Zakłady Radiowe "DIORA" Dzierżoniów, Tosca Lux - instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego

Wydawnictwo Katalogów i Cenników, wydanie 1, nakład 70000 + 70 egz., Warszawa, 1968

Krótka informacja (3)
Dane techniczne (4)
Antena (4)
Uruchomienie i obsługa odbiornika (6)
Gniazda dodatkowe (7)
Gniazdo antenowe (7)
Urządzenia manipulacyjne i regulacyjne (7)
Wyłącznik sieci (7)
Regulacja siły głosu (7)
Barwa dźwięku (7)
Przełącznik kanałów (10)
Dostrojenie (10)
Kontrast (11)
Regulacje okresowe (12)
Jaskrawość (12)
Synchronizacja pionowa (13)
Synchronizacja pozioma (13)
Kolejność czynności przy włączaniu odbiornika (14)
Zakłócenia odbioru (14)
Zakłócenia przemysłowe (14)
Zakłócenia elektromedyczne (14)
Odbicia (16)
Uwagi dotyczące eksploatacji (16)
Karta obsady lamp (18)
Karta gwarancyjna (19)
Karta kontrolna (23)
Zalety odbiornika (35)
Wkładka ze schematem.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl