Książki

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
A
ABC radiosłuchacza - porady i wiedza radiowa, Spółka Wyd. "RA" Sp.zO.O., Warszawa Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste, PWT, wyd.1, (1959) Aisberg E., Telewizja, ależ to bardzo proste, PWT, wyd.1, (1959) Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste, WNT, wyd.2, (1965) Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste. WNT, (1967)
Aisberg E., Telewizja... ależ to bardzo proste, WNT, wyd.3, (1967) Aisberg E., Tranzystor... ależ to bardzo proste, WNT, wyd.2, (1967) Aisberg E., Tranzystor... ależ to bardzo proste, WNT, wyd.3, (1969) Aisberg E., Doury J.P., Telewizja kolorowa - to prawie proste, WNT, wyd.1, (1971) Aisberg E., Radio i telewizja, ależ to bardzo proste, WNT, wyd.1, (1974)
Aisberg E., Doury J.P., Telewizja kolorowa - to prawie proste, WNT, wyd.2, (1974) Ajzenberg G.Z., Anteny krótkofalowe, WNT, wyd.1, (1966) An approach to audio frequency amplifier design, A publication of The General Electric Co. Ltd., reprint z 1957 roku, Audio Amateur Press, (1994) Andrzejewski St., Mroczkowski Z., Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni, PWT, wyd.1, (1955)  Antoniewicz Jerzy, Poradnik radio- i teleelektryka: A - tablice matemat. fizyczne i materiałowe, PWT, (1959)
Antoniewicz Jerzy, Poradnik radio- i teleelektryka: B - elementy i podzespoły, PWT, (1959) Antoniewicz Jerzy, Poradnik radio- i teleelektryka: C - układy podstawowe, PWT, (1959) Antoniewicz Jerzy, Poradnik radio- i teleelektryka: D - urządzenia i systemy, PWT, (1959) Antoniewicz Jerzy, Podstawy radiotechniki - lampy elektronowe, tranzystory i układy elektroniczne, WK, wyd.1, (1959) Antoniewicz Jerzy, Podstawy radiotechniki - lampy elektronowe, tranzystory i układy elektroniczne, WKiŁ, wyd.2, (1963)
Appleton E.V., Lampy elektronowe i ich zastosowania, Książnica - Atlas, (1949) Asiejew B., Podstawy radiotechniki, PWN, wyd.1, (1955) Audio Amateur, Power amp projects, Audio Amateur Publications, Inc., (1996) Audio Anthology - volume 1, Audio Amateur Publications Ltd., (1987) Audio Anthology - volume 2, Audio Amateur Publications Ltd., (1989)
   
Audio Anthology - volume 3, Audio Amateur Publications Ltd., (1990) Audio Anthology - volume 5, Audio Amateur Publications Ltd., (1993) Audio Anthology - When Audio Was Young - volume 6, Audio Amateur Publications Ltd., (1994)    
B
Bancer S., Zasady radiofonii, WK, wyd.1, (1953) Baranowski Jan, Bezpieczna obsługa radiowęzła, PWT, wyd.1, (1955) Baranowski Jan (redaktor główny tomu), Encyklopedia Techniki - Teleelektryka, WNT, wyd.1, (1967) Bartkiewicz Cz. Odłączniki wysokiego napięcia, PWT, wyd.1, (1956) Bartkiewicz Jan, Katalog sprzętu radiowego, WK, wydanie pierwsze, (1957)
Bator J., Anteny - teoria i praktyka, WKiŁ, wyd.3, (1974) Batrakow A.W., Kłopow A.J., Poznaj odbiornik telewizyjny, PWT, (1955) Bergelson I.G., Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy, WNT, wyd.1, (1970) Bialik G.I., Lampowe wzmacniacze szerokopasmowe, WNT, wyd.1, (1961) Bielawski S., Napęd elektryczny, PWT, wyd.1, (1953)
  
Bodak S.I., i inni, Wskazówki do montażu aparatury radiowej, PWT, (1955) I.W.Bogdanow, Cyfrowy pomiar częstotliwości, WKiŁ, wyd.1, (1966) Bogucki Zdzisław, Odbiorniki superheterodynowe, WK, (1958) Bołdok J., Noiński O., Megafonizacja, WK, (1953) Boncz-Brujewicz A.M., Układy elektroniczne w nauce i technice, PWN, wyd.2, (1973)
Bordecki Feliks, Telewizja, Wydawnictwo M. Arcta, (1936) Borowski Henryk, Cewki do odbiorników, WK, (1954) Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, WK, (1955) Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, WK, (1955) Borowski Henryk, Woltomierz lampowy, WK, (1955)
Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, WK, wyd.1, (1958) Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, WK, wyd.2, (1960) Borowski Henryk, Co radioamator wiedzieć powinien, WKiŁ, (1962) Brodowski Aleksy, Chabłowski Jerzy, Auerbach Jerzy, Radio i telewizja, WNT, wyd.1, (1971) Budynek Zenon, Strojenie odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1967)
 
Burkhardt Herbert, Podstawy elektrotechniki źródła prądu, WK, wyd.1, (1954) Bury S.E., Pszczołowski T., W świecie radiotechniki, PWP-N, (1955) Burzyński Stanisław, Radjo a życie, Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, (lata 20-te) Burzyński Stanisław, Radjoencyklopedja, Wydawnictwo M. Arcta, (1927) Bzowski Tadeusz (redakcja), Poradnik technika telewizji, WNT, (1970)
C
  
Campbell N.R., Zasady elektryczności, Nakładem Księgarni E.Wende i Sp. - Lwów, (1913) Cetner Władysław, Radiofonia - część I, Radiowy Instytut Wydawniczy, 1949 Cetner Władysław, Radiofonia - część II, Radiowy Instytut Wydawniczy, 1949  Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, PWT, wyd.1, (1960) Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, WNT, wyd.2, (1963)
Chabłowski J., Układy regulacyjne, WKiŁ, wyd.1, (1968)  Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, WNT, wyd.3, (1970) Chabłowski J., Układy synchronizacji i regulacji, WKiŁ, wyd.1, (1971) Chałfin A.M., Podstawy techniki telewizyjnej, WK, wyd.1, (1957) Chojnacki Wiktor, Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców, WKiŁ,  wyd.1, (1979)
 
Chojnacki Wiktor, Pracownia krótkofalowca, WKiŁ, (1981) Cholewicki Tadeusz, Metody obliczania obwodów elektrycznych, PWT, wyd.1, (1959) Chomicz W.I., Ferrytowe anteny odbiorcze, WNT, wyd.1, (1961) Ciahotny Jan, Telegraf Morse'a, Nakładem Księgarni B. Kotuli, wyd.3, lata 20-te XX wieku Crespin Roger, Memento Tungsram 1946, Vo. 3, Éditions Crespin, Paris, 1946
     
Cykin G.S., Transformatory małej częstotliwości, PWT, wyd.1, (1953) Cykin G.S., Wzmacniacze sygnałów elektrycznych, WKiŁ, wyd.1, (1964) Czestnow F., W świecie fal radiowych, Czytelnik, (1952)    
D
 
Danilewicz L., Domowa stacja elektryczna, Nakładem Księgarni B.Kotuli, Cieszyn, lata 20-te  Danowski T., Niemcewicz L., Podręczna encyklopedia radioamatora, WK, wyd.1, (1960)  Danowski T., Atlas lamp elektronowych - uzupełnienie, WKiŁ, wyd.1., (1965) Dobosz J., Cewki i dławiki z rdzeniami ferromagnetyczny -mi, Krasowski & Kapias, (1946) Dobrski J., Nawijanie cewek przyrządów elektrycznych, PWT, wyd.1, (1957)
Doński Ryszard, O radiofonii, Sp. Wyd.- Ośw. "Czytelnik", (1951) Doński Ryszard, O telewizji, Sp. Wyd.- Ośw. "Czytelnik", (1951) Dreszer Jerzy, Zarys elektrotechniki, PWSzZ, wyd.7, (1966) Dreszer J., Zarys elektrotechniki, PWSzZ, wyd.9, (1968) Dubas I., Szerszeń J., Stolarski E., Podręczna encyklopedia teleelektryki - elektronika, WKiŁ, wyd., (1964)
 
Dudnik Ł. A., Badanie lamp elektronowych, WKiŁ, wyd.1, (1961) Dunal J., Miernictwo telewizyjne, PWSzZ, wyd.1, (1965) Dunster D.F., Półprzewodniki dla inżynierów, PWN, wyd.1, (1972) Dyjas Z., Szymel W., Radiokomunikacja ruchoma na falach metrowych, WNT, wyd.1, (1962)  
E
       
Eydziatowicz Krzysztof, Kulisy radiofonii, Wyd. "Książki a radio", (maj 1938)        
F
  
Faust Z., Przetworniki fotoelektryczne - zasady działania, budowa i zastosowanie, WKiŁ, wyd.1, (1963) Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, WKiŁ, wyd.1, (1969) Faust Z., Przewodnik radioamatora, WKiŁ, wyd.1, (1971)  Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, WKiŁ, wyd.2, (1972) Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, WKiŁ, (1974)
Faust Z., Przewodnik radioamatora - cz.3, WKiŁ, wyd.1, (1977) Firkowicz Sz., Statystyczna ocena jakości i niezawodności lamp elektronowych, WNT, wyd.1, (1963) Flisak M., Przyrządy pomiarowe radioamatora, Biuro Wyd. PR, (1952) Flisak M., Transformatory i dławiki, BWPR, (1952) Foerster A., Radiowęzły lokalne, PWT, wyd.1, (1955)
       
Fogg Andrzej, Adaptery, PWT, wyd.2, (1957) Fogg Andrzej, Adaptery, PWT, wyd.3, (1958)      
G
Gabryelski Eugeniusz, Elementy radiotechniki, PZWS, (1960) Gajewski F.J., Symbole i skróty radiowe, Nakładem autora, (1946) Gajewski F.J., Technika usuwania przeszkód w odbiorze radiowym oraz tabele i porady techniczne, Nakładem autora, (1946) Gajewski F.J., Rozpoznawanie zniszczonych części odbiorników radiowych, Nakładem autora, (1946) Gajewski F.J., Zasady naprawy odbiorników radiowych, Nakładem autora, ( 1947)
Gajewski F.J., Zmiana układu naprawianych odbiorników radiowych, Nakładem autora, ( 1947) Gajewski F.J., Symbole i skróty radiowe, Nakładem autora, (1947) Gajewski F.J., Praktyczne przykłady stosowania lamp zamiennych, Nakładem autora, ( 1947) Gajewski F.J., Sieciowy wzmacniacz jednolampowy dla odbiornika detektorowego, BNWFJ.G, (1947) Gajewski F.J., Lampa trójelektrodowa - trioda, BNW "Samokształcenie", (1950)
Gajewski F.J., Lampy radiowe wieloelektrodowe, BNW "Samokształcenie", (1950) Gibson J.E., Tuteur F.B., Człony układów regulacji, WNT, wyd.1, (1961) Gies J., Kirsch C.M., Elementarne naprawy odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1977) Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, PWT, (1956) Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, PWT, wyd.2, (1957)
Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, WNT, wyd.4, (1962) Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, WNT, (1964) Girulski Ryszard, Amatorskie urządzenia krótkofalowe, WNT, (1963) Girulski Ryszard, Amatorskie urządzenia krótkofalowe, WNT, wyd.1, (1963) Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, WNT, wyd.6, (1969)
Gładkow K.A., Telewizja, MON, (1951) Głuski T., Próchnicki M., Magnetofon Tonette, WKiŁ, (1972) Głuski T., Próchnicki M., Magnetofon ZK120, ZK125, ZK140, ZK145, WKiŁ, wyd.2, (1973) Głuski T., Próchnicki M., Magnetofony ZK246 i M2404S, WKiŁ, wyd.1, (1977) Golde Wiktor, Układy elektroniczne - tom I, WNT, wyd.1, (1970)
Górczyński T., Trusz W., Domowe urządzenia radio - elektryczne, WKiŁ, wyd.2, (1963) Grabiański R., Podstawy radiotechniki i telewizji, PWSzZ, wyd.1, (1966) Grabiański Roman, Podstawy radiotechniki i telewizji, PWSzZ, wyd.3, (1969) Groszkowski J., Radiotechnika: I. Lampy elektronowe, wyd.1, (1938) Groszkowski J., Wytwarzanie drgań elektrycznych, PWT, wyd.1, (1958)
 
Grzesiczak Z., Konstrukcje mechaniczne i mechanizmy w urządzeniach elektrycznych i teletechnicznych, PWSzZ, wyd.1, (1962) Gurewicz M., Gurewicz M., Przyrządy elektronowe, MON, wyd.1, (1962) Gurewicz B.M., Elektronika w przemyśle spożywczym, WPLiS, wyd.1, (1968) Gusiew W.N., Radioamatorskie anteny krótkofalowe, WK, (1956)  Gzylewski J., Izolatory wysokiego napięcia, PWT, wyd.1, (1955)
H
 
Hahn Stefan, Zasady radiokomunikacji, WK, wyd.1, (1953) Halász István,  Szentirmay László "Principikon  (popularna radiotechnika)", PZWS, (1968) Hawks Ellison, Książka o elektryczności, Gebethner i Wolff, Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, (1939)  Henkel Andrzej, Praktyczny podręcznik naprawy telewizorów, WKiŁ, (1963) Henkel Andrzej, Podręcznik naprawy telewizorów, wyd.2, WKiŁ, (1965)
Hennel J., Paszkowski B., Podstawy radiotechniki - cz.2: wiadomości podst. o lampach elektronowych, WK, (1954) Hennel Jan, Zarys lamp elektronowych - tom 1, PWT, wyd.1, (1961) Hennel Jan, Świt Alfred, Zarys lamp elektronowych - tom 2, WNT, wyd.1, (1962) Hennel Jan i inni,Lampy elektronowe, PW, (1963) Hennel Jan, Zarys lamp elektronowych, WNT, wyd.3, (1965)
 
Hennel Jan, Lampy elektronowe, WNT, wyd.2, (1967) Hennel Jan, Lampy elektronowe, WNT, wyd.4, (1969) Hennel Jan, Lampy elektronowe, WNT, wyd.5, (1973) Hennel Jan, Lampy elektronowe, WNT, wyd.6, (1977) J. Hołownia, Odbiorniki radiofoniczne strojone indukcyjnie, WK, wyd.1, (1961)
       
Hunter L.P., Elektronika półprzewodnikowa, PWT, wyd.1, (1960)        
I
 
Instrukcja obsługi radioodbiornika "Beethoven II", 1957 (w języku niemieckim) Instrukcja obsługi magnetofonu "Melodia", ZRK, (1961)  Instrukcja obsługi wzmacniaczy "WR-40/62 i WR-75/62", PZT, wyd.1, (1964) Instrukcja obsługi telewizora "Topaz", WKC, wyd.3, (1965) Instrukcja obsługi telewizora "Tosca", WKC, wznowienie wyd.1, (1965)
Instrukcja obsługi "Menuet 6204", WAG, (1967) Instrukcja obsługi telewizora "Tosca Lux", WKC, wyd.1, (1968) Instrukcja obsługi radioodbiornika "Goplana", WKC Instrukcja obsługi "Zestaw elektroakustyczny 100 Bis", ZDZ Izjumow N.M., Kurs radiotechniki, MON, wyd.3, (1960)
     
Izjumow N.M., Linde D.P., Podstawy radiotechniki, MON, (1968) Izjumow N.M., Linde D.P., Podstawy radiotechniki, MON, wyd.2, (1972)      
J
Jadczyk Michał, Joński Andrzej, Kowalski Tadeusz, Wojtas Jerzy, Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy, WKiŁ, (1974) Jakowlew W.N. (redakcja), Technika impulsowa - poradnik, WNT, wyd.1, (1973)  Jakubczyk, Samoczynne ponowne załączanie w sieciach wysokiego napięcia (SPS), PWT, wyd.1, (1955)  Jarosławski Krzysztof, Urządzenia telewizyjne, PWSzZ,  wyd.2, (1965)  Jellonek A., Kuryłowicz J., Łapński M., Siciński Z., Miernictwo elektryczne ogólne dla potrzeb telekomunikacji, PWT, wyd.1, (1951)
Jellonek A., Miernictwo radiotechniczne, PWT, wyd.2, (1952) Jellonek A. Karkowski Z., Miernictwo radiotechniczne, PWT, wyd.3, (1961) Jellonek A., Karkowski Z., Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych, część 2: obliczanie typowych podzespołów i przykłady konstrukcji urządzeń pomiarowych, PWN, wyd.3, (1962) Jellonek A., Karkowski Z., Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych, część 3: zestawienie właściwości podzespołów używanych do konstrukcji, PWN, wyd.3, (1962) Jezierski E., Gogolewski Z., Kopczyński Z., Szmit J., Transformatory - budowa i projektowanie, PWT, wyd.1, (1956)
Jezierski E., Transformatory - podstawy teoretyczne, PWT, wyd.1, (1956) Jezierski E., Transformatory - podstawy teoretyczne, WNT, wyd.3, (1965) Jeżewski Mieczysław, Radjotelefonja i radjotelegrafja, Nakładem Księgarni Tadeusza Mikulskiego, (1925) Jeżewski M., Przenoszenie obrazów na drodze elektrycznej i telewizja, Książnica Atlas, (1938) Justat Janusz, Projektowanie i konstruowanie odbiorników tranzystorowych, WKiŁ, wyd.1, (1965)
       
Justat Janusz, Tranzystory w praktyce radioamatora, WKiŁ, wyd.2, (1966)        
K
Kabid, Aparatura naukowo - badawcza 78/79, wyd.1, (1978) Kacejko L., Prowadzenie ćwiczeń w pracowni elektrotechnicznej, PWSzZ, wyd.1, (1955) Kacprowski J., Zarys elektroakustyki, WK, wyd.1, (1956) Kalendarzyk elektrotechniczny 1954 - 1955, PWT, (1953) Kamler J., Kotuszewski A., Detektory - wzmacniacze wizji - lampy obrazowe, WKiŁ, wyd.2, (1970)
Kania Jerzy, Układy odchylania, WKiŁ, wyd.1, (1971) Kania Jerzy, Układy zasilania, WKiŁ, wyd.1, (1973) Katalog elementów, Röhrentaschenbuch, Band II, Fachbuchverlag, (1957) Katalog sprzętu radjotechnicznego na rok 1936, Przemysł Radjowy "Supra" Katalog R-1, Części i podzespoły radiotechniczne, Minist. Przemysłu Masz., listopad, (1952)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band I, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band II, Fachbuchverlag, (1955) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band II Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band III, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band IV, Fachbuchverlag, (1954)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band V Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band V, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, (1950) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, Fachbuchverlag, (1956) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VII, Fachbuchverlag, (1954)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, (1951) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band IX, Fachbuchverlag, (1957) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band X, Fachbuchverlag, (1957) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band XI, Fachbuchverlag, (1957)
Katalog, Atlas lamp elektronowych - część II, WKiŁ, wyd. 1, (1961) Katalog, Elektroniczne przyrządy pomiarowe, WKiŁ, wyd.1, (1962) Katalog, Sprzęt Zapisu Magnetycznego, "Unitra", (1978) Katalog, Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, WEMA, (1984) Kibiński M., Radjotelefoniczne aparaty odbiorcze jednolampowe oraz odbiornik z detektorem kryształkowym, lata 20-te XXw
Kibiński M., Pracownia radjoamatora - część II, Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli, lata 20-te Kijak J., Ebert J., Podzespoły radiotechniczne, MON, wyd.2, (1961) Kin S., Elementarz radiotechniki, BWPR, (1951) Klamka J., Diody germanowe i krzemowe, PWT, wyd.1, (1960) Klesken Bohumir, Pomiary w radiotechnice, WKiŁ, wyd.2, (1969)
Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WK, wyd.2, (1953) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, (1954) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, wyd.3, (1956) Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WK, wyd.3, (1956) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, wyd.4, (1960)
Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, (1961) Klimczewski Cz., ABC telewizji, WKiŁ, wyd.2, (1963) Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WKiŁ, wyd.6, (1964) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd.3, (1966) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, wyd.5, (1967)
Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WKiŁ, wyd.7, (1968) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd. 4, (1969) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, (1970) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, wyd.7, (1973) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd.5, (1975)
Kłopow A.J., Telewizja, PWT, (1955) Kłyszewski Władysław, X lat Polskiego Radja, Polskie Radjo, Warszawa, 1935 Kobosko Edward, Inżynieria elektryczna, WNT, wyd.1, (1966) Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd.1, (1968) Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd.3, (1972)
Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd. 4, (1973) Kolanowski E., Bezpieczna obsługa radiowych urządzeń nadawczych, PWT, wyd.1, (1956) Kołek W., Praca turbogeneratora w układzie elektroenergetycznym, PWT, wyd.1, (1955) Komenda Janusz, Przyrząd do badania lamp, WK, (1957) Konaszinski D.A., Filtry elektryczne, PWT, (1955)
Konopiński Tadeusz, Radiotechniczne urządzenia zasilające małej i średniej mocy, PWT, wyd.1, (1957) Konopiński Tadeusz, Luciński Jerzy, Elektroniczne sterowniki mocy, WNT, wyd.1, (1962) Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, WNT, wyd.1, (1964) Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, WNT, wyd.2, (1967) Kossakowski January, Oporniki i kondensatory radiowe, MON, wyd.2, (1964)
Kossobudzki L., Ładno J., Amatorskie nadajniki KF i UKF, WKiŁ, (1967) Kossobudzki L., Ładno J., Odbiorniki radiostacji amatorskich, WKiŁ, wyd.1, (1970) Kostykow J., Technika łączności, MON, wyd.1, (1955) Koszczejew I.A., Teoria telekomunikacji przewodowej, PWT, (1952) Kotuszewski A., Badania odbiorników TV, WKiŁ, wyd.2, (1977)
Koudela V., Hyan J., Obwody drukowane, WKiŁ, wyd.1, (1970) Kowalczyk E., Własności i zastosowanie tranzystorów, WK, wyd.1, (1957) Kowalczyk E., Sońta S., Odbiorniki tranzystorowe, WK, wyd.1, (1958) Kowalczyk E., Podręczna encyklopedia teleelektryki : teletransmisja, WKiŁ, wyd.1, (1963) Kowalski J., Robimy sami radioodbiorniki, PWLD "Nasza Księgarnia", wyd.2, (1956)
Kozak W., Steinmetz H., Budowa i obsługa własnego radiowęzła, Nasza Księgarnia, wyd.1, (1956) Kozak Witold, Radioamatorstwo w szkole, PZWS, wyd.2, (1967) Kozak Witold, Poradnik majsterkowicza, Wydawnictwa Harcerskie, wyd.1, (1970) Kozak Witold, O elektronach rzeczy ciekawe, Nasza Księgarnia, wyd.1, (1977) Kraszewski Andrzej, Mikrofalowe lampy wyładowcze, WNT, wyd.1, (1963)
Kreczmer S., Oscylografy magnetoelektryczne, WNT, wyd.1, (1971) Kretzmann R., Zastosowanie elektroniki w przemyśle, PWT, wyd.1, (1956) Kriwoszejew M.J., Podstawy pomiarów telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1967) Krize S.H., Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach, PWT, wyd.1, (1953) Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - tom 1, ASW, wyd.1, (1949)
Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - część 2, PWN, wyd.1, (1953) Kruliusz K., Poradnik dla radjoamatorów, Wyd. Ajencji Wschodniej, 1927 Kubarkin L.W., Lewitin J.A., Zajmująca radiotechnika, NK, wyd.1, (1965) Kurdziel Roman, Elektrotechnika, PWN, wyd.2, (1973) Kurpiewski J., Zasilacz sieciowy, BWPR, (1952)
   
Kuzdrzał-Kicki J., Miernictwo telewizyjne, WKiŁ, wyd.1, (1962) Kuzdrzał-Kicki Jerzy, Miernictwo telewizyjne, WKiŁ, wyd.2, (1966) Kuźma E., Termistory, PWN, (1964)  Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia - radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, PWN, wyd.1, (1972)  
L- Ł
Lebiediew W.L., Urządzenia radioodbiorcze, PWSZ, (1951) Lebson Stefan, Mierniki elektryczne, PWT, wyd.1, (1956)

Lebson Stefan, Elektryczne przyrządy pomiarowe, WNT, wyd.3,  (1968)

Lebson Stefan, Kaniewski Jacek, Pomiary elektryczne, PWSzZ, wyd.5, (1968) Lenart Bolesław, Stabilizacja napięcia, WNT, wyd.1, (1966)
Lenkowski J., Białko M., Matusiewicz A., Odbiorniki radiowe z przemianą częstotliwości, WKiŁ, wyd.1, (1967) Lenkowski J., Technika odbioru radiowego, WNT, wyd.1, (1970) Leunig Otto, Elektrotechnika dla praktyków, PWT, wyd.1, (1959)  Lewiński Kazimierz, Radioodbiorniki naprawa i strojenie, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, (1951) Lewiński Kazimierz, Lampy elektronowe, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, (1952)
Lewiński Kazimierz, Warsztat radioamatora, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, (1952) Lewiński Kazimierz, Części składowe i naprawa odbiorników radiowych, PWT, wyd.1, (1955) Lewiński Kazimierz, Warsztat radioamatora, WK, wyd.2, (1956) Lewiński Kazimierz, Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.1, (1961) Lewiński K., Wzmacniacze szerokopasmowe, WKiŁ, wyd.1, (1961)
Lewiński Kazimierz, Wzmacniacze szerokopasmowe, WKiŁ, wyd.2, (1962)

Lewiński Kazimierz, Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.2, (1965)

Lewiński Kazimierz, Kniołek Jerzy, Odbiorniki TV, WKiŁ, wyd.1, (1965) Lewiński K., Lewińska A., Stabilizatory napięcia, WKiŁ, wyd.1, (1965) Lewiński Kazimierz, Lewińska Anna, Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.3, (1969)
 
Lewiński Kazimierz, Lewińska Anna, Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.4, (1970) Limann Otto, Radiotechnika bez wielkich problemów, WKiŁ, wyd.1, (1978) Linde D.P., Anteny i ich zastosowanie, PWT, wyd.1, (1955) Linde Rainer, Build your own audio valve amplifiers, Elector Electronics Publishing, (1997) Lutow S.A., Zakłócenia przemysłowe przy odbiorze radiowym i ich zwalczanie, WK, wyd.1, (1955)
 
Łapiński M. Miernictwo teletransmisyjne, WT, wyd.2, (1955) Łapiński Marian, Zarys miernictwa elektrycznego, PWSzZ, wyd.2, (1955) Łapiński M., Urządzenia pomiarowe teleelektryki, WK, wyd.1, (1958) Łapiński Marian, Miernictwo tele- i radiotechniczne, PWSzZ, wyd.4, (1968) Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, WKiŁ, wyd.1, (1968)
Łokuć Janusz, Jak czytać schematy odbiorników TV, WKiŁ, (1970) Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, WKiŁ, wyd.2, (1970) Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, WKiŁ, wyd.3, (1974) Łopuski Zenon, Mierniki uniwersalne, WNT, wyd.1, (1970) Łożnikow A.P., Sonin E.K., Wzmacniacze kaskodowe, WKiŁ, wyd.2, (1968)
       
Łubek Janusz, Miernictwo radiotechniczne, WK, wyd.1, (1956) Łukasiak Henryk, W fabryce odbiorników radiowych, Czytelnik, (1950)      
M
Machcewicz J., Hubert T., Zasady radjotelegrafji i radjotelefonji, Wyd. Księgarni J.Lisowskiej, wyd.2, (1929) Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, WKiŁ, wyd.1, (1970) Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, WKiŁ, wyd.2, (1971) Magyari B., Badania i pomiary oscylografem, WKiŁ, wyd.2, (1966) Maik Zbigniew, Układy elektroniczne, PWSZ, (1966)
Majewski Władysław, Instalacje głośnikowe rozgłaszania przewodowego, BWPR, (1952) Majewski W., Technika sprzężenia zwrotnego, WKiŁ, wyd.1, (1961) Majkowski K., Akumulatory, PZWSz, (1949) Malec Stanisław, Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji, Książnica - Atlas, (1930) Malinin R.M., Wzmacniacze małej częstotliwości, wyd.1, WK, (1957)
Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 1, PWSzZ, wyd.4, (1955) Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 2, PWSzZ, wyd.4, (1955) Margolin J.A., Rumiancew N.P., Podstawy techniki podczerwieni, MON, wyd.1, (1957) Markow W., Radio wczoraj i dziś, Prasa Wojskowa, wyd.2, (1950) Maruszewska Maria, Radiotechnika, PWSzZ, wyd.1, (1955)
Maruszewska Maria, Materiały radiotechniczne, PWT, wyd.1, (1956) Maruszewska Maria, Antoniewicz J., Urządzenia radiokomunikacyjne odbiorcze, WK, wyd.1, (1957) Maruszewska Maria, Urządzenia radiowe w zarysie, PWSzZ, wyd.1, (1960) Maruszewska Maria, Przyrządy pomiarowe radioamatora, WKiŁ, wyd.1, (1961) Maruszewska M., Sawicki J., Radiomechanika, PWSzZ, wyd.2, (1962)
Maruszewska M., Sawicki J., Radiomechanika, PWSzZ, wyd.3, (1964) Maruszewska Maria, Urządzenia radiowe odbiorcze, PWSzZ, wyd.2,  (1972) Maruszewska Maria, Sawicki Jan, Radiotechnika i telewizja, PWSZ, wyd.8, (1973) Masanow D.F., Zbiór zadań z radiotechniki, MON, (1953) Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 1, PWSzZ., wyd.4, (1962)
Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 2, PWSzZ, wyd.2, (1961) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków i radioamatorów, WKiŁ, (1963) Masewicz Tadeusz, Telewizja dla praktyków i radioamatorów, WKiŁ, (1966) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków, WKiŁ, wyd.3, (1971) Masewicz Tadeusz, Paul Stanisław, Podstawy elektrotechniki - część 1, PWSzZ, wyd.12, (1972)
Masewicz T., Telewizja dla praktyków, WKiŁ, wyd.2, (1972) Masewicz Tadeusz, Podstawy elektroniki i układy elektroniczne, WSiP, wyd.1, (1974) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków, WKiŁ, wyd.5, (1980) Matauschek J., Technika ultradźwięków, WNT, wyd.1, (1961) Meluzin Hubert, Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe, WKiŁ, wyd.1, (1967)
Meluzin Hubert, Odbiorniki radiofoniczne i wzmacniacze, WKiŁ, (1972) Mendrygał Zenon, Radar - elektroniczny zwiadowca, MON, wyd.2, (1978) Meyerhoff A.J., Cyfrowe zastosowania układów magnetycznych, WNT, wyd.1, (1964) Michajłow W.W., Projektowanie aparatów elektrycznych wys. napięcia, PWT, wyd.2, (1955) Michalak W., Regulacja napięcia w sieciach elektrycznych, PWT, wyd.1, (1954)
Michel Karol, Urządzenia teletransmisyjne telefonii naturalnej, PWT, wyd.1, (1953) Mikołajczyk Piotr, Vademecum lamp elektronowych, PWT, wyd.1, (1957) Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan, Electronic universal vade-mecum 1, WNT, (1964) Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan, Electronic universal vade-mecum 2,  WNT, (1964) Miszczak Stanisław, Urządzenia elektroakustyczne, WKiŁ, wyd.1, (1964)
 
Miszczak Stanisław, Historia radiofonii i telewizji w Polsce, WKiŁ, wyd.1, (1972) Mroczek Cz., Podstawy elektroniki i urządzenia elektronowe, PWSzZ, wyd.1, (1966) Mystkowski A., Winiarski B., Elektronika obrabiarkowa, PWT, wyd.1, (1961) Myślicki A., Bezpieczniki wielkiej mocy, PWT, wyd.1, (1955)  
N
Nelkon M., Fizyczne podstawy radiotechniki, Biuro Wydawnictw PR, (1947) Nieciejowski Eugeniusz, Elektrotechnika - część 2, PWSzZ, wyd.3, (1957) Niemcewicz L., Technologia dla radiomonterów, PWSzZ, wyd.1, (1960) Niemcewicz L., Lampy elektronowe i półprzewodniki, WKiŁ, wyd.2, (1963) Niemcewicz Leonard, Podręczna encyklopedia radioamatora, WKiŁ, wyd.2, (1964)
Niemcewicz Leonard, Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia, WKiŁ, wyd.1, (1965) Niemcewicz Leonard, Zasady radiotechniki, WKiŁ, wyd.1, (1966) Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe, WKiŁ, (1967) Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe i półprzewodniki, WKiŁ, wyd.3, (1968) Niemcewicz Leonard, Podręczna encyklopedia radioamatora, WKiŁ, wyd.3, (1968)
 
Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe - dane techniczne i charakterystyki, WKiŁ, (1971) Niemcewicz Leonard, Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia, WKiŁ, (1973) Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe i półprzewodniki, WKiŁ, wyd.4, (1975) Niemczyński W., Radjotechnika dla wszystkich, Wydawnictwo "Książnicy Naukowej", (1925) Niemczyński W., Radjotechnika dla wszystkich, Wydawnictwo M. Arcta, (1927)
 
Niemczyński W., Lampy elektronowe, Wydawnictwo M. Arcta, (1927) Niemczyński W., Elektrotechnika dla wszystkich, GKW, (1947) Nieupokojew Witalij, Aparaty telefoniczne, PWT, wyd.1, (1953) Nosow J.R., Półprzewodnikowe diody impulsowe, NT, wyd.1., (1967) Nowakowski L. Vademecum elektrotechnika, Księgarnia Wydawnicza Jerzy Zieliński, wyd.1, (1947)
     
Nowikow W.A., Rezwiakow A.P., Łączność dalekosiężna, WK, wyd.1, (1954) Noworolski Stanisław, Zasady radjofonji, Wydawnictwa M. Arcta, (1928) Nozdroviczky L., Zasady telewizji, WKiŁ, wyd.1, (1966)    
O
 
Ogulewicz Stanisław, Zarys teleradiotechniki, PWSzZ, wyd.1, (1960) Ogulewicz Stanisław, Pracownia radiotechniczna i telewizyjna, PWSzZ, wyd.1, (1966) Olszewski Zdzisław, Amatorskie odbiorniki telewizyjne, WK, wyd.1, (1959) Olszewski Zdzisław, Amatorskie odbiorniki telewizyjne, WK, wyd.2, (1960) Olszewski Z., Obsługa własnego telewizora, WKiŁ, wyd.1, (1961)
     
Olszewski Z., Budowa amatorskiego odbiornika TV, WKiŁ, wyd.3, (1962) Olszewski Zdzisław, Budowa amatorskiego odbiornika TV, WKiŁ, (1963) Olszewski Zdzisław, Amatorskie odbiorniki telewizyjne, WKiŁ, wyd.4, (1964)    
P
Pałczyński B., Stefański W., Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia i prądu stałego, MON, wyd1, (1967) Paszkowski Bohdan, Hennel Jan, Lampy elektronowe, PWT, wyd.1, (1953) Paszkowski B., Optyka elektronowa, PWT, wyd.1, (1960) Pawliszak Franciszek (redakcja), Radio w Polsce w latach 1935 - 1938, (1938) Pawłowski Jerzy, Wzmacniacze i generatory, WKiŁ, wyd.1, (1975)
Piasecki J., Bezpieczniki niskonapięciowe, PWT, wyd.1, (1958) A.N. Pietrow, W.F. Szmatczenko, Radiowe filtry elektromechaniczne, WNT, wyd.1. (1964) Pietrow I., Radio w miniaturze, MON Pietrow I.N., Przyrządy półprzewodnikowe, MON Pleszkow N., Zingerenko A., Technika łączności dalekosiężnej, MON, wyd.1, (1955)
Plewako S., Podstawy trakcji elektrycznej, WK, wyd.2, (1955) Płoński A.F., Rezonatory kwarcowe, WK, wyd.1, (1956) Podjapolski A.N., Jak nawinąć transformator, WK, (1956) Podoski R., Podręcznik inżyniera elektryka - zeszyt 1, Trzaska, Evert i Michalski, (1947) Podoski R., Podręcznik inżyniera elektryka - zeszyt 2, Trzaska, Evert i Michalski, (1947)
Polska Norma PN-71/E-01205, Lampy elektronowe - symbole graficzne, (1971) Polska Norma PN-64/T-04500, Odbiorniki radiofoniczne - typowe metody pomiarów własności elektrycznych i elektroakustycznych, (1971) Popow E.A., Obliczanie tranzystorowych wzmacniaczy akustycznych, WKiŁ, wyd.1, (1967) Poradnik, Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych, Wydanie Polskich Zakładów Philips Poradnik, Telewizja, WKiŁ, wyd.1, (1967)
Poradnik Montażu urządzeń elektrycznych, WNT, wyd.1., (1972) Pożaryski M., Hensel G., Przystępna elektrotechnika prądów silnych, Wyd. Księgarni J. Lisowskiej, Warszawa, 1921 Prokurat W., Wzmacniacz wielkiej częstotliwości, PWT, wyd.1, (1960) Prokurat W., Wzmacniacz małej częstotliwości, PWT, wyd.1, (1961) Prokurat W., Zasilacz odbiornika z sieci prądu zmiennego, PWT, wyd.1, (1961)
 
Prozorowski J.N., Amatorska radiostacja krótkofalowa, WK, (1956) Przemysłowy Instytut Elektroniki, Katalog wyrobów, WKiC, (1964) Przesmycki Olgierd, Filtry elektryczne, WKiŁ, wyd.1, (1962) Pzyłuski B.J., Parlofon elektryczny, Wydawnictwo B.Kotuli, Cieszyn, 1927  
R
Reich Maksymilian, W fabryce żarówek, Czytelnik, wyd.1, (1951) Rhein E., Cuda fal - radio i telewizja, Wydawnictwo Dobra Książka, (1950) Riemiez G.A., Miernictwo radiotechniczne, PWSzZ,  wyd.1, (1951) Riemiez G.A., Miernictwo radiotechniczne, PWSzZ, (1952) Rode Adolf, Miernictwo radiowe i telewizyjne, PWSzZ, wyd.1, (1969)
Rode Adolf, Miernictwo radiowe i telewizyjne, PWSzZ, wyd.2, (1971) Roliński J., Komórki fotoelektryczne - teoria, budowa, zastosowanie, PWT, wyd.1, (1956) Rosiński W., Pułtorak J., Stolarski E., Podstawy techniki tranzystorowej, MON, wyd.1, (1957) Rosiński W., Tranzystory i ich układy, PWT, wyd.1, (1957) Rosiński Witold, Mikrofalowe generatory półprzewodnikowe, WNT, wyd.1, (1970)
Rotkiewicz Wilhelm, Technika odbioru radiowego - tom II, PWT, wyd.1, (1954) Rotkiewicz W., Technika odbioru radiowego - tom 1, PWT, wyd.2, (1955) Rotkiewicz W., Rotkiewicz P., Technika odbioru radiowego - tom 2, PWT, wyd.2, (1959) Rotkiewicz Wilhelm, Rotkiewicz Piotr, Technika odbioru radiowego - miernictwo, WNT, wyd.1, (1963) Rozenblit Bruce, Beginner's guide to tube audio design, Audio Amateur Press Publishers, Secont printing, 2001
Różycki J., Urządzenia Hi-Fi, PWT, wyd.1, (1959) Różycki Jan, Telewizor Belweder obsługa i naprawa, PWT, wyd.1, (1960) Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, PWT, (1961) Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, WNT, wyd.3, (1962) Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, WNT, wyd.4, (1963)
 
Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, WNT, wyd.5, (1965) Ruszczyc E., Winiarski B., Urządzenia i napęd elektryczny, PWSzZ, wyd.1, (1953) Rutkowski J., Podstawy teletransmisji, PWSzZ, wyd.3, (1968) Rybczyński W., Co to jest radar, RIW, (1948) Rybicki Z., Elektrotechnika ogólna, PWN, wyd.4, (1960)
 
Ryżko Stanisław, Urządzenia radionadawcze - część I, MON, wyd.1, (1953) Ryżko Stanisław, Urządzenia radionadawcze - część 2, MON, wyd.1, (1956) Ryżko St. (red) wydania zbiorowego, Elektroniczne mierniki zliczające, WKiŁi, wyd.1, (1965) Ryżko Stanisław, Ebert Jan, Wzmacniacze rezonansowe i generatory wielkiej częstotliwości, WNT, wyd.1, (1968) Ryżko Stanisław, Ebert Jan, Wzmacniacze rezonansowe i generatory wielkiej częstotliwości, WNT, wyd.2, (1971)
       
Rząca K.B., Oscyloskopy i oscylografy katodowe, Biuro Wydawnictw PR, (1951)        
S-Ś
Sacharewicz H., Żerebcow J., Zasady radiotechniki, Czytelnik, (1947) Sacharewicz H., Żerebcow J., Zasady radiotechniki, Czytelnik, wyd.2 (1950) Samouczek techniczny, Telefon domowy, Nakładem księgarni B.Kotuli, Cieszyn, lata 20-te. Sawicki Jan, Podstawy elektrotechniki, PWSzZ, wyd.1, (1959) Sawicki Jan, Elektrotechnika, PWSzZ, wyd.9, (1964)
Sawicki Jan, Anteny, WKiŁ, wyd.1, (1965) Sawicki Jan, Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe, PWSZ, (1966) Sawicki Jan, Elektrotechnika, PWSzZ, wyd.12, (1967) Sawicki Jan, Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe, PWSzZ, wyd.3, (1969) Scharf W., Borowski H., Odbiorniki KF i UKF, WK, wyd.1, (1959)
Scharf W., Odbiorniki ultrakrótkofalowe AM i FM, WKiŁ, wyd.1, (1965) Seely S., Układy elektroniczne, WNT, wyd.2, (1963) Seely S., Układy elektroniczne, WNT, wyd.4, (1972) Shrader Robert L., Radiotechnika - wykład elementarny, WNT, wyd.2, (1963) Shrader Robert L., Podstawy elektroniki dla techników, WNT, wyd.1, (1976)
Siedow J., Zajmująca elektronika, WKiŁ, wyd.1,  (1970)  Siekierski A., Atlas lamp madawczych, WKiŁ, wyd.1, (1965) Sigorski W.P., Analiza układów elektronicznych, WNT, wyd.1, (1965) Simpson P.G., Grzanie indukcyjne, WNT, wyd.1. (1964) Sirotinski L.I. (redakcja), Technika wysokich napięć - tom 1, PWT, wyd.1, (1954)
Sirotinski L.I. (redakcja), Technika wysokich napięć - tom 2, PWT, wyd.1, (1957) Słaby Mieczysław, Kozłowski Piotr, Przetworniki elektroakustyczne - budowa i zastosowanie, WKiŁ, wyd.1, (1969)  Słomczyński Krzysztof, ABC krótkofalowca, WKiŁ, (1977) Smith R.A., Półprzewodniki, PWN, wyd.1, (1966) Snicerew G.A., Nomogramy do obliczania transformatorów wyjściowych, PWT, wyd.1, (1956)
Sobolewski A., Pomiary w urządzeniach radiowych, WKiŁ, (1968)  Sochor B., Termometry elektryczne, PWT, wyd.1, (1952) Sondij Franciszek, Mazur Marian, Miernictwo elektryczne - kurs podstawowy, PTK, (1950) Sondij F., Miernictwo elektryczne, PWSzZ, wyd.3, (1953) Sońta Stanisław, Odbiorniki tranzystorowe, WKiŁ, wyd.2, (1962)
Sońta Stanisław, Wybór praktycznych układów tranzystorowych, WKiŁ, wyd.1, (1965) Sońta Stanisław, Wybór praktycznych układów tranzystorowych, WKiŁ, wyd.2, (1966) Sowiński Andrzej, Zasady telewizji, WK, wyd.1, (1957) Sowiński Andrzej, Zasady telewizji, WK, wyd.4, (1960) Staniewicz L., Teoria prądów zmiennych, Czytelnik, wyd.2, (1951)
Stefański Hieronim, Telegrafia, PWT, wyd.1, (1954) Stefański Hieronim, Aparaty i urządzenia telegraficzne, WK, wyd.1, (1956) Stinzing Roman, Szczygieł Eugeniusz, Berezowski Henryk, Złote lata radia w II Rzeczypospolitej, V.I.D.I., (2000) Stolarski E., Miernictwo tranzystorowe, PWT, wyd.1, (1961) Straszewski A., Projektowanie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, PWT, wyd.1, (1953)
Streng Klaus, Odbiór telewizyjny na falach decymetrowych, WKiŁ, wyd.1, (1966) Strnad J., Tyratrony, WK, wyd.1, (1958) Stuchły S., Kraszewski A., Sokołowski L., Pomiary elektronowych lamp mikrofalowych, WK, wyd.1, (1960) Suchanek A., Podstawy radiotechniki i telewizji, WKiŁ, wyd.1, (1970) Suchanek A., Podstawy radiotechniki i telewizji, WKiŁ, wyd.2, (1973)
Suski Marian, Teoria obwodów elektrycznych, Wyd. Polit. Wroc. (1969) Sypniewski Stanisław, Poradnik radiooperatora, WK, wyd.1, (1957) Sypniewski S., Ośrodki telewizyjne, PWT, wyd.1, (1961) Szabuniewicz Z., Elektrotechnika samochodowa, PWSzZ, (1951) Szarek J., Radioelektronika na usługach wojsk, MON, wyd.1, (1961)
Szczepański Mirosław, Odbiornik superheterodynowy, WKiŁ, wyd.1, (1965) Szczepański Mirosław, Urządzenia radiowe odbiorcze, II część, PWSZ, wyd.2, (1968) Szczepański Mirosław, Urządzenia radiowe odbiorcze, I część, PWSzZ, wyd.3, (1969) Szczerski R., Technika lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych, WNT, wyd.1, (1969) Szczęsny Wacław, Pierwsza książka radjoamatora, Wyd. Księgarni T.Ulasiński, wyd.2, (1927)
Szczurek Marian, Poradnik radioamatora - wiadomości ogólne i części radiowe, PWT, wyd.1, (1954) Szczurek Marian, Poradnik radioamatora - wiadomości ogólne i części radiowe, PWT, wyd.3, (1956) Szczypułkowski Tadeusz, Podstawy elektroniki, PWSzZ, wyd.1, (1972) Szczypułkowski Tadeusz, Podstawy elektroniki, WSzP, wyd.2, (1974) Szeftiel I.T., Termistory, MON, wyd.1, (1959)
   
Szmygin B., Szymański C., Młody radioamator, MON, wyd.1, (1953) Sznicer L.M., Transformatory, PWSZ, (1952)  Szwechłowicz J., Telefonografja i radjo - telefonografja, Drukarnia Powszechna, Kraków, (1926)    
     
Świerczewski E., Radio - informator - kalendarz przewodnik radiosłuchacza na rok 1939, (1939) Świderski A., Wzmacniacze pośredniej częstotliwości, WKiŁ, wyd.2, (1971)      
T
Tariejew B. M., Materiały elektrotechniczne, PWSzZ, (1951) Tatuś A., Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, wyd.1, (2010) Teichman E., Naprawa i zestrajanie radioodbiorników, SK "Ognisko", wyd.2, (1947) Telam, Katalog lamp elektronowych, wyd.1, (1957) Telefunken, Telewizyjna lampa obrazowa, WK, wyd.1, (1960)
Telefunken, Informator radiowo - warsztatowy: lampy elektronowe i półprzewodniki, WKiŁ, wyd.1, (1961) Telefunken, Informator radiowo - warsztatowy - tom 2: lampy elektronowe i półprzewodniki, WKiŁ, wyd.1, (1964) Temerson Leopold, Elektrotechnik, Czytelnik, wyd.2, (1949) Terman F.E., Radiotechnika - t.1, PWT, wyd.1, (1952) Terman F.E., Radiotechnika - t.2, PWT, wyd.1, (1952)
Trembiński W.A., Stabilizatory napięcia prądu zmiennego, WK, (1957) Trembiński W.A., Prostowniki stykowe, WK, wyd.2, (1960) Trusz W., Dombrowicki J., Radio i telewizja w domu, WK, (1958) Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.1, (1961) Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.2, (1962)
Trusz W., Poznaj odbiorniki radiowe, WKiŁ, (1962) Trusz W. Poznaj odbiorniki telewizyjne, WKiŁ, wyd.1, (1962) Trusz W., Podstawy elektrotechniki, WKiŁ, wyd.1, (1963) Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.3, (1964) Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1964)
Trusz W., Poznaj odbiorniki radiowe, WKiŁ, (1965) Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.2, (1966) Trusz W., Poznaj odbiorniki telewizyjne, WKiŁ, wyd.2, (1966) Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.4, (1966) Trusz W., Teletechnika, PWSzZ, wyd.4, (1967)
Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.3, (1968) Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - Opisy i dane techniczne, WKiŁ, wyd.1, (1969) Trusz W., Mój odbiornik telewizyjny, WKiŁ, wyd.1,  (1970) Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - I Opisy i dane techniczne, WKiŁ, wyd.2, (1974) Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - II Schematy odbiorników radiowych, WKiŁ, wyd.2, (1974)
 
Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - III Schematy odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.2, (1974) Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - IV Schematy magnetofonów i gramofonów, WKiŁ, wyd.2, (1974) Tube circuits for audio amplifiers, Mulard, Audio Amateur Press, reprint z 1959 roku, (1993) Turiczin A.M., Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, PWT, wyd.1, (1957) Tutorski O.G., Amatorskie nadajniki i odbiorniki ultrakrótkofalowe, PWT, wyd.1, (1955)
       
Twarowska Bolesława, Na falach radia, radaru i telewizji, PZWS, (1967)        
U
Unrath B., Wzmacniacze elektroniczne - część 1, WAT, (1969) Urbański B., Zapisywanie i odczytywanie dźwięku w radiofonii, WK, wyd.1, (1953) Urbański B., Silniczki elektryczne gramofonowe i magnetofonowe, WK, (1958) Urbański B., Informator radiosłuchacza i telewidza, WK, wyd.1, (1958) Urbański B., Magnetofony i gramofony, WK, wyd.2, (1958)
 
Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, PWT, wyd.2, (1958) Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, PWT, wyd.3, (1959) Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, WNT, wyd.4, (1961)  Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, WNT, wyd.5, (1963) Urbański B., Magnetofon - działanie i obsługa, WKiŁ, wyd.1, (1964)
       
Urbański B., Gramofon stereofoniczny, WKiŁ, (1966)        
V

       
Vistricka Zvonko, Wybór układów radio- elektronicznych, WKiŁ, wyd.1, (1968)        
W
Wagner B., Elektroniczne wzmacniacze do urządzeń regulacyjnych, PWT, wyd.1, (1959) Wajntraub M., Technologia sprzętu radiotechnicznego, PWT, (1955) Wajntraub M., Jak powstają urządzenia radiowe, WKiŁ, (1964) Walawski Z., Szmidt L., Głowice w.cz i konwertery, WKiŁ, wyd.1, (1974) Wargalla Mieczysław, Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce radioamatorskiej, PWT, wyd.1, (1955)
Wargalla Mieczysław, Młody radioamator, WKiŁ, (1965) Wejtkow T., Kronika elektryczności, Sp.W. Współpraca, wyd.1, (1949) Wenda St., Radiofonia ultrakrótkofalowa, WKiŁ, wyd.1, (1963) Widelski K., Najprostszy odbiornik tranzystorowy, PWT, wyd.1, (1961) Widomski L., Radioamatorskie tranzystorowe przyrządy pomiarowe, WKiŁ, wyd.1, (1966)
Williamson D.T.N., The Williamson Amplifier, Audio Amateur Publications Inc., 1994 Witort A., Radiofonia przewodowa,  Czytelnik, (1950) Witort A., Elektroakustyka dla wszystkich, WKiŁ, wyd.1, (1963) Witort A., Elektroakustyka dla wszystkich, WKiŁ, wyd.2, (1966) Witort A., Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne, WKiŁ, wyd.2, (1970)
Witort A., Girulski Ryszard, Wysoka jakość odtwarzania dźwięku, WKiŁ, (1971) Witort A., Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne, WKiŁ, (1972) Witort A., Stereofonia dla wszystkich, WKiŁ, wyd.1, (1973) Witort A., Stereofonia dla wszystkich, WKiŁ, (1976) Własow W., Lampy elektronowe, PWT, (1951)
Własow W.F., Lampy elektronowe, PWT, wyd.2, (1954) Własow M.F., Pigin S.M., Czerwiakowa W.I., Montaż i regulacja elektrycznych przyrządów pomiarowych, WNT, wyd.1, (1966) Wodzyński B., Radiotelefony, WKiŁ, wyd.1, (1964) Wojciechowski J. Pies elektroniczny i inne ciekawe modele, WNT, wyd.1, (1962) Wojciechowski J., Nowoczesne zabawki, WKiŁ, wyd.1, (1962)
Wojciechowski J., Nowoczesne zabawki, WKiŁ, wyd.2, (1963) Wojciechowski Janusz, Budowa i pilotaż radiomodeli, WKiŁ, wyd.1, (1968) Wojciechowski Janusz, Nowoczesne zabawki, WKiŁ, wyd.3, (1968) Wojciechowski Janusz, Nowoczesne zabawki, WKiŁ, wyd.5, (1974) Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, PWT, wyd.1, (1959)
Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.3, (1963) Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.4, (1965) Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.5, (1966) Wolszczak Sławomir, Miniodbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.1, (1969) Wolszczak Sławomir, Miniodbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.2, (1971)
 
Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, WNT, wyd.6, (1971) Woźniak J., Pracownia elektrotechniczna, WK, wyd.1, (1955) Woźniak J., Teodorczuk K., Zarys teletechniki, WT, wyd.1, (1956) St. Wysocki, Urządzenia elektryczne, WPT, (1914)  
Z-Ż
 
Zagajewski T., Malzacher S., Kuliszkiewicz W., Elektronika przemysłowa, PWT, wyd.1, (1953)  Zagajewski Tadeusz, Nadajniki radiowe, PWT, wyd.1, (1958) Zagajewski Tadeusz, Nadajniki radiowe, PWT, wyd.2, (1961) Zagajewski Tadeusz, Układy elektroniki przemysłowej, WNT, wyd.1, (1964) Zagajewski Tadeusz, Układy elektroniki przemysłowej, WNT, wyd.2, (1971)
Zalewski J., Jak pracuje automatyczna centrala telefoniczna, Czytelnik, (1948) Zarembiński M., Wykonanie i instalowanie telewizyjnych anten odbiorczych, WKiŁ, wyd.1, (1962) Zawada A., Lampy elektronowe w aplikacjach audio, BTC, wyd.1, 2004 Zelikman G.A. i inni, Technologia diod i tranzystorów krzemowych, WNT, wyd.1, (1966) Zimmermann Roman, Modulacja częstotliwości, Poznańska Spółka Wydawnicza, (1948)
 
Zimmermann Robert, Przyrządy pomiarowe radiotechniki, WKiŁ, wyd.1, (1962) Zimmermann Roman, Przyrządy pomiarowe radiotechniki, WKiŁ, wyd.2, (1965) Zimmernamm R., Kachlicki Z., Półprzewodnikowe diody specjalne, WKiŁ, wyd.1, (1965) Żelawski Marek, Miernictwo elektroniczne, PWSzZ, wyd.1, (1969) Żurawlew A., Mazel K., Tranzystorowe przetwornice napięcia stałego, WKiŁ, wyd.1, (1962)
       
Żyszkowski Z., Podstawy elektroakustyki, WNT, wyd.2, (1966)        
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
[wersja tekstowa]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA