anteną
2.5. Obwód wejściowy z anteną indukcyjną wbudowaną do odbiornika
2.6. Obwód wejściowy z anteną pojemnościową wbudowaną do odbiornika
2.7. Obwody wejściowe stosowane w zakresie fal ultrakrótkich
3. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości (46)
3.1. Podstawowe właściwości wzmacniacza wielkiej częstotliwości
3.2. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości stosowane w zakresie fal długich i średnich
3.3. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości stosowane w zakresie fal ultrakrótkich
4. Przemiana częstotliwości (59)
4.1. Ogólne wiadomości o przemianie częstotliwości
4.2. Typowe układy heterodyny
4.3. Układy przemiany częstotliwości
4.4. Współbieżność obwodów strojonych odbiornika
4.5. Analiza współbieżności obwodów strojonych
5. Właściwości wariometrów radiofonicznych (83)
5.1. Ogólne wiadomości o wariometrach
5.2. Zakres strojenia wariometru
5.3. Charakterystyka strojenia wariometru
5.4. Inne właściwości wariometrów
5.5. Konstrukcja mechaniczna wariometrów
5.6. Materiały magnetyczne stosowane na rdzenie wariometrów
5.7. Projektowanie wariometrów
6. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości i detektor odbiornika (117)
6.1. Podstawowe właściwości wzmacniaczy pośredniej częstotliwości
6.2. Układy wzmacniaczy pośredniej częstotliwości
6.3. Detektory stosowane w odbiornikach radiofonicznych
6.4. Automatyczna regulacja wzmocnienia
7. Wzmacniacze małej częstotliwości (131)
7.1. Podstawowe właściwości wzmacniacza
7.2. Wzmacniacz napięciowy
7.3. Wzmacniacz mocy
7.4. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach małej częstotliwości
8. Odbiorniki radiofoniczne strojone za pomocą wariometrów (149)
8.1. Wykorzystanie tych samych wariometrów do strojenia kilku zakresów częstotliwości
8.2. Odbiorniki dla użytku domowego strojone za pomocą wariometrów
8.3. Typowe układy odbiorników samochodowych
8.4. Konstrukcja mechaniczna odbiorników samochodowych
8.5. Samoczynne strojenie w odbiornikach samochodowych
8.6. Zasilanie odbiorników samochodowych
8.7. Odbiorniki samochodowe zasilane bezpośrednio z akumulatora wozu
9. Badania odbiorników i wariometrów (182)
9.1. Badania podstawowych właściwości odbiorników
9.2. Zestrajanie odbiorników strojonych wariometrami
9.3. Pomiary właściwości wariometrów

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA