Książki

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
B
Bancer S., Zasady radiofonii, WK, wyd.1, (1953) Baranowski Jan, Bezpieczna obsługa radiowęzła, PWT, wyd. 1, ( 1955) Baranowski Jan (redaktor główny tomu), Encyklopedia Techniki - Teleelektryka, WNT, wyd.1, (1967) Bartkiewicz Cz. Odłączniki wysokiego napięcia, PWT, wyd.1, (1956) Bartkiewicz Jan, Katalog sprzętu radiowego, WK, wydanie pierwsze, (1957)
Bator J., Anteny - teoria i praktyka, WKiŁ, wyd.3, (1974) Batrakow A.W., Kłopow A.J., Poznaj odbiornik telewizyjny, PWT, (1955) Bergelson I.G., Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy, WNT, wyd.1, (1970) Bialik G.I., Lampowe wzmacniacze szerokopasmowe, WNT, wyd.1, (1961) Bielawski S., Napęd elektryczny, PWT, wyd.1, (1953)
Bodak S.I., i inni, Wskazówki do montażu aparatury radiowej, PWT, (1955) I.W.Bogdanow, Cyfrowy pomiar częstotliwości, WKiŁ, wyd.1, (1966) Bogucki Zdzisław, Odbiorniki superheterodynowe, WK, (1958) Bołdok J., Noiński O., Megafonizacja, WK, (1953) Boncz-Brujewicz A.M., Układy elektroniczne w nauce i technice, PWN, wyd.2, (1973)
Bordecki Feliks, Telewizja, Wydawnictwo M. Arcta, (1936) Borowski Henryk, Cewki do odbiorników, WK, (1954) Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, WK, (1955) Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, WK, (1955) Borowski Henryk, Woltomierz lampowy, WK, (1955)
Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, WK, wyd.1, (1958) Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, WK, wyd.2, (1960) Borowski Henryk, Co radioamator wiedzieć powinien, WKiŁ, (1962) Brodowski Aleksy, Chabłowski Jerzy, Auerbach Jerzy, Radio i telewizja, WNT, wyd.1, (1971) Budynek Zenon, Strojenie odbiorników telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1967)
 
Burkhardt Herbert, Podstawy elektrotechniki źródła prądu, WK, wyd.1, (1954) Bury S.E., Pszczołowski T., W świecie radiotechniki, PWP-N, (1955) Burzyński Stanisław, Radjo a życie, Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, (lata 20-te) Burzyński Stanisław, Radjoencyklopedja, Wydawnictwo M. Arcta, (1927) Bzowski Tadeusz (redakcja), Poradnik technika telewizji, WNT, (1970)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
[wersja tekstowa]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA