A. Jellonek "Miernictwo radiotechniczne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 przerobione i rozszerzone, nakład 3000 egz., Warszawa, 1952

Część I
WSTĘP
1. Potrzeba pomiarów w radiotechnice (9)
2. Powody oddzielenia miernictwa radiotechnicznego od elektroenergetycznego (9)
3. Zakres i rozkład materiału "Miernictwa Radiotechnicznego" (13)
Część II
POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH
1. Pomiary natężenia prądu wielkiej częstotliwości (16)
2. Pomiary napięcia wielkiej częstotliwości (34)
3. Pomiar mocy wielkiej częstotliwości (66)
4. Pomiary częstotliwości (76)
5. Badanie kształtu krzywej (106)
6. Pomiary natężenia pola (141)
7. Pomiary modulacji (163)
8. Źródła napięć i prądów (173)
Część III
POMIARY WŁAŚCIWOŚCI OBWODÓW I ICH ELEMENTÓW
1. Uwagi ogólne (226)
2. Właściwości rzeczywistych elementów obwodu (227)
3. Pomiary R, L i C metodą mostkową (228)
4. Obwody oscylacyjne jako pomiarowe (244)
5. Pomiary właściwości cewek indukcyjnych (264)
6. Pomiary właściwości oporników (280)
7. Pomiary kondensatorów (293)
8. Pomiary właściwości materiałów izolacyjnych (309)
Część IV
WŁAŚCIWOŚCI PODZESPOŁÓW
1. Pomiar lamp elektronowych i jonowych (322)
Część V
WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ
1. Pomiary nadajników (355)
2. Pomiary odbiorników (366)
3. Pomiary anten (376)
Wykaz piśmiennictwa

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl