Instrukcja obsługi magnetofonu "Melodia"

Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Warszawa
(Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych "Reklama", Warszawa, 1961

Gniazdka Połączeniowe (3)
Założenie taśmy (4)
Elementy manipulacyjne (4)
Przełączanie prędkości przesuwu taśmy (6)
Regulator barwy dźwięku (6)
Przełączanie zapisu na ścieżkę II (7)
Zapis audycji z odbiornika (8)
Zapis z gramofonu (8)
Odczytywanie nagranej taśmy (9)
Odtwarzanie przez odbiornik lub wzmacniacz (9)
Wyłączanie magnetofonu (9)
Klejenie taśmy (9)
Przechowywanie nagranych taśm (10)
Użytkowanie i konserwacja (10)
Dane techniczne (10)
Kompletacja (11)
Gwarancja techniczna (11)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl