N.M. Izjumow, D.P. Linde "Podstawy radiotechniki"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, Warszawa 1968

Przedmowa do wydania radzieckiego (9)
Wykaz oznaczeń (11)
I. Zasady łączności radiowej (17)
II. Obwody elektryczne prądu zmiennego (32)
III. Obwody sprzężone (97)
IV. Filtry elektryczne (111)
V. Linie długie (124)
VI. Anteny (167)
VII. Rozchodzenie się fal radiowych (231)
VIII. Elektronowe przyrządy próżniowe i przyrządy półprzewodnikowe (267)
IX. Wzmacniacze drgań elektrycznych (340)
X. Generowanie drgań elektrycznych (400)
XI. Przekształcanie drgań elektrycznych (495)
XII. Radiowe urządzenia nadawcze (537)
XIII. Radiowe urządzenia odbiorcze (565)
XIV. Dziedziny zastosowań radiotechniki (611)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl