Książki

lampa1.gif (2154 bytes)

Firma FonAr zajmuje się skupem urządzeń, lamp elektronowych i literatury związanej z techniką lampową audio. Naszym celem jest m.in. utworzenie zbioru bibliotecznego zawierającego książki, w których znajduje się jakakolwiek, choćby najmniejsza wzmianka związana z tą odradzającą się gałęzią elektroniki. Na naszej stronie internetowej będziemy zamieszczać informacje dotyczące tych książek, oraz w miarę możliwości krótkie analizy ich zawartości. Książki podzielone zostały na trzy grupy oznaczone kolorowymi symbolami graficznymi:

kulkan.gif (166 bytes)

książki poświęcona wyłącznie, bądź w przeważającej większości technikom lampowym

kulkaf.gif (166 bytes)

książki o tematyce lampowo/tranzystorowej, w których żadna z dziedzin nie jest specjalnie wyróżniona

kulkaz.gif (166 bytes)

książki, w których znajduje się jakakolwiek informacja związana z lampami, bądź urządzeniami lampowymi, książki o pierwszych układach tranzystorowych oraz inne książki o tematyce technicznej

kulkan.gif (166 bytes)

ABC radiosłuchacza - porady i wiedza radiowa, nakładem Spółki Wydawniczej "RA" Sp. z O.O., Warszawa

kulkan.gif (166 bytes)

Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Aisberg E., Telewizja, ależ to bardzo proste, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Aisberg E., Radio, ależ to bardzo proste. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Aisberg E., Telewizja... ależ to bardzo proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3 uzupełnione i poprawione, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Aisberg E., Tranzystor... ależ to bardzo proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Aisberg E., Tranzystor... ależ to bardzo proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1969

kulkaf.gif (166 bytes)

Aisberg E., Doury J.P., Telewizja kolorowa - to prawie proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkaf.gif (166 bytes)

Aisberg E., Radio i telewizja, ależ to bardzo proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1974

kulkaf.gif (166 bytes)

Aisberg E., Doury J.P., Telewizja kolorowa - to prawie proste, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Ajzenberg G.Z., Anteny krótkofalowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

An approach to audio frequency amplifier design, A publication of The General Electric Co. Ltd., reprint z 1957 roku, Audio Amateur Press, 1994

kulkaz.gif (166 bytes)

Andrzejewski St., Mroczkowski Z., Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy (redakcja), Poradnik radio- i teleelektryka: A - tablice matematyczne fizyczne i materiałowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy (redakcja), Poradnik radio- i teleelektryka: B - elementy i podzespoły, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy (redakcja), Poradnik radio- i teleelektryka: C - układy podstawowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy (redakcja), Poradnik radio- i teleelektryka: D - urządzenia i systemy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

kulkaf.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy, Podstawy radiotechniki - lampy elektronowe, tranzystory i układy elektroniczne, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1959

kulkaf.gif (166 bytes)

Antoniewicz Jerzy, Podstawy radiotechniki - lampy elektronowe, tranzystory i układy elektroniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Appleton E.V., Lampy elektronowe i ich zastosowania, Książnica - Atlas, Wrocław - Warszawa, 1949

kulkan.gif (166 bytes)

Asiejew B., Podstawy radiotechniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Audio Amateur, Power amp projects, Audio Amateur Publications, Inc., 1996

kulkan.gif (166 bytes)

Audio Anthology - volume 1, Audio Amateur Publications Ltd., 1987

kulkan.gif (166 bytes)

Audio Anthology - volume 2, Audio Amateur Publications Ltd., 1989

kulkan.gif (166 bytes)

Audio Anthology - volume 3, Audio Amateur Publications Ltd., 1990

kulkan.gif (166 bytes)

Audio Anthology - volume 5, Audio Amateur Publications Ltd., 1993

kulkaf.gif (166 bytes)

Audio Anthology - When Audio Was Young - volume 6, Audio Amateur Publications Ltd., 1994

kulkan.gif (166 bytes)

Bancer S., Zasady radiofonii, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaz.gif (166 bytes)

Baranowski Jan, Bezpieczna obsługa radiowęzła, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkaf.gif (166 bytes)

Baranowski Jan (redaktor główny tomu), Encyklopedia Techniki - Teleelektryka, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Bartkiewicz Cz. Odłączniki wysokiego napięcia, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Bartkiewicz Jan, Katalog sprzętu radiowego, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Bator J., Anteny - teoria i praktyka (seria Odbiór TV), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Batrakow A.W., Kłopow A.J., Poznaj odbiornik telewizyjny, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Bergelson I.G., Dadierko N.K., Parol N.W., Pietuchow W.M., Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Bialik G.I., Lampowe wzmacniacze szerokopasmowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Bielawski S., Napęd elektryczny, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Bodak S.I., i inni, Wskazówki do montażu aparatury radiowej, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Bogdanow I.W., Cyfrowy pomiar częstotliwości, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Bogucki Zdzisław, Odbiorniki superheterodynowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Bołdok J., Noiński O., Megafonizacja, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1953

kulkaf.gif (166 bytes)

Boncz-Brujewicz A.M., Układy elektroniczne w nauce i technice, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 2, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Bordecki Feliks, Telewizja, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, 1936

kulkan.gif (166 bytes)

Borowski Henryk, Cewki do odbiorników, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1954

kulkaz.gif (166 bytes)

Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Borowski Henryk, Uniwersalne przyrządy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1955 (inna wersja/egzemplarz)

kulkan.gif (166 bytes)

Borowski Henryk, Woltomierz lampowy, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkaz.gif (166 bytes)

Borowski H., Wągrodzki A., Telewizyjne anteny odbiorcze, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Borowski Henryk, Co radioamator wiedzieć powinien, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Brodowski Aleksy, Chabłowski Jerzy, Auerbach Jerzy, Radio i telewizja (Ilustrowana Encyklopedia dla Wszystkich), Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Budynek Zenon, Strojenie odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Burkhardt Herbert, Podstawy elektrotechniki źródła prądu, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Bury S.E., Pszczołowski T., W świecie radiotechniki, Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Popularno - Naukowe, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Burzyński Stanisław, Radjo a życie, Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, Warszawa, lata 20-te.

kulkan.gif (166 bytes)

Burzyński Stanisław, Radjoencyklopedja, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1927

kulkaf.gif (166 bytes)

Bzowski Tadeusz (redakcja), Poradnik technika telewizji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1970

kulkaz.gif (166 bytes)

Campbell N.R., Zasady elektryczności, Nakładem Księgarni E.Wende i Sp. - Lwów: H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Warszawa, 1913

kulkan.gif (166 bytes)

Cetner Władysław, Radiofonia - część I, Radiowy Instytut Wydawniczy, 1949

kulkan.gif (166 bytes)

Cetner Władysław, Radiofonia - część II, Radiowy Instytut Wydawniczy, 1949

kulkan.gif (166 bytes)

Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Chabłowski J., Układy regulacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Chabłowski J., Skulimowski W., Wojnar A., Technika odbioru telewizyjnego, Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie trzecie przerobione, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Chabłowski J., Układy synchronizacji i regulacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Chałfin A.M., Podstawy techniki telewizyjnej, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Chojnacki Wiktor, Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,  wydanie 1, Warszawa, 1979

kulkaz.gif (166 bytes)

Chojnacki Wiktor, Pracownia krótkofalowca, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1981

kulkaz.gif (166 bytes)

Cholewicki Tadeusz, Metody obliczania obwodów elektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkaz.gif (166 bytes)

Chomicz W.I., Ferrytowe anteny odbiorcze, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Ciahotny Jan, Telegraf Morse'a, Nakładem Księgarni B. Kotuli, wydanie 3, zupełnie przerobione i rozszerzone, Cieszyn, lata 20-te XX wieku

kulkan.gif (166 bytes)

Crespin Roger, Memento Tungsram 1946, Vo. 3, Éditions Crespin, Paris, 1946

kulkan.gif (166 bytes)

Cykin G.S., Transformatory małej częstotliwości, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Cykin G.S., Wzmacniacze sygnałów elektrycznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Czestnow F., W świecie fal radiowych, Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1952

kulkaz.gif (166 bytes)

Danilewicz L., Domowa stacja elektryczna, Nakładem Księgarni B.Kotuli, Cieszyn, lata 20-te

kulkaf.gif (166 bytes)

Danowski T., Niemcewicz L., Podręczna encyklopedia radioamatora, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Danowski T., Atlas lamp elektronowych - uzupełnienie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Dobosz J., Cewki i dławiki z rdzeniami ferromagnetycznymi, Wydawnictwo Krasowski & Kapias, Katowice 1946

kulkaz.gif (166 bytes)

Dobrski J., Nawijanie cewek przyrządów elektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Doński R., O radiofonii, Spółdzielnia Wydawniczo- Oświatowa "Czytelnik" Łódź, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Doński R., O telewizji, Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", Łódź, 1951

kulkaz.gif (166 bytes)

Dreszer J., Zarys elektrotechniki, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 7, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Dreszer J., Zarys elektrotechniki, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 9, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Dubas I., Szerszeń J., Stolarski E., Podręczna encyklopedia teleelektryki - elektronika, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie1, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Dudnik Ł. A., Badanie lamp elektronowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Dunal J., Miernictwo telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa 1965

 

Dunster D. F., Półprzewodniki dla inżynierów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Dyjas Z., Szymel W., Radiokomunikacja ruchoma na falach metrowych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Eydziatowicz K., Kulisy radiofonii, Nakładem Wydawnictwa "Książki a radio", Warszawa, Lwowska 1, maj 1938.

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Przetworniki fotoelektryczne - zasady działania, budowa i zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1969.

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Przewodnik radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1974

kulkaf.gif (166 bytes)

Faust Z., Przewodnik radioamatora - część 3, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1977

kulkan.gif (166 bytes)

Firkowicz Sz., Statystyczna ocena jakości i niezawodności lamp elektronowych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Flisak M., Przyrządy pomiarowe radioamatora, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Flisak M., Transformatory i dławiki, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952

kulkaz.gif (166 bytes)

Foerster A., Radiowęzły lokalne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Fogg A., Adaptery, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 1957.

kulkan.gif (166 bytes)

Fogg A., Adaptery, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa 1958.

kulkan.gif (166 bytes)

Gabryelski E., Elementy radiotechniki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960

kulkaz.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Symbole i skróty radiowe, Nakładem autora, Kraków, 1946

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Technika usuwania przeszkód w odbiorze radiowym oraz tabele i porady techniczne, Nakładem autora, Kraków, 1946

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Rozpoznawanie zniszczonych części odbiorników radiowych, Nakładem autora, Kraków, 1946

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Zasady naprawy odbiorników radiowych, Nakładem autora, Zakopane, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Zmiana układu naprawianych odbiorników radiowych, Nakładem autora, Zakopane, 1947

kulkaz.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Symbole i skróty radiowe, Nakładem autora, Zakopane, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Praktyczne przykłady stosowania lamp zamiennych, Nakładem autora, Zakopane, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Sieciowy wzmacniacz jednolampowy dla odbiornika detektorowego, Biuro Naukowo-Wydawnicze Franciszka J. Gajewskiego, Zakopane, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Lampa trójelektrodowa - trioda, Biuro Naukowo-Wydawnicze "Samokształcenie", wydanie nowe - uzupełnione, Zakopane, 1950

kulkan.gif (166 bytes)

Gajewski F.J., Lampy radiowe wieloelektrodowe, Biuro Naukowo-Wydawnicze "Samokształcenie", Zakopane, 1950

kulkaz.gif (166 bytes)

Gibson J.E., Tuteur F.B., Człony układów regulacji, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Gies J., Kirsch C.M., Elementarne naprawy odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa, 1977

kulkan.gif (166 bytes)

Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, wydanie 4, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Girulski R., Amatorskie urządzenia krótkofalowe, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Girulski R., Amatorskie urządzenia krótkofalowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Girulski R., Różycki J., Magnetofon taśmowy, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 6, Warszawa, 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Gładkow K.A., Telewizja, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Głuski T., Próchnicki M., Magnetofon Tonette, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Głuski T., Próchnicki M., Magnetofon ZK120, ZK125, ZK140, ZK145, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Głuski T., Próchnicki M., Magnetofony ZK246 i M2404S - budowa działanie naprawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1977

kulkaf.gif (166 bytes)

Golde Wiktor, Układy elektroniczne - tom I, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaz.gif (166 bytes)

Górczyński T., Trusz W., Domowe urządzenia radio - elektryczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Grabiański R., Podstawy radiotechniki i telewizji, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkaf.gif (166 bytes)

Grabiański R., Podstawy radiotechniki i telewizji, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3 zmienione, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Groszkowski J., Radiotechnika: I. Lampy elektronowe, wydanie 1, Warszawa, 1938

kulkan.gif (166 bytes) Groszkowski J., Wytwarzanie drgań elektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkaf.gif (166 bytes)

Grzesiczak Z., Konstrukcje mechaniczne i mechanizmy w urządzeniach elektrycznych i teletechnicznych, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Gurewicz M., Gurewicz M., Przyrządy elektronowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Gurewicz B.M., Elektronika w przemyśle spożywczym, Wydawnictwa Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Gusiew W.N., Radioamatorskie anteny krótkofalowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Gzylewski J., Izolatory wysokiego napięcia, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Hahn Stefan, Zasady radiokomunikacji, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Halász István,  Szentirmay László "Principikon  (popularna radiotechnika)", Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Hawks Ellison, Książka o elektryczności, Gebethner i Wolff, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1939

kulkan.gif (166 bytes)

Henkel Andrzej, Praktyczny podręcznik naprawy telewizorów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Henkel Andrzej, Podręcznik naprawy telewizorów, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Paszkowski Bohdan, Podstawy radiotechniki - cz.2: wiadomości podstawowe o lampach elektronowych, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Zarys lamp elektronowych - tom 1, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaf.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Świt Alfred, Zarys lamp elektronowych - tom 2, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan (kierownictwo pracy zbiorowej), Lampy elektronowe, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Zarys lamp elektronowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Lampy elektronowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Lampy elektronowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Lampy elektronowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 5, Warszawa, 1973

kulkan.gif (166 bytes)

Hennel Jan, Lampy elektronowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 6, Warszawa, 1977

kulkan.gif (166 bytes)

Hołownia J., Odbiorniki radiofoniczne strojone indukcyjnie, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Hunter L.P., Elektronika półprzewodnikowa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi radioodbiornika "Beethoven II", 1957 (w języku niemieckim)

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi magnetofonu "Melodia", Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Warszawa; (Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych "Reklama", Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi wzmacniaczy "WR-40/62 i WR-75/62", Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi telewizora "Topaz", Wydawnictwo Katalogów i Cenników, wydanie 3 poprawione, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi telewizora "Tosca", Wydawnictwo Katalogów i Cenników, wznowienie wydania 1, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi "Menuet 6204", Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Kraków, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi telewizora "Tosca Lux", Wydawnictwo Katalogów i Cenników, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi radioodbiornika "Goplana", Wydawnictwo Katalogów i Cenników

kulkan.gif (166 bytes)

Instrukcja obsługi "Zestaw elektroakustyczny 100 Bis", Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zespół Warsztatów Szkoleniowych, Wrocław

kulkaf.gif (166 bytes)

Izjumow N.M., Kurs radiotechniki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Izjumow N.M., Linde D.P., Podstawy radiotechniki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Izjumow N.M., Linde D.P., Podstawy radiotechniki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, Warszawa, 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Jadczyk Michał, Joński Andrzej, Kowalski Tadeusz, Wojtas Jerzy, Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Jakowlew W.N. (redakcja), Technika impulsowa - poradnik, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Jakubczyk, Samoczynne ponowne załączanie w sieciach wysokiego napięcia (SPS), Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Jarosławski Krzysztof, Urządzenia telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,  wydanie 2, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Jellonek A., Kuryłowicz J., Łapński M., Siciński Z., Miernictwo elektryczne ogólne dla potrzeb telekomunikacji, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Jellonek A., Miernictwo radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Jellonek A. Karkowski Z., Miernictwo radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Jellonek A., Karkowski Z., Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych, część 2: obliczanie typowych podzespołów i przykłady konstrukcji urządzeń pomiarowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 3, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Jellonek A., Karkowski Z., Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych, część 3: zestawienie właściwości podzespołów używanych do konstrukcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 3, 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Jezierski E., Gogolewski Z., Kopczyński Z., Szmit J., Transformatory - budowa i projektowanie, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Jezierski E., Transformatory - podstawy teoretyczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Jezierski E., Transformatory - podstawy teoretyczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Jeżewski Mieczysław, Radjotelefonja i radjotelegrafja, Nakładem Księgarni Tadeusza Mikulskiego, Katowice, 1925

kulkan.gif (166 bytes)

Jeżewski M., Przenoszenie obrazów na drodze elektrycznej i telewizja, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa, 1938

kulkaz.gif (166 bytes)

Justat Janusz, Projektowanie i konstruowanie odbiorników tranzystorowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Justat Janusz, Tranzystory w praktyce radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Kabid, Aparatura naukowo - badawcza 78/79, wydanie 1, 1978

kulkaz.gif (166 bytes)

Kacejko L., Prowadzenie ćwiczeń w pracowni elektrotechnicznej, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Kacprowski J., Zarys elektroakustyki, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Kalendarzyk elektrotechniczny 1954 - 1955, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 1953

kulkaf.gif (166 bytes)

Kamler J., Kotuszewski A., Detektory - wzmacniacze wizji - lampy obrazowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Kania Jerzy, Układy odchylania (seria Odbiór TV), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkaf.gif (166 bytes)

Kania Jerzy, Układy zasilania (seria Odbiór TV), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1973

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog elementów, Röhrentaschenbuch, Band II, Fachbuchverlag Leipzig, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog sprzętu radjotechnicznego na rok 1936, Przemysł Radjowy "Supra", Warszawa

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog R-1, Części i podzespoły radiotechniczne, Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, listopad, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band I, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band II, Fachbuchverlag Leipzig, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band II

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band III, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band IV, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band V

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band V, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, Kenn-Nr. 12273 Auflage 5000 Verlag: Deutscher Funk Verlag GmbH, Berlin-Treptow,  Puschkinallee 3 Druck: Wilhelm Hundt, Berlin N 54, (c) 1950 by Deutscher Funk-Verlag

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI, Fachbuchverlag Leipzig, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VII, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band IX, Fachbuchverlag Leipzig, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band X, Fachbuchverlag Leipzig, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band XI, Fachbuchverlag Leipzig, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Katalog, Atlas lamp elektronowych - część II, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wyd. 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Katalog, Elektroniczne przyrządy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Katalog, Sprzęt Zapisu Magnetycznego, Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego "Unitra", Warszawa, 1978

kulkaz.gif (166 bytes)

Katalog, Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA, Warszawa, 1984

kulkan.gif (166 bytes)

Kibiński M., Radjotelefoniczne aparaty odbiorcze jednolampowe oraz odbiornik z detektorem kryształkowym, Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli, lata 20-te

kulkaz.gif (166 bytes)

Kibiński M., Pracownia radjoamatora - część II, Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli, lata 20-te

kulkan.gif (166 bytes)

Kijak J., Ebert J., Podzespoły radiotechniczne, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Kin S., Elementarz radiotechniki, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, Warszawa, 1951

kulkaz.gif (166 bytes)

Klamka J., Diody germanowe i krzemowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Klesken Bohumir, Pomiary w radiotechnice, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 3, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 3, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 4 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesłąw, ABC telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 6 przerobione i uzupełnione, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 3 poprawione, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 5, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 7 zmienione, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 4, Warszawa, 1969

kulkaf.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 7 zmienione i uzupełnione, Warszawa, 1973

kulkan.gif (166 bytes)

Klimczewski Czesław, ABC telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 5, Warszawa, 1975

kulkan.gif (166 bytes)

Kłopow A.J., Telewizja, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Kłyszewski Władysław (redakcja), X lat Polskiego Radja, Polskie Radjo, Warszawa, 1935

kulkaf.gif (166 bytes)

Kobosko Edward, Inżynieria elektryczna, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1972

kulkaz.gif (166 bytes)

Kobylański W., Wolszczak S., Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Kolanowski E., Bezpieczna obsługa radiowych urządzeń nadawczych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Kołek W., Praca turbogeneratora w układzie elektroenergetycznym, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Komenda Janusz, Przyrząd do badania lamp, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Konaszinski D.A., Filtry elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Konopiński Tadeusz, Radiotechniczne urządzenia zasilające małej i średniej mocy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Konopiński Tadeusz, Luciński Jerzy, Elektroniczne sterowniki mocy, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Konopiński Tadeusz, Pac Ryszard, Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Kossakowski January, Oporniki i kondensatory radiowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Kossobudzki L., Ładno J., Amatorskie nadajniki KF i UKF, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Kossobudzki L., Ładno J., Odbiorniki radiostacji amatorskich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Kostykow J., Technika łączności, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze, Warszawa 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Koszczejew I.A., Teoria telekomunikacji przewodowej, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1952

kulkaz.gif (166 bytes)

Kotuszewski A., Badania odbiorników TV (seria Odbiór TV), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1977

kulkaz.gif (166 bytes)

Koudela V., Hyan J., Obwody drukowane, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaz.gif (166 bytes)

Kowalczyk E., Własności i zastosowanie tranzystorów, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Kowalczyk E., Sońta S., Odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkaf.gif (166 bytes)

Kowalczyk E., Podręczna encyklopedia teleelektryki : teletransmisja, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Kowalski J., Robimy sami radioodbiorniki, Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia", wydanie 2, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Kozak W., Steinmetz H., Budowa i obsługa własnego radiowęzła, Nasza Księgarnia, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaf.gif (166 bytes)

Kozak Witold, Radioamatorstwo w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, wydanie 2 zmienione, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Kozak W., Poradnik majsterkowicza, Wydawnictw Harcerskie, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaz.gif (166 bytes)

Kozak W., O elektronach rzeczy ciekawe, Nasza Księgarnia, wydanie 1, Warszawa, 1977

kulkan.gif (166 bytes)

Kraszewski A., Mikrofalowe lampy wyładowcze, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkaz.gif (166 bytes)

Kreczmer S., Oscylografy magnetoelektryczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Kretzmann R., Zastosowanie elektroniki w przemyśle, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Kriwoszejew M.J., Podstawy pomiarów telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Krize S.H., Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaz.gif (166 bytes)

Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - tom 1, Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, wydanie 1, Warszawa, 1949

kulkaz.gif (166 bytes)

Krug K.A., Podstawy elektrotechniki - część 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Kruliusz K., Poradnik dla radjoamatorów, Wydawnictwo Ajencji Wschodniej, 1927

kulkaf.gif (166 bytes)

Kubarkin L.W., Lewitin J.A., Zajmująca radiotechnika, Nasza Księgarnia, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Kurdziel R., Elektrotechnika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1973

kulkan.gif (166 bytes)

Kurpiewski J., Zasilacz sieciowy, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952

kulkaf.gif (166 bytes)

Kuzdrzał-Kicki J., Miernictwo telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Kuzdrzał-Kicki J., Miernictwo telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 zmienione, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Kuźma E., Termistory, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia - radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Lebiediew W.L., Urządzenia radioodbiorcze, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1951

kulkaz.gif (166 bytes)

Lebson Stefan, Mierniki elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Lebson Stefan, Elektryczne przyrządy pomiarowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Lebson Stefan, Kaniewski Jacek, Pomiary elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 5, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Lenart Bolesław, Stabilizacja napięcia, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1966

kulkaf.gif (166 bytes)

Lenkowski J., Białko M., Matusiewicz A., Odbiorniki radiowe z przemianą częstotliwości, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkaf.gif (166 bytes)

Lenkowski J., Technika odbioru radiowego, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaz.gif (166 bytes)

Leunig Otto, Elektrotechnika dla praktyków, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Radioodbiorniki naprawa i strojenie, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Lampy elektronowe, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, Kraków, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Warsztat radioamatora, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Części składowe i naprawa odbiorników radiowych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Lewiński K., Warsztat radioamatora, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2 poprawione, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Wzmacniacze szerokopasmowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Wzmacniacze szerokopasmowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Lewiński K., Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, wydanie 2, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Lewiński K., Kniołek J., Odbiorniki TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Lewiński K., Lewińska A., Stabilizatory napięcia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Lewiński K., Lewińska A., Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1969

kulkaf.gif (166 bytes)

Lewiński K., Lewińska A., Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Limann Otto, Radiotechnika bez wielkich problemów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1978

kulkaz.gif (166 bytes)

Linde D.P., Anteny i ich zastosowanie, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Linde Rainer, Build your own audio valve amplifiers, Elector Electronics (Publishing), September, 1997

kulkan.gif (166 bytes)

Lutow S.A., Zakłócenia przemysłowe przy odbiorze radiowym i ich zwalczanie, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Łapiński M. Miernictwo teletransmisyjne, Wydawnictwa Telekomunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Łapiński M., Zarys miernictwa elektrycznego, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Łapiński M., Urządzenia pomiarowe teleelektryki, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Łapiński M., Miernictwo tele- i radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4 poprawione, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Łokuć Janusz, Jak czytać schematy odbiorników TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Łokuć Janusz, Technika naprawy odbiorników TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Łopuski Zenon, Mierniki uniwersalne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Łożnikow A.P., Sonin E.K., Wzmacniacze kaskodowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie uzupełnione i zmienione, Warszawa, 1968.

kulkan.gif (166 bytes)

Łubek Janusz, Miernictwo radiotechniczne, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Łukasiak Henryk, W fabryce odbiorników radiowych, Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", Warszawa, 1950

kulkan.gif (166 bytes)

Machcewicz Jan, Hubert Tadeusz, Zasady radjotelegrafji i radjotelefonji, Wydawnictwo Księgarni J.Lisowskiej, wydanie 2 z przedmową dr inż. J.Groszkowskiego, Warszawa, 1929

kulkan.gif (166 bytes)

Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Maciag Deonizy, Malczewski Mieczysław, Wójcik Leonard, Technika naprawy magnetofonów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Magyari B., Badania i pomiary oscylografem, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Maik Zbigniew, Układy elektroniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Majkowski K., Akumulatory, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1949

kulkaz.gif (166 bytes)

Majewski W., Instalacje głośnikowe rozgłaszania przewodowego, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Majewski W., Technika sprzężenia zwrotnego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Malec Stanisław, Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji, Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa, 1930

kulkan.gif (166 bytes)

Malinin R.M., Wzmacniacze małej częstotliwości, wydanie 1, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 1, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Mansurow N.N., Popow W.S., Podstawy elektrotechniki - część 2, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Margolin J.A., Rumiancew N.P., Podstawy techniki podczerwieni, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Markow W., Radio wczoraj i dziś, Wydawnictwo "Prasa Wojskowa", wydanie 2, 1950

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska Maria, Radiotechnika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Maruszewska Maria, Materiały radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska Maria, Antoniewicz J., Urządzenia radiokomunikacyjne odbiorcze, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Urządzenia radiowe w zarysie, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Przyrządy pomiarowe radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Sawicki J., Radiomechanika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Sawicki J., Radiomechanika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Urządzenia radiowe odbiorcze, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, Warszawa, 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Maruszewska M., Sawicki J., Radiotechnika i telewizja, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 8, Warszawa, 1973

kulkan.gif (166 bytes)

Masanow D.F., Zbiór zadań z radiotechniki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 1, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Masewicz T.Paul S.J., Podstawy elektrotechniki dla samouków, część 2, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Masewicz T., Radiotechnika dla praktyków i radioamatorów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Masewicz T., Telewizja dla praktyków i radioamatorów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1966

kulkaf.gif (166 bytes)

Masewicz T., Radiotechnika dla praktyków, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Masewicz T., Paul S., Podstawy elektrotechniki - część 1, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 12, Warszawa 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Masewicz T., Telewizja dla praktyków, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie, Warszawa, 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Masewicz T., Podstawy elektroniki i układy elektroniczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydanie 1, Warszawa, 1974

kulkaf.gif (166 bytes)

Masewicz T., Radiotechnika dla praktyków, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 5, Warszawa, 1980

kulkaz.gif (166 bytes)

Matauschek J., Technika ultradźwięków, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaf.gif (166 bytes)

Meluzin Hubert, Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1967
kulkaf.gif (166 bytes)

Meluzin Hubert, Odbiorniki radiofoniczne i wzmacniacze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1972

kulkaz.gif (166 bytes)

Mendrygał Z., Radar - elektroniczny zwiadowca, Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, Warszawa, 1978

kulkaz.gif (166 bytes)

Meyerhoff A.J., Cyfrowe zastosowania układów magnetycznych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Michajłow W.W., Projektowanie aparatów elektrycznych wysokiego napięcia, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie drugie Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Michalak W., Regulacja napięcia w sieciach elektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Michel K., Urządzenia teletransmisyjne telefonii naturalnej, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1,, Warszawa 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Mikołajczyk P., Vademecum lamp elektronowych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Mikołajczyk P., Paszkowski B., Electronic universal vade-mecum 1, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Mikołajczyk P., Paszkowski B., Electronic universal vade-mecum 2, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Miszczak St., Urządzenia elektroakustyczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Miszczak St., Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Mroczek Cz., Podstawy elektroniki i urządzenia elektronowe, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Mystkowski A., Winiarski B., Elektronika obrabiarkowa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Myślicki A., Bezpieczniki wielkiej mocy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Nelkon M., Fizyczne podstawy radiotechniki, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1947

kulkaz.gif (166 bytes)

Nieciejowski E., Elektrotechnika - część 2, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Niemcewicz L., Technologia dla radiomonterów, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz L., Lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1963

kulkaz.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Podręczna encyklopedia radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Zasady radiotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1967

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Podręczna encyklopedia radioamatora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe - dane techniczne i charakterystyki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1971

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1973

kulkaf.gif (166 bytes)

Niemcewicz Leonard, Lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1975

kulkan.gif (166 bytes)

Niemczyński W., Radjotechnika dla wszystkich, Wydawnictwo "Książnicy Naukowej", 1925

kulkan.gif (166 bytes)

Niemczyński W., Radjotechnika dla wszystkich, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1927

kulkan.gif (166 bytes)

Niemczyński W., Lampy elektronowe, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1927

kulkaz.gif (166 bytes)

Niemczyński W., Elektrotechnika dla wszystkich, Główna Księgarnia Wojskowa, 1947

kulkaz.gif (166 bytes)

Nosow J.R., Półprzewodnikowe diody impulsowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Nieupokojew Witalij, Aparaty telefoniczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaf.gif (166 bytes)

Nowakowski L. (redakcja), Vademecum elektrotechnika, Księgarnia Wydawnicza Jerzy Zieliński, wydanie 1, Łódź, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Nowikow W.A., Rezwiakow A.P., Łączność dalekosiężna, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Noworolski Stanisław, Zasady radjofonji, Wydawnictwa M. Arcta w Warszawie, 1928

kulkan.gif (166 bytes)

Nozdroviczky L., Zasady telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Ogulewicz Stanisław, Zarys teleradiotechniki, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Ogulewicz Stanisław, Pracownia radiotechniczna i telewizyjna, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Amatorskie odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Amatorskie odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1960

kulkaz.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Obsługa własnego telewizora, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Budowa amatorskiego odbiornika TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Budowa amatorskiego odbiornika TV, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Olszewski Z., Amatorskie odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Pałczyński B., Stefański W., Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia i prądu stałego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Paszkowski B., Hennel J., Lampy elektronowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaf.gif (166 bytes)

Paszkowski B., Optyka elektronowa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Pawliszak Franciszek (redakcja), Radio w Polsce w latach 1935 - 1938, Warszawa, 1938

kulkaf.gif (166 bytes)

Pawłowski Jerzy, Wzmacniacze i generatory, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1975

kulkaz.gif (166 bytes)

Piasecki J., Bezpieczniki niskonapięciowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkaf.gif (166 bytes)

Pietrow A.N., Szmatczenko W.F., Radiowe filtry eletromechaniczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Pietrow I., Radio w miniaturze, Wydawnictwo MON, Warszawa

kulkaz.gif (166 bytes)

Pietrow I.N., Przyrządy półprzewodnikowe, Wydawnictwo MON, Warszawa

kulkan.gif (166 bytes)

Pleszkow N., Zingerenko A., Technika łączności dalekosiężnej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Plewako S., Podstawy trakcji elektrycznej, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1955

kulkaz.gif (166 bytes)

Płoński A.F., Rezonatory kwarcowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Podjapolski A.N., Jak nawinąć transformator, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Podoski R., Podręcznik inżyniera elektryka - zeszyt 1, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, 1947

kulkaz.gif (166 bytes)

Podoski R., Podręcznik inżyniera elektryka - zeszyt 2, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Polska Norma PN-71/E-01205, Lampy elektronowe - symbole graficzne, Wydawnictwa Normalizacyjne, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Polska Norma PN-64/T-04500, Odbiorniki radiofoniczne - typowe metody pomiarów własności elektrycznych i elektroakustycznych, Wydawnictwa Normalizacyjne, 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Popow E.A., Obliczanie tranzystorowych wzmacniaczy akustycznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Poradnik, Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych, Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A., Warszawa, Karolkowa 36/44

kulkan.gif (166 bytes)

Poradnik, Telewizja, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1967

kulkaz.gif (166 bytes)

Poradnik montażu urządzeń elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1972

kulkaz.gif (166 bytes)

Pożaryski Mieczysław, Hensel Gustaw, Przystępna elektrotechnika prądów silnych, Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej, Warszawa, 1921

kulkan.gif (166 bytes)

Prokurat W., Wzmacniacz wielkiej częstotliwości, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Prokurat W., Wzmacniacz małej częstotliwości, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Prokurat W., Zasilacz odbiornika z sieci prądu zmiennego, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Prozorowski J.N., Amatorska radiostacja krótkofalowa, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Katalog wyrobów, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Przesmycki Olgierd, Filtry elektryczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Pzyłuski B.J., Parlofon elektryczny, Wydawnictwo B.Kotuli, Cieszyn, 1927

kulkaz.gif (166 bytes)

Reich Maksymilian, W fabryce żarówek, Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", wydanie 1, Wrocław 1951

kulkaz.gif (166 bytes)

Rhein E., Cuda fal - radio i telewizja, Wydawnictwo Dobra Książka, Wrocław, 1950

kulkan.gif (166 bytes)

Riemiez G.A., Miernictwo radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,  wydanie 1, Warszawa 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Riemiez G.A., Miernictwo radiotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,  Warszawa 1952

kulkaz.gif (166 bytes)

Rode Adolf, Miernictwo radiowe i telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie pierwsze, 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Rode Adolf, Miernictwo radiowe i telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie drugie, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Roliński J., Komórki fotoelektryczne - teoria, budowa, zastosowanie, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Rosiński W., Pułtorak J., Stolarski E., Podstawy techniki tranzystorowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Rosiński W., Tranzystory i ich układy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Rosiński Witold, Mikrofalowe generatory półprzewodnikowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Rotkiewicz Wilhelm, Technika odbioru radiowego - tom II, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Rotkiewicz W., Technika odbioru radiowego - tom 1, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Rotkiewicz W., Rotkiewicz P., Technika odbioru radiowego - tom 2, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Rotkiewicz Wilhelm, Rotkiewicz Piotr, Technika odbioru radiowego - miernictwo, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Rozenblit Bruce, Beginner's guide to tube audio design, Audio Amateur Press Publishers, Secont printing, 2001

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki J., Urządzenia Hi-Fi, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki Jan, Telewizor Belweder obsługa i naprawa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Różycki Jan, Naprawa odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie piąte poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Ruszczyc E., Winiarski B., Urządzenia i napęd elektryczny, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, 1953

kulkaf.gif (166 bytes)

Rutkowski J., Podstawy teletransmisji, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3 zmienione, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Rybczyński W., Co to jest radar, Radiowy Instytut Wydawniczy, 1948

kulkaf.gif (166 bytes)

Rybicki Z., Elektrotechnika ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 4, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Ryżko Stanisław, Urządzenia radionadawcze - część I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze, Warszawa 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Ryżko Stanisław, Urządzenia radionadawcze - część 2, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze, Warszawa 1956

kulkaf.gif (166 bytes)

Ryżko Stanisław (red) wydania zbiorowego, Elektroniczne mierniki zliczające, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Ryżko Stanisław, Ebert Jan, Wzmacniacze rezonansowe i generatory wielkiej częstotliwości, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Ryżko Stanisław, Ebert Jan, Wzmacniacze rezonansowe i generatory wielkiej częstotliwości, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Rząca K.B., Oscyloskopy i oscylografy katodowe, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Sacharewicz H., Żerebcow J., Zasady radiotechniki, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Sacharewicz H., Żerebcow J., Zasady radiotechniki, Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", wydanie 2 poprawione i rozszerzone, 1950

kulkaz.gif (166 bytes)

Samouczek techniczny, Telefon domowy, Nakładem księgarni B.Kotuli, Cieszyn, lata 20-te.

kulkaz.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Podstawy elektrotechniki, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkaz.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Elektrotechnika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 9, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Anteny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Elektrotechnika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 12, Warszawa, 1967

kulkaf.gif (166 bytes)

Sawicki Jan, Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, zmienione, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Scharf W., Borowski H., Odbiorniki KF i UKF, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Scharf W., Odbiorniki ultrakrótkofalowe AM i FM, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Seely S., Układy elektroniczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Seely S., Układy elektroniczne, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, Warszawa 1972

kulkan.gif (166 bytes)

Shrader Robert L., Radiotechnika - wykład elementarny, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Shrader Robert L., Podstawy elektroniki dla techników, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1976

kulkaz.gif (166 bytes)

Siedow J., Zajmująca elektronika, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,  Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Siekierski A., Atlas lamp madawczych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Sigorski W.P., Analiza układów elektronicznych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Simpson P.G., Grzanie indukcyjne - projektowanie wzbudników i układów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Sirotinski L.I. (redakcja), Technika wysokich napięć - tom 1, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1954

kulkaz.gif (166 bytes)

Sirotinski L.I. (redakcja), Technika wysokich napięć - tom 2, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Słaby Mieczysław, Kozłowski Piotr, Przetworniki elektroakustyczne - budowa i zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Słomczyński Krzysztof, ABC krótkofalowca, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1977

kulkaz.gif (166 bytes)

Smith R.A., Półprzewodniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, Warszawa, 1966.

kulkan.gif (166 bytes)

Snicerew G.A., Nomogramy do obliczania transformatorów wyjściowych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Sobolewski A., Pomiary w urządzeniach radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Sochor B., Termometry elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1952

kulkaz.gif (166 bytes)

Sondij Franciszek, Mazur Marian, Miernictwo elektryczne - kurs podstawowy, Państwowe Technikum Korespondencyjne, Warszawa, 1950

kulkaz.gif (166 bytes)

Sondij F., Miernictwo elektryczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, Warszawa, 1953

kulkaz.gif (166 bytes)

Sońta Stanisław, Odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Sońta Stanisław, Wybór praktycznych układów tranzystorowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Sońta Stanisław, Wybór praktycznych układów tranzystorowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Sowiński Andrzej, Zasady telewizji, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, wyd.1, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Sowiński Andrzej, Zasady telewizji, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, wyd. 4, 1960

kulkaz.gif (166 bytes)

Staniewicz L., Teoria prądów zmiennych, Czytelnik, wydanie 2, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Stefański Hieronim, Telegrafia, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze,
Warszawa 1954

kulkaz.gif (166 bytes)

Stefański Hieronim, Aparaty i urządzenia telegraficzne, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa 1956

kulkan.gif (166 bytes)

Stinzing Roman, Szczygieł Eugeniusz, Berezowski Henryk, Złote lata radia w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz, 2000

kulkaz.gif (166 bytes)

Stolarski E., Miernictwo tranzystorowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Straszewski A., Projektowanie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Streng Klaus, Odbiór telewizyjny na falach decymetrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Strnad J., Tyratrony, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Stuchły S., Kraszewski A., Sokołowski L., Pomiary elektronowych lamp mikrofalowych, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Suchanek A., Podstawy radiotechniki i telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Suchanek A., Podstawy radiotechniki i telewizji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Suski Marian, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Sypniewski Stanisław, Poradnik radiooperatora, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Sypniewski S., Ośrodki telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Szabuniewicz Z., Elektrotechnika samochodowa, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1951

kulkaf.gif (166 bytes)

Szarek J., Radioelektronika na usługach wojsk, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Szczepański Mirosław, Odbiornik superheterodynowy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Szczepański Mirosław, Urządzenia radiowe odbiorcze, II część, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Wydanie II, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Szczepański Mirosław, Urządzenia radiowe odbiorcze, I część, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie III, Warszawa, 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Szczerski R., Technika lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Szczęsny Wacław, Pierwsza książka radjoamatora, Wydawnictwa Księgarni T.Ulasiński, wydanie 2, Warszawa 1927

kulkan.gif (166 bytes)

Szczurek Marian, Poradnik radioamatora - wiadomości ogólne i części radiowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1954

kulkan.gif (166 bytes)

Szczurek Marian, Poradnik radioamatora - wiadomości ogólne i części radiowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1956

kulkaf.gif (166 bytes)

Szczypułkowski Tadeusz, Podstawy elektroniki, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Szczypułkowski Tadeusz, Podstawy elektroniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydanie 2, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Szeftiel I.T., Termistory, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Szmygin B., Szymański C., Młody radioamator, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaz.gif (166 bytes)

Sznicer L.M., Transformatory, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Szwechłowicz J., Telefonografja i radjotelefonografja, Drukarnia Powszechna, Kraków, 1926

kulkan.gif (166 bytes)

Świerczewski Eugeniusz (redakcja), Radio - informator - kalendarz przewodnik radiosłuchacza na rok 1939, Warszawa, 1939

kulkaf.gif (166 bytes)

Świderski A., Wzmacniacze pośredniej częstotliwości, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Tariejew B. M., Materiały elektrotechniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Tatuś A., Proste konstrukcje lampowe audio, Wydawnictwo BTC, wydanie 1, 2010

kulkan.gif (166 bytes)

Teichman E., Naprawa i zestrajanie radioodbiorników, Spółdzielnia Księgarska "Ognisko", wydanie 2, Katowice, 1947

kulkan.gif (166 bytes)

Telam, Katalog lamp elektronowych, wydanie 1, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Telefunken, Telewizyjna lampa obrazowa, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1960

kulkaf.gif (166 bytes)

Telefunken, Informator radiowo - warsztatowy: lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, 1961

kulkaf.gif (166 bytes)

Telefunken, Informator radiowo - warsztatowy - tom 2: lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, 1964

kulkaz.gif (166 bytes)

Temerson Leopold, Elektrotechnik, Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", wydanie 2, 1949

kulkan.gif (166 bytes)

Terman F.E., Radiotechnika - tom 1, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Terman F.E., Radiotechnika - tom 2, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1952

kulkan.gif (166 bytes)

Trembiński W.A., Stabilizatory napięcia prądu zmiennego, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1957

kulkaz.gif (166 bytes)

Trembiński W.A., Prostowniki stykowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1960

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Dombrowicki J., Radio i telewizja w domu, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Poznaj odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Trusz W., Podstawy elektrotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 2, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Poznaj odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Trusz W., Teletechnika, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie IV poprawione, Warszawa, 1967

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., ABC naprawy odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 3, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - Opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1969

kulkaf.gif (166 bytes)

Trusz W., Mój odbiornik telewizyjny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1970

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - I Opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione, Warszawa, 1974

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - II Schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione, Warszawa, 1974

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - III Schematy odbiorników telewizyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione, Warszawa, 1974

kulkan.gif (166 bytes)

Trusz W., Trusz J., Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - IV Schematy magnetofonów i gramofonów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione, Warszawa, 1974

kulkan.gif (166 bytes)

Turiczin A.M., Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1957

kulkan.gif (166 bytes)

Tube circuits for audio amplifiers, Mulard, Audio Amateur Press, reprint z 1959 roku, 1993

kulkan.gif (166 bytes)

Tutorski O.G., Amatorskie nadajniki i odbiorniki ultrakrótkofalowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1955

kulkaf.gif (166 bytes)

Twarowska Bolesława, Na falach radia, radaru i telewizji, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1967

kulkaf.gif (166 bytes)

Unrath Bogdan, Wzmacniacze elektroniczne - część 1, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1969

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Zapisywanie i odczytywanie dźwięku w radiofonii, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkaz.gif (166 bytes)

Urbański B., Silniczki elektryczne gramofonowe i magnetofonowe, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1958

kulkaz.gif (166 bytes)

Urbański B., Informator radiosłuchacza i telewidza, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Magnetofony i gramofony, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 4, Warszawa, 1961

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Odbiorniki telewizyjne, wydanie 5, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Magnetofon - działanie i obsługa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa, 1964

kulkan.gif (166 bytes)

Urbański B., Gramofon stereofoniczny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1966

kulkaf.gif (166 bytes)

Vistricka Zvonko, Wybór układów radioelektronicznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkan.gif (166 bytes)

Wagner B., Elektroniczne wzmacniacze do urządzeń regulacyjnych, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkan.gif (166 bytes)

Wajntraub M., Technologia sprzętu radiotechnicznego, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Wajntraub M., Jak powstają urządzenia radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Walawski Z., Szmidt L., Głowice w.cz i konwertery (seria Odbiór TV), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Wargalla Mieczysław, Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce radioamatorskiej, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Wargalla Mieczysław, Młody radioamator, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Wejtkow T., Kronika elektryczności, Spółdzielnia Wydawnicza Współpraca, wydanie 1, Warszawa, 1949

kulkan.gif (166 bytes)

Wenda St., Radiofonia ultrakrótkofalowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkaz.gif (166 bytes)

Widelski K., Najprostszy odbiornik tranzystorowy, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1961

kulkaz.gif (166 bytes)

Widomski L., Radioamatorskie tranzystorowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Williamson D.T.N., The Williamson Amplifier, Audio Amateur Publications Inc., 1994

kulkan.gif (166 bytes)

Witort A., Radiofonia przewodowa, Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", Warszawa, 1950

kulkan.gif (166 bytes)

Witort A., Elektroakustyka dla wszystkich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1963

kulkan.gif (166 bytes)

Witort A., Elektroakustyka dla wszystkich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Witort A., Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1970

kulkaf.gif (166 bytes)

Witort A., Girulski Ryszard, Wysoka jakość odtwarzania dźwięku, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Witort A., Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1972

kulkaf.gif (166 bytes)

Witort A., Stereofonia dla wszystkich, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1973

kulkaz.gif (166 bytes)

Witort A., Stereofonia dla wszystkich, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1976

kulkan.gif (166 bytes)

Własow W., Lampy elektronowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1951

kulkan.gif (166 bytes)

Własow W.F., Lampy elektronowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1954

kulkaz.gif (166 bytes)

Własow M.F., Pigin S.M., Czerwiakowa W.I., Montaż i regulacja elektrycznych przyrządów pomiarowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1966

kulkan.gif (166 bytes)

Wodzyński B., Radiotelefony, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Wojciechowski J. Pies elektroniczny i inne ciekawe modele, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1,  Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Wojciechowski J., Nowoczesne zabawki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkaf.gif (166 bytes)

Wojciechowski J., Nowoczesne zabawki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1963

kulkaf.gif (166 bytes)

Wojciechowski Janusz, Budowa i pilotaż radiomodeli, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie 1, Warszawa, 1968

kulkaf.gif (166 bytes)

Wojciechowski Janusz, Nowoczesne zabawki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1968

kulkaz.gif (166 bytes)

Wojciechowski Janusz, Nowoczesne zabawki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 5, Warszawa, 1974

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1959

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1963

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4 poprawione i rozszerzone, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 5 poprawione i rozszerzone, Warszawa, 1966

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Miniodbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Miniodbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Wolszczak Sławomir, Amatorskie odbiorniki tranzystorowe, Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie szóste zmienione, Warszawa, 1971

kulkan.gif (166 bytes)

Woźniak J., Pracownia elektrotechniczna, Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1955

kulkan.gif (166 bytes)

Woźniak J., Teodorczuk K., Zarys teletechniki, Wydawnictwa Telekomunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1956

kulkaz.gif (166 bytes)

Wysocki St., Urządzenia elektryczne, Wydawnictwo Przeglądu Technicznego, 1914

kulkan.gif (166 bytes)

Zagajewski T., Malzacher S., Kuliszkiewicz W., Elektronika przemysłowa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

kulkan.gif (166 bytes)

Zagajewski Tadeusz, Nadajniki radiowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1958

kulkan.gif (166 bytes)

Zagajewski Tadeusz, Nadajniki radiowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1961

kulkaf.gif (166 bytes)

Zagajewski Tadeusz, Układy elektroniki przemysłowej, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

kulkaf.gif (166 bytes)

Zagajewski Tadeusz, Układy elektroniki przemysłowej, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2 zmienione, Warszawa, 1971

kulkaz.gif (166 bytes)

Zalewski J., Jak pracuje automatyczna centrala telefoniczna, Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa Czytelnik, 1948

kulkaz.gif (166 bytes)

Zarembiński M., Wykonanie i instalowanie telewizyjnych anten odbiorczych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Zawada A., Lampy elektronowe w aplikacjach audio, Wydawnictwo BTC, wydanie 1, Warszawa, 2004

kulkaz.gif (166 bytes)

Zelikman G.A. i inni, Technologia diod i tranzystorów krzemowych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1966,

kulkan.gif (166 bytes)

Zimmermann Roman, Modulacja częstotliwości, Poznańska Spółka Wydawnicza, Poznań, 1948

kulkan.gif (166 bytes)

Zimmermann Robert, Przyrządy pomiarowe radiotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1962

kulkan.gif (166 bytes)

Zimmermann Roman, Przyrządy pomiarowe radiotechniki, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

kulkaz.gif (166 bytes)

Zimmernamm R., Kachlicki Z., Półprzewodnikowe diody specjalne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

kulkaf.gif (166 bytes)

Żelawski Marek, Miernictwo elektroniczne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, 1969

kulkaz.gif (166 bytes)

Żurawlew A., Mazel K., Tranzystorowe przetwornice napięcia stałego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1962

kulkaz.gif (166 bytes)

Żyszkowski Z., Podstawy elektroakustyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1966

[wersja graficzna]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA