Ellison Hawks "Książka o elektryczności"

Gebethner i Wolff
Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 1939
Przełożył, częściowo przerobił i uzupełnił dr Aleksander Kojrański.

Rozdział I: Wiadomości podstawowe o elektryczności (5)
O magnesach i magnetyzmie. Ładunek elektryczny. Prąd elektryczny. Ogniwa, baterie, akumulatory. Pomiary elektryczne i jednostki. Elektryczność a magnetyzm. Zasada indukcji elektromagnetycznej. Prądnice i silniki elektryczne. Transformatory.
Rozdział II: Produkcja prądu elektrycznego (39)
Współczesne prądnice. Turbozespoły. Elektrownie parowe. Zakłady wodno - elektryczne. Pomorskie elektrownie wodne. Przesyłanie energii elektrycznej. Elektryfikacja powszechna.
Rozdział III: Oświetlenie elektryczne (69)
Odkrycie światła łukowego. Żarówka elektryczna. Reklamy elektryczne. Hodowla roślin przy pomocy elektryczności.
Rozdział IV: O telegrafie zwykłym (85)
Marzenia i fantazje. Telegrafowanie przez wyładowanie maszyny elektrycznej. Telegraf elektrochemiczny. Telegraf igłowy. Samuel Findley Morse. Telegraf Morse'a. Walka o uznanie. Mors współczesny. Inne odbiorniki. Układ przeciwsobny. Zasady automatów telegraficznych. Aparat drukujący Hughesa. Nadawanie pośpieszne z taśmy. Aparaty wielokrotne, pośpieszne i drukujące. Dalekopisy. Telegrafia na prądach nośnych. Linie telegraficzne.
Rozdział V: Telefon (117)
Pierwsze próby. Bella "telefon mówiący". Edison ulepsza wynalazek Bella. Mikrofon Hughesa.
Rozdział VI: Łącznice telefoniczne (133)
Aparatura abonenta. Sieć z baterią centralną. Łączenie abonentów. Łączenie z polem wielokrotnym. Stacje automatyczne. Centrala automatyczna systemu Stowgera. System Ericssona. Liczby.
Rozdział VII: O telegrafie bez drutu (155)
Początki. Sygnalizowanie przez wodę. Sygnalizowanie przez "powietrze". Odkrycie fal Hertza. Pierwsze rozwiązanie. Próby między Anglią a Francją. Wprowadzenie strojenia. Przez ocean Atlantycki.
Rozdział VIII: Telefonia bezdrutowa (183)
Zasady. Wczesne próby z łukiem elektrycznym i prądnicą. Atomy i elektrony. Działanie lampy elektronowej jako prostownika i wzmacniacza. Lampy nadawcze.
Rozdział IX: Odkrycie promieni Rentgena (201)
Jak prąd płynie przez gazy. Promienie katodowe. Współczesne rury rentgenowskie . Przyszłość.
Rozdział X: Promienie Rentgena w medycynie (215)
O promieniowaniu w ogóle. Niespodziewane niebezpieczeństwo. Promienie Rentgena na usługach chirurga. Elektroterapia.
Rozdział XI: Promienie Rentgena w przemyśle i nauce (229)
Zadanie. Metoda. Dalsze zastosowania. Badanie budowy krystalicznej.
Rozdział XII: Elektryczność przenosi obrazy (243)
Cudowna komórka. System Rangera. System Belina. System American Telephone and Telegraph Company. System Marconiego-Wrighta. Korzyści fototelegrafii.
Rozdział XIII: Telewizja (267)
System Ruhmera. Systemy Mihalyego i Alexandersona. System Bairda. System Ivesa. Zastosowanie promieni katodowych: ikonoskop. "Widzenie" w ciemności. Akustyczna rejestracja obrazów.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl