Bohdan Jakubczyk "Samoczynne ponowne załączanie w sieciach wysokiego napięcia"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3141 egz., Warszawa, 1955

I. Wiadomości wstępne (5)
II. Analiza pracy układów elektroenergetycznych przy zastosowaniu SPZ (14)
SPZ w sieciach rozdzielczych.
SPZ w liniach sprzęgowych.
III. Mechaniczne urządzenia SPZ (34)
IV. Elektryczne układy sterujące SPZ (43)
V. Wyłączniki (67)
VI. Praca zabezpieczeń przy SPZ (85)
VII. Bezpieczniki wielokrotne (96)
Wykaz piśmiennictwa (106)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl