L.P. Hunter "Elektronika półprzewodnikowa"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2690 egz., Warszawa, 1960
(tłumaczył A. Królikowski)

Wykaz najważniejszych symboli (13)
Część I: Fizyka tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
1. Właściwości tranzystorów (21)
2. Przewodnictwo elektronowe w ciałach stałych (32)
3. Prostowanie w ciałach stałych (49)
4. Działanie tranzystora (71)
5. Przewodnictwo fotoelektryczne i komórki fotoelektryczne (118)
Część II: Technologia tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
6. Przygotowanie materiału półprzewodnikowego (137)
7. Metody przygotowania złącz p-n (178)
8. Styki metalu z półprzewodnikiem (210)
9. Obudowy przyrządów półprzewodnikowych (231)
10. Rozważania na temat projektowania przyrządów półprzewodnikowych (254)
Część III: Projektowanie obwodów i zastosowanie tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
11. Wzmacniacze małej częstotliwości (275)
12. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości i wzmacniacze wizyjne (253)
13. Wzmacniacze sprzężone bezpośrednio (392)
14. Generatory tranzystorowe (427)
15. Tranzystorowe układy wyłączające (454)
16. Obwody zbudowane na specjalnych przyrządach półprzewodnikowych (534)
Część IV: Materiały pomocnicze
17. Analiza graficzna obwodów nieliniowych (569)
18. Analiza obwodów metodą macierzy (600)
19. Pomiary parametrów przyrządów półprzewodnikowych (617)
20. Pomiary parametrów półprzewodników (643)
Bibliografia (660)
Wykaz literatury (663)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl