Książki

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
K
Kabid, Aparatura naukowo - badawcza 78/79, wyd.1, (1978) Kacejko L., Prowadzenie ćwiczeń w pracowni elektrotechnicznej, PWSzZ, wyd. 1, (1955) Kacprowski J., Zarys elektroakustyki, WK, wyd.1, (1956) Kalendarzyk elektrotechniczny 1954 - 1955, PWT, (1953) Kamler J., Kotuszewski A., Detektory - wzmacniacze wizji - lampy obrazowe, WKiŁ, wyd.2, (1970)
Kania Jerzy, Układy odchylania, WKiŁ, wyd.1, (1971) Kania Jerzy, Układy zasilania, WKiŁ, wyd.1, (1973) Katalog elementów, Röhrentaschenbuch, Band II, Fachbuchverlag, (1957) Katalog sprzętu radjotechnicznego na rok 1936, Przemysł Radjowy "Supra" Katalog R-1, Części i podzespoły radiotechniczne, Minist. Przemysłu Masz., listopad, (1952)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band I, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band II, Fachbuchverlag, (1955) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band II Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band III, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band IV, Fachbuchverlag, (1954)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band V Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band V, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, (1950) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, Fachbuchverlag, (1956) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VII, Fachbuchverlag, (1954)
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, (1951) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, Fachbuchverlag, (1954) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band IX, Fachbuchverlag, (1957) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band X, Fachbuchverlag, (1957) Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band XI, Fachbuchverlag, (1957)
Katalog, Atlas lamp elektronowych - część II, WKiŁ, wyd. 1, (1961) Katalog, Elektroniczne przyrządy pomiarowe, WKiŁ, wyd.1, (1962) Katalog, Sprzęt Zapisu Magnetycznego, "Unitra", (1978) Katalog, Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, WEMA, (1984) Kibiński M., Radjotelefoniczne aparaty odbiorcze jednolampowe oraz odbiornik z detektorem kryształkowym, lata 20-te XXw
Kibiński M., Pracownia radjoamatora - część II, Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli, lata 20-te Kijak J., Ebert J., Podzespoły radiotechniczne, MON, wyd.2, (1961) Kin S., Elementarz radiotechniki, BWPR, (1951) Klamka J., Diody germanowe i krzemowe, PWT, wyd.1, (1960) Klesken Bohumir, Pomiary w radiotechnice, WKiŁ, wyd.2, (1969)
Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WK, wyd.2, (1953) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, (1954) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, wyd.3, (1956) Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WK, wyd.3, (1956) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WK, wyd.4, (1960)
Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, (1961) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd.2, (1963) Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WKiŁ, wyd.6, (1964) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd.3, (1966) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, wyd.5, (1967)
Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, WKiŁ, wyd.7, (1968) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd. 4, (1969) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, (1970) Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, WKiŁ, wyd.7, (1973) Klimczewski Czesław, ABC telewizji, WKiŁ, wyd.5, (1975)
Kłopow A.J., Telewizja, PWT, (1955) Kłyszewski Władysław, X lat Polskiego Radja, Polskie Radjo, Warszawa, (1935) Kobosko Edward, Inżynieria elektryczna, WNT, wyd.1, (1966) Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd.1, (1968) Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd.3, (1972)
Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, WNT, wyd. 4, (1973) Kolanowski E., Bezpieczna obsługa radiowych urządzeń nadawczych, PWT, wyd.1, (1956) Kołek W., Praca turbogeneratora w układzie elektroenergetycznym, PWT, wyd.1, (1955) Komenda Janusz, Przyrząd do badania lamp, WK, wyd.1, (1957) Konaszinski D.A., Filtry elektryczne, PWT, (1955)
Konopiński Tadeusz, Radiotechniczne urządzenia zasilające małej i średniej mocy, PWT, wyd.1, (1957) Konopiński Tadeusz, Luciński Jerzy, Elektroniczne sterowniki mocy, WNT, wyd.1, (1962) Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, WNT, wyd.1, (1964) Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, WNT, wyd.2, (1967) Kossakowski January, Oporniki i kondensatory radiowe, MON, wyd.2, (1964)
Kossobudzki L., Ładno J., Amatorskie nadajniki KF i UKF, WKiŁ, (1967) Kossobudzki L., Ładno J., Odbiorniki radiostacji amatorskich, WK iŁ, wyd.1, (1970) Kostykow J., Technika łączności, MON, wyd.1, (1955) Koszczejew I.A., Teoria telekomunikacji przewodowej, PWT, (1952) Kotuszewski A., Badania odbiorników TV, WKiŁ, wyd.2, (1977)
Koudela V., Hyan J., Obwody drukowane, WKiŁ, wyd.1, (1970) Kowalczyk E., Własności i zastosowanie tranzystorów, WK, wyd.1, (1957) Kowalczyk E., Sońta S., Odbiorniki tranzystorowe, WK, wyd.1, (1958) Kowalczyk E., Podręczna encyklopedia teleelektryki : teletransmisja, WKiŁ, wyd.1, (1963) Kowalski J., Robimy sami radioodbiorniki, PWLD "Nasza Księgarnia", wyd.2, (1956)
Kozak W., Steinmetz H., Budowa i obsługa własnego radiowęzła, Nasza Księgarnia, wyd.1, (1956) Kozak Witold, Radioamatorstwo w szkole, PZWS, wyd.2, (1967) Kozak Witold, Poradnik majsterkowicza, Wydawnictwa Harcerskie, wyd.1, (1970) Kozak Witold, O elektronach rzeczy ciekawe, Nasza Księgarnia, wyd.1, (1977) Kraszewski Andrzej, Mikrofalowe lampy wyładowcze, WNT, wyd.1, (1963)
Kreczmer S., Oscylografy magnetoelektryczne, WNT, wyd.1, (1971) Kretzmann R., Zastosowanie elektroniki w przemyśle, PWT, wyd.1, (1956)  Kriwoszejew M.J., Podstawy pomiarów telewizyjnych, WKiŁ, wyd.1, (1967) Krize S.H., Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach, PWT, wyd.1, (1953) Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - tom 1, ASW, wyd.1, (1949)
Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - część 2, PWN, wyd. 1, (1953) Kruliusz K., Poradnik dla radjoamatorów, Wyd. Ajencji Wschodniej, 1927 Kubarkin L.W., Lewitin J.A., Zajmująca radiotechnika, NK, wyd.1, (1965) Kurdziel Roman, Elektrotechnika, PWN, wyd.2, (1973) Kurpiewski J., Zasilacz sieciowy, BWPR, (1952)
 
Kuzdrzał-Kicki J., Miernictwo telewizyjne, WK iŁ, wyd.1, (1962) Kuzdrzał-Kicki Jerzy, Miernictwo telewizyjne, WKiŁ, wyd.2, (1966) Kuźma E., Termistory, PWN, (1964)  Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia - radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, PWN, wyd.1, (1972)  
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
[wersja tekstowa]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA