Radioodbiornik GOPLANA - instrukcja obsługo

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa
Na zlecenie Wydawnictwa Katalogów i Cenników wydała PUR "Reklama", nakład 18000 + 80egz.

Opis odbiornika (3)
Zasilanie (3)
Użycie anteny i uziemienia (5)
Fale długie i średnie
Fale krótkie 2 i krótkie 1
Stosowanie anteny zewnętrznej (na falach długich, średnich, krótkich 2 i 1)
Uziemienie
Układ klawiszy i rozkład stacji na skali (7)
Prawidłowy odbiór stacji
Wyłączenie odbiornika
Regulacja natężenia dźwięku (9)
Regulacja tonów niskich i wysokich (9)
Podłączenie adaptera i reproduktora płyt gramofonowych (10)
Podłączenie magnetofonu (10)
Podłączenie głośnika dodatkowego (10)
Warunki odbioru stacji radiofonicznych (11)
Ważniejsze dane techniczne odbiornika (12)
Wymiana elementów odbiornika (13)
Gwarancja (13)
UWAGA!
W ciągu siedmiu dni od daty nabycia należy odbiornik zarejestrować w miejscowym urzędzie pocztowym.

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl