Andrzej Henkel "Podręcznik naprawy telewizorów"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie II, Warszawa, 1965

Wstęp (7)
1. Wiadomości ogólne
1.1. Jak korzystać z "Podręcznika" (9)
1.2. Układy blokowe odbiorników telewizyjnych (9)
1.3. Kolejność postępowania przy naprawie (12)
1.4. Zasady pracy przy naprawie odbiorników telewizyjnych (14)
1.5. Naprawa odbiorników o połączeniach drukowanych (38)
1.6. Podstawowe elementy odbiornika telewizyjnego (41)
1.7. Metody stosowane przy naprawie odbiorników telewizyjnych (57)
2. Wstępne badanie uszkodzonego odbiornika
2.1. Przyjęcie odbiornika do naprawy (72)
2.2. Badanie odbiornika przed włączeniem go do sieci (74)
2.3. Ustalanie objawów uszkodzenia (75)
2.4. Wysunięcie hipotezy i plan działania (95)
3. Badanie torów i bloków odbiornika telewizyjnego
3.1. Wiadomości ogólne (98)
3.2. Badanie zasilacza (99)
3.3. Badanie układów odchylania (114)
3.4. Badanie kineskopu i układów związanych z jego pracą (128)
3.5. Badanie toru wizji (134)
3.6. Badanie toru fonii (147)
3.7. Badanie obwodów synchronizacji (152)
3.8. Badanie uszkodzeń specjalnego rodzaju (159)
4. Uszkodzenie występujące w blokach i ich objawy, przykłady badania
4.1. Wiadomości ogólne (165)
4.2. Zasilacz (166)
4.3. Układy odchylania pionowego (177)
4.4. Układ odchylania poziomego (183)
4.5. Układy związane z pracą kineskopu (200)
4.6. Tor wizji (215)
4.7. Tor fonii (246)
4.8. Obwody synchronizacji (252)
4.9. Uszkodzenia specjalnego rodzaju (262)
5. Strojenie i pomiary
5.1. Sposoby strojenia (282)
5.2. Strojenie toru wizyjnego (293)
5.3. Strojenie toru fonii (299)
5.4. Wybór typu anteny, jej usytuowanie i strojenie (304)
6. Regulacja odbiornika
Zakończenie (313)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl