Jan Hennel, "Zarys lamp elektronowych"

Wyd. Naukowo-Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1965

1. Wstęp
2. Kienetyka ekektronów (17)
3. Emisja elektronów (34)
4. Termokatody (50)
5. Lampy dwuelektrodowe (diody) (76)
6. Lampy trójelektrodowe (triody) (107)
7. Tetrody i pentody (170)
8. Lampy mieszające (199)

Krótka recenzja:

Pomimo użycia w tytule słowa "zarys", autor dość dokładnie omawia fizyczne podstawy działania lampy.
Książka bardziej do studiowania, niż czytania. Przeznaczona wyłącznie dla czytelnika, który dysponuje odrobiną wiedzy o budowie materii oraz podstawowych zasadach kinetyki i elektrodynamiki (lub będzie skłonny zapoznać się z nimi). Przed jej otwarciem warto także przypomnieć sobie, co to jest cosinus, pochodna oraz równanie różniczkowe.
Czytelnik z wrodzonym lub nabytym wstrętem do tych dziwnych sformułowań może zapoznać się z charakterystykami i zastosowaniami lamp.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl