Książki

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
M
Machcewicz J., Hubert T., Zasady radjotelegrafji i radjotelefonji, Wyd. Księgarni J.Lisowskiej, wyd.2, (1929) Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, WKiŁ, wyd.1, (1970) Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, WKiŁ, wyd.2, (1971) Magyari B., Badania i pomiary oscylografem, WKiŁ, wyd.2, (1966) Maik Zbigniew, Układy elektroniczne, PWSZ, (1966)
Majewski Władysław, Instalacje głośnikowe rozgłaszania przewodowego, BWPR, (1952) Majewski W., Technika sprzężenia zwrotnego, WKiŁ, wyd.1, (1961) Majkowski K., Akumulatory, PZWSz, (1949) Malec Stanisław, Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji, Książnica - Atlas, (1930) Malinin R.M., Wzmacniacze małej częstotliwości, wyd.1, WK, (1957)
Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 1, PWSzZ, wyd.4, (1955) Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 2, PWSzZ, wyd.4, (1955) Margolin J.A., Rumiancew N.P., Podstawy techniki podczerwieni, MON, wyd.1, (1957) Markow W., Radio wczoraj i dziś, Prasa Wojskowa, wyd.2, (1950) Maruszewska Maria, Radiotechnika, PWSzZ, wyd. 1, (1955)
Maruszewska Maria, Materiały radiotechniczne, PWT, wyd.1, (1956) Maruszewska Maria, Antoniewicz J., Urządzenia radiokomunikacyjne odbiorcze, WK, wyd.1, (1957) Maruszewska Maria, Urządzenia radiowe w zarysie, PWSzZ, wyd.1, (1960) Maruszewska Maria, Przyrządy pomiarowe radioamatora, WKiŁ, wyd.1, (1961) Maruszewska M., Sawicki J., Radiomechanika, PWSzZ, wyd.2, (1962)
Maruszewska Maria, Sawicki Jan, Radiomechanika, PWSzZ, wyd.3, (1964) Maruszewska Maria, Urządzenia radiowe odbiorcze, PWSzZ, wyd.2,  (1972) Maruszewska Maria, Sawicki Jan, Radiotechnika i telewizja, PWSZ, wyd.8, (1973) Masanow D.F., Zbiór zadań z radiotechniki, MON, (1953) Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 1, PWSzZ., wyd.4, (1962)
Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 2, PWSzZ, wyd.2, (1961) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków i radioamatorów, WKiŁ, (1963) Masewicz Tadeusz, Telewizja dla praktyków i radioamatorów, WKiŁ, (1966) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków, WKiŁ, wyd.3, (1971) Masewicz Tadeusz, Paul Stanisław, Podstawy elektrotechniki - część 1, PWSzZ, wyd.12, (1972)
Masewicz T., Telewizja dla praktyków, WKiŁ, wyd.2, (1972) Masewicz Tadeusz, Podstawy elektroniki i układy elektroniczne, WSiP, wyd.1, (1974) Masewicz Tadeusz, Radiotechnika dla praktyków, WK iŁ, wyd. 5, (1980) Matauschek J., Technika ultradźwięków, WNT, wyd.1, (1961) Meluzin Hubert, Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe, WKiŁ, wyd.1, (1967)
Meluzin Hubert, Odbiorniki radiofoniczne i wzmacniacze, WKiŁ, (1972) Mendrygał Zenon, Radar - elektroniczny zwiadowca, MON, wyd.2, (1978) Meyerhoff A.J., Cyfrowe zastosowania układów magnetycznych, WNT, wyd.1, (1964) Michajłow W.W., Projektowanie aparatów elektrycznych wys. napięcia, PWT, wyd.2, (1955) Michalak W., Regulacja napięcia w sieciach elektrycznych, PWT, wyd.1, (1954)
Michel Karol, Urządzenia teletransmisyjne telefonii naturalnej, PWT, wyd.1, (1953) Mikołajczyk Piotr, Vademecum lamp elektronowych, PWT, wyd.1, (1957) Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan, Electronic universal vade-mecum 1, WNT, (1964) Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan, Electronic universal vade-mecum 2,  WNT, (1964) Miszczak Stanisław, Urządzenia elektroakustyczne, WK iŁ, wyd. 1, (1964)
   
Miszczak Stanisław, Historia radiofonii i telewizji w Polsce, WKiŁ, wyd.1, (1972) Mroczek Cz., Podstawy elektroniki i urządzenia elektronowe, PWSzZ, wyd.1, (1966) Mystkowski A., Winiarski B., Elektronika obrabiarkowa, PWT, wyd.1, (1961) Myślicki A., Bezpieczniki wielkiej mocy, PWT, wyd.1, (1955)  
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z       WSZYSTKIE
[wersja tekstowa]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA