Zakłady Radiowe "DIORA" Dzierżoniów, Tosca 40201 - instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego

Wydawnictwo Katalogów i Cenników, wznowienie wydania 1, nakład 85000 + 75 egz., Warszawa, 1965

Krótka charakterystyka odbiornika (3)
Dane techniczne (4)
Antena (4)
Uruchomienie i obsługa odbiornika (5)
Gniazdo antenowe (6)
Urządzenia manipulacyjne i regulacyjne (6)
Wyłącznik sieci (6)
Regulacja siły głosu (7)
Barwa dźwięku (7)
Przełącznik kanałów (8)
Tabela kanałów i stacji telewizyjnych (9)
Dostrojenie (9)
Kontrast (9)
Regulacje okresowe (11)
Jaskrawość (11)
Synchronizacja pionowa (11)
Synchronizacja pozioma (12)
Kolejność czynności przy włączaniu odbiornika (13)
Zakłócenia odbioru (13)
Zakłócenia przemysłowe (13)
Zakłócenia elektromagnetyczne (13)
Zakłócenia częstotliwości radiowej (14)
Odbicia (15)
Uwagi dotyczące eksploatacji (16)
Karta obsady lamp odbiornika telewizyjnego "Tosca" (17)
Karta gwarancyjna (warunki gwarancji i zakres rękojmi) (19)
Karta kontrolna (21)
Karta gwarancyjna lampy kineskopowej (23)
Karty reklamacyjne (25)
Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego "Tosca" 40201 (wkładka)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl