Jan Hennel, Bohdan Paszkowski "Podstawy radiotechniki - część 2:
 wiadomości podstawowe o lampach elektronowych
"

Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1954

1. Wstęp (7)
2. Elektrony, jony i ich ruchy (10)
3. Emisja elektronów (17)
4. Termokatody (30)
5. Lampa dwuelektrodowa (39)
6. Lampa trójelektrodowa (61)
7. Tetroda i pentoda (102)
8. Lampy o dwóch siatkach sterujących (121)
9. Lampy mikrofalowe (129)
10. Lampy gazowane (152)
11. Przetworniki fotoelektryczne (172)
12. Technologia lamp elektronowych (187)
13. Gospodarka lampami elektronowymi (196)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl