N.M. Izjumow "Kurs radiotechniki"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 4000 egz., Warszawa, 1960
(tłumaczył z rosyjskiego Jan Szarek)

Od Redakcji wydania pierwszego (9)
Przedmowa Autora (10)
Wykaz oznaczeń (11)
Wstęp (17)
I. Ogólne pojęcie o łączności i aparaturze radiowej (21)
II. Obwody drgań i linie zasilające (30)
Zamknięty obwód drgań. Sprzężone obwody drgań. Drgania i fale w układach z parametrami rozłożonymi.
III. Promieniowanie i rozchodzenie się fal radiowych (154)
Urządzenia antenowe prostych typów. Rozchodzenie się fal radiowych. Typy i przeznaczenie anten radiostacji ruchomych.
IV. Elektronowe przyrządy próżniowe i przyrządy półprzewodnikowe (272)
Rozwój techniki elektronowych przyrządów próżniowych i przyrządów półprzewodnikowych. Podstawowe zjawiska fizyczne w lampie elektronowej. Katody lamp elektronowych. Diody. Triody. Lampy wielosiatkowe. Lampy dla fal zakresu decymetrowego. Podstawowe wiadomości o przyrządach jonowych. Przyrządy fotoelektronowe i elektronopromieniowe. Diody i triody półprzewodnikowe.
V. Radiowe urządzenia nadawcze (416)
Wzmacniacze mocy. Generatory samowzbudne. Stabilizacja częstotliwości. Sterowanie drganiami nadajnika.
VI. Radiowe urządzenia odbiorcze (587)
Przeznaczenie i elementy składowe odbiornika radiowego. Układy wejściowe odbiornika. Wzmocnienie prądów wielkiej częstotliwości. Detekcja. Wzmocnienie sygnałów małej częstotliwości i wizyjnych. Podstawowe wiadomości o wzmacniaczach na triodach półprzewodnikowych. Zakłócenia odbioru radiowego i walka z nimi. Odbiorniki superheterodynowe. Odbiór superreakcyjny. Podstawowe wskaźniki i klasyfikacja odbiorników.
VII. Retranslacyjna łączność radiowa (739)
Wiadomości wstępne. Łączność radioliniowa ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym. Zasady łączności radioliniowej ze zwielokrotnieniem czasowym. Sposoby retranslacji w łączności radioliniowej.
VIII. Proste sposoby sprawdzania radiostacji (830)
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę radiostacji. Sprawdzanie nadajników. Sprawdzanie odbiorników.
Zakończenie (857)
Literatura (861)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl