István Halász, László Szentirmay "Principikon - popularna radiotechnika"

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968

Rozdział I
Rzut oka wstecz. Fale. Rozchodzenie się fal. Pełna fala. Okres. Częstotliwość. Związek między okresem a częstotliwością. Prędkość rozchodzenia się fal. Tłumienie. Inne fale. Fale elektromagnetyczne. Fale poprzeczne i podłużne. Pierwszy ruchomy schemat. Teoria eteru.
Rozdział II
Materia i atom. Prąd elektryczny. Opór. Napięcie. Prąd zmienny. Pole elektromagnetyczne. Drgania elektromagnetyczne. Oporniki - małe elementy budowlane. Obciążalność. Kupujemy opornik. Opornik regulowany: potencjometr.
Rozdział III
Energia pola magnetycznego. Indukcja. Cechy charakterystyczne indukcji. Samoindukcja. Opór indukcyjny. cewki w radioodbiorniku. Budowa i sporządzanie cewek. Transformator sieciowy. Transformator głośnikowy.
Rozdział IV
Kondensator płaski. Pojemność. Ładowanie i rozładowanie. Rodzaje kondensatorów. Parametry kondensatora. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego. Opór pojemnościowy. Kondensator jako filtr. Pojemność szkodliwa. Prąd i napięcie w obwodzie kondensatora.
Rozdział V
Opór pozorny. Połączenie szeregowe. Połączenie równoległe. Drugi ruchomy schemat.
Rozdział VI
Przesunięcie fazy. Trzeci ruchomy schemat.
Rozdział VII
Drgania w mechanice. Drgania energii w obwodach drgań. Czwarty ruchomy schemat. Rezonans. Drgania tłumione i nietłumione. Selektywność. Szeregowy obwód drgań. Otwarty obwód drgań - antena nadawcza. Anteny odbiorników. Rozchodzenie się fal.
Rozdział VIII
Wielka częstotliwość. Częstotliwości akustyczne. Modulacja. Demodulacja. Detektor kryształkowy. Piąty ruchomy schemat.
Rozdział IX
Dioda - lampa dwuelektrodowa. Dioda jako demodulator. Trioda - lampa trójelektrodowa. Charakterystyka triody. Cechy triody. Prąd siatkowy i ujemne napięcie siatki. Wzmacnianie za pomocą triody. Szósty ruchomy schemat. Trioda jako wzmacniacz. Prostownicze i wzmacniające działanie triody (prostowanie siatkowe - audion). Wytwarzanie drgań za pomocą triody. Siódmy ruchomy schemat.
Rozdział X
Zapotrzebowanie energii w aparatach radiowych. Napięcie siatkowe. Uzyskiwanie napięcia anodowego za pomocą prostownika diodowego. Źródło napięcia dla katody. Prostownik dwupołówkowy. Duodioda. Ósmy ruchomy schemat. Wygładzanie prądu stałego za pomocą filtrów. Ujemna polaryzacja siatki w lampach o bezpośrednio żarzonej katodzie. Zasilanie prądem stałym.
Rozdział XI
Sprzężenie zwrotne. Strojenie sprzężenia zwrotnego. Dziewiąty ruchomy schemat. Sprzężenie lamp wzmacniających. Odbiornik trzylampowy.
Rozdział XII
Dlaczego używa się lamp o wielu siatkach. Tetroda. Pentoda. Źródła napięcia siatki ekranującej. Dalsze odsprzężanie obwodów. Odbiornik bezpośredniego wzmocnienia.
Rozdział XIII
Przetworniki akustyczne. Nieco akustyki. Głośnik.
Rozdział XIV
Interferencja. Częstotliwość pośrednia. Częstotliwość zwierciadlana. Budowa superheterodyny.
Rozdział XV
Mieszanie sumujące. Mieszanie za pomocą tetrody. Dziesiąty ruchomy schemat. Lampy wielosiatkowe (mieszacze). Układy mieszająco - oscylacyjne z zastosowaniem lamp wielosiatkowych.
Rozdział XVI
Przełącznik zakresów fal. Rozciąganie pasma. Ręczna regulacja głośności. Automatyczne regulowanie wzmocnienia (wyrównywanie zaników). Wskaźnik strojenia. Oko magiczne. Jedenasty ruchomy schemat.
Rozdział XVII
Szerokość pasma. Krzywa rezonansu. Filtr pasmowy. Dwunasty ruchomy schemat.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl